پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۱

مناظره کوروش راد با گمنامیان درباره «شورای ملی ایرانیان» (قسمت سوم)

پیش درآمد:

چندگاهی است که در وبسایتی موسوم به  «فراخوان ملی» بیانیه ای منتشر شده است که از تمام احزاب و کنشگران سیاسی برای تشکیل «شورای ملی ایرانیان» با هدف غایی برگزاری «انتخابات آزاد» در ایران دعوت به عمل آورده است. با توجه به بُروزِ حساسیتهای مختلف درباره چگونگی و کارکرد این شورا در میان اقشار سیاسی متفاوت پس از صدور این بیانیه، مناظره ای مابین کوروش راد، فعال سیاسی جمهوری خواه و لائیک، با  گمنامیان، از وبلاگنویسان مستقل و از امضاءکنندگان و مدافعان این منشور، در جریان است که با توافق طرفین به شیوه قسمت به قسمت منتشر می گردد.

____________________سوال آقای، کوروش راد :

"جناب گمنامیان عزیز ، ضمن تذکر این نکته که دیدگاههای من دراین گفتوگو  به عنوان جمهوریخواه لائیک کاملا شخصی است ،اجازه بدهید در خصوص  برداشت شما از مثال بنده در مورد کنگره ملی آفریقا و نلسون ماندلا و مفهوم  کاریزما دیدگاه شخصی ام را عنوان کنم . به باور من، هسته های اولیه جنبش های اجتماعی و رهایی خواهانه نظیر جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی از بطن مردم و لایه های زیرین جامعه جوانه می زنند و می رویند و اشخاصی نظیر ماندلاهاو موکاسلی جک ها(1)، از درون مبارزات مردم برخاسته و به پشتوانه سالها حضور درمتن و با بهره گیری از تجارب خود از میدان مبارزه و نه کاریزمای موروثی یا ذاتی اقدام به سازماندهی مبارزات در قالب بدیل رهایی خواهانه در برابر قدرت مسلط و سرکوب گرنموده اند ."

________________________پاسخ گمنامیان

ضمن سپاس از شما بابت ادامه بحث و پوزش از تاخیر کوتاه در پاسخ گویی.

چند نکته درباره مساله ای که مطرح فرمودید:

-          دیدگاه شما، دیدگاه منصفانه ای نیست، شما بر این باور هستید که این شورا، مشروعیت خود را از حضور رضا پهلوی می گیرد! خیر، چنین نیسـ، اگر به منشور پیشنهادی مراجعه کنید، ملاحظه می فرمایید که درب این شورا، به روی تمامی فعالین سیاسی ایرانی (به شرط اعتقاد به حقوق بشر و دمکراسی و سکولاریسم) باز است، لذا اعتبار این شورا، از آنجایی ناشی می گردد همه می توانند در آن مشارکت کنند.
-          همانگونه که یک نظام دمکراسی مشروعیتش را از این می گیرد که تمام اعضای جامعه، امکان و اجازه حضور و مشارکت در قدرت را دارند، این شورا نیز مشروعیتش را باز بودن درب آن اخذ می کند.
-          بر خلاف شما معتقد نیستم که برای فعالیت سیاسی، باید یک پشینه آزادی خواهانه داشت! اگر چنین باشد، پس با دایره بسته ای روبرو خواهیم شد که هیچ کسی نمی تواند وارد فاز مبارزه آزادی خواهانه شود، چون پیشینه آنرا ندارد! علی رغم اینکه شخصا یبش از یک دهه فقط فعالیت در عرصه روشنگری در فضای مجازی دارم، اما بر این اعتقادم که تک تک شهروندان، به صرف انسان بودن، مجاز به فعالیت سیاسی هستند.
-          نمی توان منکر شد که کاریزمای موروثی در جوامع سنتی (مانند ایران) نیز اثر گذار است، براستی چرا نباید از این امکان برای رسیده به دمکراسی سود جست؟! اگر کاریزمای مورثی درباره آقای رضا پهلوی وجود دارد، چرا نباید از کاریزمای موروثی (مثلا اعتبار رضا پهلوی) برای رساندن این کشور مصیبت زده به دمکراسی بهره جست؟!
-          درب این شورا بر روی تک تک نلسون ماندلاهای ایرانی باز است، چرا نباید انها به این شورا بپیوندند؟!

____________________سوال آقای، کوروش راد :

"اساسا هر بدیل رهایی خواهانه ای در متن جامعه و برآمده از مبارزات داخلیو در«پیوندی ارگانیک با مردم » شکل می گیرد و در پرتو این مکانیزم است که مردم به عنوان«عامل تغییر شرایطاجتماعی و سیاسی» به  تاکتیک های آن بدیل اعتماد می کنند و در پیشبرد برنامه های مبارزاتی نظیر نافرمانی مدنی مشارکت می کنند . در عرصه سیاست ورزی واقع گرایانه،هر آلترناتیو تشکیل شده«خارج ازمرزهای میدان مبارزه»و با رویکرد تصرف قدرت سیاسی یا در تقابل با قدرت سیاسی مسلط،فاقد پایگاه و مقبولیت اجتماعی است وبرای تحقق پروژه سیاسی خود در فقدان مقبولیت وعاملیت مردمی ،در نهایت یامتوسل به«قدرتهای خارجی» خواهد شد و یا در حالتی خوش بینانه دچار روزمرگی  می گردد. . بر همین اساس  انتشاریکمنشور برای تشکیل شورایی ملی  خارج از ایران و در فقدان خیزش مردمی با توجه به الگوریتم فوقبه منزله مهندسی معکوس بدیل سازی است  و تداعی گر فرضیه موسوم به چلبی سازی(2 )است ."

________________________پاسخ گمنامیان

چند نکته درباره مساله ای که مطرح فرمودید:

-          مجددا شما را ارجاع می دهم به منشور شورای ملی! آیا این شورای احتمالی، درب خود را به روی رهایی خواهان ایرانی بسته است!؟
-          متاسفانه شما به شکل عجیبی، منکر وجود آزادی خواهان (یا رهایی خواهان) در این شورا شده اید! باز به مساله قبلی باز می گردم، اعضای این شورای ملی هنوز مشخص نیسـت، هنوز مشخص نیست چه کسانی آنرا امضا می کنند!! شما چگونه می توانید قضاوت بفرمایید آیا این شورا، از متن جامعه است یا خیر!؟ آیا ارتباطی با مبارزات داخلی دارد یا نه؟!
-          تصدیق بفرمایید از  دو حالت خارج نیسـت، یا رهایی خواهانی خارج از ایران حضور دارند که بتوانند با حضور خود در این شورا، به آن مشروعیت ببخشند، یا نیستند!
بعید می دانم شما منکر وجود آزادی خواهان ایرانی در خارج از ایران باشید، و بر فرض محال، آزادی خواهان ایرانی در این شورا حضور ندارند، سوال من این است: «وقتی این شورا، درب خود را به روی آنها باز گذاشته است، اعضای کمیته موقت فراخوان ملی، حضور آنها را گرامی می دارند و خوش آمد می گویند، چرا نباید آنها در این کمیته شرکت کنند؟!»
-          شما در باره شورایی که تشکیل نشده، قضاوت می فرمایید و آنرا تشکیل شده خارج از مرزهای میدان مبارزه می دانید! هنوز اعضای کمیته موقت هماهنگی و فراخوان،  نمی دانند چه کسانی در این شورا عضو خواهند شد! جای بسی تعجب است که شما از آن اطلاع دارید و می توانید قضاوت کنید!
-          فرموده اید «فقدان خیزش مردمی!». کوروش عزیز، اگر جامعه ما به روزمرگی دچار شده و جنبش سبز به محاق رفت، به دلیل نبود یک رهبریت مستحکم و معتقد به دمکراسی بوده است. هدف از تشکیل شورای ملی، ایجاد چنین رهبریتی بر اساس اصول دمکراسی است.
باز تاکید می کنم، اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟! آیا اول باید خیزش مردمی شکل بگیرد و بعد شورا به وجود بیاید یا اینکه می توان با تشکیل یک شورای دمکراتیک، خیزش مردم ساماندهی کرد و جرقه آنرا به وجود آورد!؟
نمی توان تا ابد دست بر روی دست گذاشت و شاهد ویرانی هر چه بیشتر این کشور بود...!
-          چلبی جاسوس دوجانبه ای بوده که غم کشورش را نداشته است، حال تشبیه کردن شورایی ملی به چلبی، آن هم در حالی که این شورا هنوز شکل نگرفته است و اعضای آن مشخص نیست، بی انصافی محض می دانم!
-          تفاوت این شورا با چلبی سازی، این است که چلبی یک شخص وابسته به سازمان های اطاعاتی بود، مردم عراق در تصمیمات آن شخص اثرگذار نبود هاند، اما این شورا، شورایی ملی خواهد بود که تمامی ایرانیان آزادی خواه، می توانند در آن مشارکت کنند و در تصمیمات آن اثر گذار باشند!
-          تا کنون شما از من سوال کرده اید، اکنون من از شما سوال می کنم و توقع پاسخ دارم! برای اینکه این شورا، به سرنوشت چلبی دچار نشود،  از شما هموطن عزیز خواهش می کنم که در آن مشارکت کنید و جلوی چلبی شدن (!) آنرا بگیرید. منتظر پاسخ شما در این باره هستم!

____________________سوال آقای، کوروش راد :

"در مورداستقلال طراحان منشور شورا از آقای پهلوی بر خلاف نظر شما، ایشان در مصاحبه ای با شهرام همایون(3)، این شورا با متعلق به خود دانستهو از این رو انکار نقش محوری آقای پهلوی در طراحی منشور این شورا ، تنها دست کم گرفتن مخاطب و افکار عمومی است .جنابعالیکه استناد به مواضع آقای پهلوی در نشریه فوکوس آنلاین که پس از گذشت بیش از سه ماه ، تحریف آن اثبات  نشده را بی اخلاقی می نامید،در این صورت استفاده از نام و اعتبار جبهه ملی در میان امضا کنندگان منشور را که توسط جبهه ملی قویا تکذیب شده (4)چه می نامید ؟ البته به نظر بنده ایشان و هر کنشگر سیاسی دیگر حق دارند برای کسب قدرت سیاسی و ایفای نقش در آینده سیاسی ایران با اتکا بر رای مردمو سازماندهی هوادارانشان کوشش کنند . اما ایجاد یک تشکل ازموضعرهبریآپوزیسیونتحت عنوان شورای ملی ایران و اظهاراتی نظیر خائن خواندن هر آنکس که به این شورا ملحق نشود و اینکه تحقق دموکراسی در ایران تنها از مسیر این شورا عبور می کند،گفتمانی توتالیتری و سرکوبگر و فاقد المانهای بنیادین اخلاقی و دموکراتیکاست ."

________________________پاسخ گمنامیان

-          تخصص شما دوست عزیزم، شگفت زده کردن من است! شما می فرمایید مصاحبه رضا پهلوی با شهرام همایون! در حالی که این ویدیو، شخصی به نام پیرنیا، قطعات بریده ای از سخنان رضا پهلوی را پخش می کند و بر روی آن نظرات خود را بیان می کند! تصور می کنم اخلاقی این باشد که به ویدیو اصلی رضا پهلوی (که ادیت نشده) رجوع بفرمایید و به آن استناد کنید.  
-          نقد حرفه ای بر این نحو است که هنگام نقل کردن یک متن از روی یک ویدیو یا فایل صوتی، ساعت و دقیقه ای که سخن  مورد نظر شما بر زبان رانده شده را بیان بفرمایید، اشاره کور به یک ویدیو طولانی، کمی عجیب است، خصوصا اینکه من در این ویدیو، نتوانستم چنین سخنانی که شما از آقای رضا پهلوی نقل کرده اید، بیابم!!!
-          پس از دیدن این ویدیو، تنها چیزهایی که من در سخنان رضا پهلوی یافتم، چنین بوده است:
"...مبنای کار ایجاد یک هسته مرکزی است که هدفمند است، هدفش تشکیل شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در کشورمان است، اساس این شورا بر این است، چون هیچ تشکلی در داخل کشور نمی تواند شکل بگیرد و با رژیم درگیر شود،  یک سکوی اولیه برای رسیدن به هدف انتخابات آزاد در خارج از کشور باید ایجاد کرد، در یک جا باید تمامی مسایل مبارزاتی  متمرکز گشته، بحث صورت گیرد و تقسیم کار صورت گیرد. مبنای ایجاد چنین هسته ای، اتحاد گروه های سیاسی است که به یک باور های مشترکی چون دمکراسی و سکولاریسم، و دست همکاری می دهند، و رسالتی که از چنین شورایی که من دنبال به وجود اوردنش بوده ام یا حمایت کرده ام یا سفارش  به تشکیل آن کرده ام این بوده که هدفش تنها رسیده به انتخابات آزاد باشد و آن زمانی که این حق برگزاری انتخابات آزاد به وجود آورده شود، پایان کار این شورا خواهد بود و کار را به دست مردم واگذار می گردد، هدف تنها ایجاد یک بدیل در مقابل جمهوری اسلامی است..."

-          شخصا در متن فوق، جایی ندیده ام که رضا پهلوی شورا را متعلق به خودش بداند! باز تاکید می کنم که این شورا تشکیل نشده که حالا کسی مالک آن باشد یا نباشد...!
-          رضا پهلوی می گوید بدنبال تشکیل چنین شورایی بوده، از آن حمایت کرده و یا درباره آن مشاوره داده است. سالها است که فعالین سیاسی ایران دوست، آرزوی چنین شورایی را داشته ان! چیز جدیدی نیست!
-          کسی منکر نقش، حمایت و مشاوره آقای رضا پهلوی در این کمیته موقت نبوده و نیست، آقای پهلوی ده ها گروه سیاسی و اشخاص سرشناس ایرانی،  بارها به این کمیته موقت مشاوره داده اند و یا حمایت کرده اند.
-          درباره حضور جبهه ملی در میان امضا کنندگان، لازم به ذکر است که نام " سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور" به عنوان یکی از سازمان های سیاسی امضا کننده در سایت فراخوان ملی ذکر گردیده است.
درباره لینکی که شما درباره بیانیه جبهه ملی ارایه کرده اید، نکات ذیل را خاطر نشان می کنم که:
ادیب برومند رییس هیات رهبری جبهه ملی ایران در مورد سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، نظر رسمی جبهه ملی را به این شرح بیان می دارد :
"جبهه ملی ایران خود در خارج از کشور هیچ تشکیلاتی ندارد، ولی هواداران جبهه در کشورهای مختلف به تشکیل سازمان هایی به نام جبهه ملی دست زده اند که چون ما در تهران هیچ گونه وسیله ای برای شناسایی و کنترل سازمانی آنان نداریم، نمی توانیم رابطه تشکیلاتی با آنها برقرار کنیم. "

-          اصولا چندیدن تشکل در خارج از کشور به نام جبهه ملی فعالیت می کنند. طبیعی است که هیچ کدام از آنها نمی تواند از نظر گروه دیگری اظهار نظر کند(!).
-          سایت " سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور" که در سایت فراخوان ملی نام آنها ذکر شده، به شرح ذیل است: http://www.javanane-melli.de/findex.html
 شما می توانید با آنها تماس بگیرید، و ببینید که انها این فراخوان را امضا کرده اند یا خیر! چرا درباره عضویت یا عدم عضویت آنها، با بیانیه سازمان دیگری استناد می کنید؟! جبهه ملی آمریکا حتی نمی تواند به صورت صد درصد از جانب درباره جببه ملی اروپا اظهار نظر کند و آنها نظرات متفاوتی با هم دارند!
-          درباره مصاحبه مجله فکوس با رضا پهلوی نیز، باز نظر قبلی خودم را تکرار می کنم، مطالبی که در آن نشریه از طرف رضا پهلوی منتشر شده، با دیگر گفته های رضا پهلوی در تناقض است، هیچ مصاحبه دیگری نمی یابید که رضا پهلوی چنین مطالبی را مطرح کرده باشد! از طرفی نیز علیه آن نشریه، شکایت حقوقی در جریان است، استفاده از مطالبی که تکذیب شده و کار به دادگاه کشیده، اصولا در یک بحث منطقی جایی ندارد!
-          حملات اینچنینی به شورایی که تشکیل نشده، مانند استناد به مطالب نشریه ای که تکذیب شده، اتهام ارتباط با بیگانه (در حالی که درب شورا بروی همه باز است) و یا نقل مطالبی که مطرح نشده (مانند ویدیو فوق)، کمی مرا شگفته زده کرده است!
____________________سوال آقای، کوروش راد :

"تا آنجا که بنده از مواضعخانواده جمهوریخواهان دموکرات مطلع هستم ، رویکرد ایجابی آنها همواره پشتیبانی از خیزشهای مردم داخل ایران نظیر جنبش سبز و جنبشهای کارگری و زنان و نهادهای حقوق بشری و رساندن صدای دموکراسی خواهی مردم به جوامع غربی برای ممانعت از طالبانیزه کردن چهره جامعه ایران توسط لابیهای جنگ طلب بوده وضمن مخالفت با ساختار قانون اساسی و نظام غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی ، پروژه گذار مسالمت آمیز به دموکراسی ازمسیر راه سومی غیر ازگفتمان اصلاح طلبی و دخالت نظامی غرب  با اتکا به خیزش درون را دنبال می کنند و در این مسیر،بهبسط گفتمان جمهوریخواهی سکولاردر داخل ایرانمتکی هستند ."

________________________پاسخ گمنامیان

من نیز به سیاست های فوق، بشدت اعتقاد دارم که  هیچ منافاتی با منشور شورای ملی ایران ندارد.
تنها نکته اینجاست، دیواری از بی اعتمادی وجود دارد، که باید آن برداشته شود، حداقل به حرمت شرایط وخیم مردم داخل کشور، بایسته و شایسته است که برای رسیدن به دمکراسی، با سیاست تحمل و درک متقابل حرکت کنیم و از پیش قضاوت بپرهیزیم.

کورش گرامی،

تا کنون شما سوال پرسیده اید، اجازه دهید من در اینجا از شما سوالی بپرسم:

"مهمترین انتقاد دوستانی مانند شما به این فراخوان، حمایت افرادی از این شورا است که طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستند که این شائبه را ذهن شما ایجاد کرده که شورای ملی، به شورایی طرفدار نظام پادشاهی تبدیل می گردد.

ابتدا لازم به یادآوری است که اصولا این شورا حق ندارد درباره نوع حکومت در آینده تصمیم بگیرد، این تصمیم گیری باید بر عهده مردم ایران باشد و مردم ایران حق دارند تصمیم بگیرند چه نوع نظام دمکراتیکی را برگزینند. (مطلب مرتبط)

حال سوال من این است، بهتر نیست به جای حمله هایی عجیب (نمونه های بالا)، نیروی خود را صرف حضور در این شوراو  کنید، تعداد جمهوری خواهان حاضر در آن را افزایش دهید تا طرفداران جمهوری در آن قدرت بیشتری گیرند؟! فراموش نکنید که «راه مبارزه دمکراتیک»،  حضور در این شورا است، وگرنه تصور نمی کنم تخریب شورایی که قصدش تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد در اینرا است، خدمت محسوب گردد...! "

به امید ایرانی آزاد.

3.     http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rQXrwtK9Ekw/--------------------نوشته دیگر اخیر این وبلاگ: ۲ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف
  2. واقع معذرت می خوام ولی عجب احمقیه این آقای کورش راد !!آبروی اردوگاه جمهوری خواهان رو اینا بردن !! گمنامیان هی میگه بابا جون این حیون نره اون می گه عیب نداره تو بدوش !!! من خوشم نمیاد از سلطنت طلبان ولی وقتی مردم این احمق های خودخواه را میبینند معلومه که روز به روز طرفداران پهلوی بیشتر میشه !! احمق هنوز نمی فهمه اگر جمهوری خواهان در این شورا شرکت کنند و بیشتر باشند این شورا تحت جمهوری خواهان مدیریت میشه نه رضا پهلوی در ضمن اکثر اعضای این شورا در داخل هستند این آقا چرا جفنگیات گنجی رو تکرار می کنه؟! چلبی سازی چه صیغه ایه دیگه ؟ این ادبیات اصلاح طلبان است !

    پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.