چهارشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۸

پیشنهاد ایجاد ترافیک مصنوعی در سیزده آبان / تکرار این پیشنهاد

هیچ دقت کرده اید که در بالاترین ساعت فرستادن لینک چقدر مهم است؟

آقا جان توی بالاترین چه خبره ؟من پیشنهاد ایجاد ترافیک در روز سیزده آبان را قبلا داده بودم (اینجا)، فقط سه نفر(!) از طریق بالاترین به وبلاگ من آمدند و این پیشنهاد را خواندند! اما وقتی یکی دیگر از دوستان به صورت خیلی خلاصه آنرا نوشته و در بالاترین گذاشته است (اینجا)، هفتصد نفر آنرا خوانده اند و شصت تا امتیاز مثبت هم گرفته است! این نشانه این است که در بالاترین برای اینکه لینکت رای بیاورد باید بدانی چه ساعتی آنرا باید بفرستی وگرنه لینکت برباد فنا می رود!ضمنا مهم این است که بعضی مطالب را به صورت خلاصه بنویسی.

شاید عاتش حجم زیاد اطلاعات باشد که همه سعی می کنند فقط نگاه سرسری بیاندازند!

البته برای من مهم نیست که این پیشنهاد به اسم چه کسی ثبت شود ، بلکه مهم این است که در جمع مطرح شود و در صورت خوب بودن از آن استفاده کنیم.

دوشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۸

طرح ترافیک سبز

-->

دولت کودتا با توسل به خشونت قصد سرکوب جنبش را دارد، چگونه می توانیم این خشونت را بی اثر کنیم ؟


در تظاهرات سیزده آبان جمعه از دوستان پیشنهاد کرده بودند که تا سرنگونی دولت کودتا و یا رژیم در خیابان بمانیم. با اینکه هوا هم خوب بود ، اما مردم نماندند. البته که خشونت بیش از حد رژیم نیز مردم را حسابی خسته کرده بود. به دیگر عبارت میلیشا بسیج و نیروی افتضاحی آنچنان با مردم با خشونت رفتار کردند که توان مردم گرفته شد.


راه حل این است که این بار همه ما با ماشین به خیابان بیایم. می توانیم مثلا خیابان ولی عصر را به عنوان هدف انتخاب کنیم. تعداد ما خیلی زیاد است ، هزاران نفریم ، تصور کنید که هزاران نفر سوار ماشین به خیابان بیایند و مسیر همه نیز خیابان ولی عصر باشد، اولا رژیم نمی تواند بگوید که چرا سوار ماشین به خیابان آمده اید و نه می تواند بگوید که خیابان را ترک کنید، هر کسی یک بهانه می آورد : مثلا اینکه به خانه عمویم به مهمانی می روم. طبیعتا ترافیک وحشتناکی درست می شود که امکان حرکت در آن وجود نخواهد داشت. این چند مزیت دارد: اولا امکان استراحت و خوابیدن در ماشین وجود دارد. دوما میتوان غذا و آب را با خودمان بیاوریم و سوما امکان استفاده از دستشویی نیز خیلی راحتر به وجود خواهد آمد ، چرا که قطعا مردم ساکن در آن حوالی اجازه استفاده از دستشویی را به همه خواهند داد. باران و برف نیز اثری ندارد.


از طرفی می توانیم یک سری موسیقی مشخص مربوط به جنبش سبز را به عنوان اهنگ رسمی جنبش انتخاب کنیم و آنرا با صدای بلند از ماشین خودمان پخش کنیم.


شاید بیش از هشتاد درصد مردم دوست دارند و می خواهند در تظاهرات شرکت کنند به شرطی که توسط ملیشا و پلیس مورد خشونت قرار نگیرند. شاید الان کمتر از ده درصد مردم جرات شرکت در تظاهرات را پیدا می کنند. به هر حال تجاوزو کشتن و شکنجه چیزهایی است که همه مردم از آن می ترسند. اما با این روش، چون هیچ خطری کسی را تهدید نمی کند ، تعداد شرکت کنندگان خیلی زیاد افزایش خواهد یافت.


واکنش پلیس چه خواهد بود ؟

هیچ راهی برای خنثی کردن آن ندارند ، چرا که در به هرکسی بگویند این خیابان را ترک کن می گوید من به فلان دلیل مثلا می خواهم بروم چهارراه پارک وی.

تنها یک راه حل برای دولت کودتا وجود دارد، آن هم اینست که مثلا خیابان ولی عصر را کلا تعطیل کنند. خوب ما هم از همین الان چند گزینه را تعیین می کنیم . اگر یکی را بستند همه با هم به گزینه دوم که مثلا خیابان آزادی است خواهیم رفت !!


گزینه اول ما می تواند خیابان ولی عصر- گزینه دوم :آزادی – گزینه سوم: خیابان بهشتی – چهارم : مطهری – پنجم طالقانی – ششم کارگر باشد.


از طرفی نیز شانزده آذر دوشنبه است و اگر ما فقط یک یا دو روز در خیابان بمانیم، این جماعت کودتاچی بیچاره خواهند شد.


خودتان را جای دولت کودتا بگذارید، چیزی به ذهن شما می رسد ؟پس از همین الان روی این طرح کار کنیم.

ما اگر قدرت خودمان را بدانیم، اعتماد به نفسی پیدا خواهیم کرد که دولت کودتا و میلیشا بسیج ، جلودار ما نخواهند بود.


مبدع طرح ترافیک سبز، نگارنده این وبلاگ بوده است. توضیحات بیشتر در اینجا.

این هم لینک وال استریت ژورنال و اشاره اش به این طرح است: 

Opposition supporters also brought their cars to a standstill at 5 p.m., the height of rush-hour traffic in Tehran, making it hard for security forces to navigateلینک سو استفاده از طرح من توسط افرادی مشکوک