سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۴

این قاضی صلواتی است، یا «مادر صلواتی»...؟!

این قاضی صلواتی است، یا «مادر صلواتی»...؟! _______________ در اخبار آمده است که قاضی صلواتی، یکی از کنشگران سیاسی را به...

Posted by Yashar Parsa on Tuesday, 15 September 2015

پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۹۴

این فقط تصویری از هزاران فاجعه ای است که هر روز به وقوع می پیوندد..

براستی، اگر قربانیان کوره آدم سوزی هیتلر ما را ببیند، نخواهند پرسید که شصت و هفت سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، شما در کجای کار هستید؟! شرم بر ما روا نخواهند داشت؟ نخواهند پرسید چند دهه بعد از پایان جنگ سرد، چگونه است که کودکی در حال فرار، در دریا غرق می شود؟!
انسان ها را چه شده؟

از یک طرف آدمی ملعبه دیکتاتورهای بد طینتی چون خامنه ای و بشار اسد و داعش است، و از طرف دیگر، در کشورهای دمکراتیک، شهروندان ملعبه دمکراسی شده اند، و عقل و گوش خود را به مافیاهای رسانه ای سپرده اند.

نگویید که ما مسوول نیستیم، ما مسوولیم.

الف) اگر در کشورهای دیکتاتوری زندگی می کنید، مسوولیت شما سرنگون کردن این حکومت ها است. آهای شهروند ایرانی که به هزاران سال تمدن کشورت می نازی، یادت باشد که رژیم حاکم بر این کشور، هر چند که نماینده تو نیست، اما از امکانات کشور تو برای حمایت از بشار اسد استفاده می کند...؛ مسوولیت سرنگون کردن این حکومت با تو است، و اگر در این راه، اقدام لازم را انجام ندهی، در مقابل این کودک سهیمی...

ب) اگر در یک کشور دمکراتیک زندگی می کنید، موظف هستید با «مشارکت پر رنگ سیاسی» اجازه ندهید سیاستمداران بی شرف، چشمشان را بر روی این فاجعه ها ببندند.
ما مسوولیم...