یکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۴

نفرت و نبود مدارا، آدمی را کور می کند، و او را از انسانیتش دور می سازد/ خردگرایی از نفرت فرسنگ ها فاصله دارد

نفرت و  نبود مدارا، آدمی را کور می کند، و او را از انسانیتش دور می سازد:
-----------
آنچه باعث می شود گروهی اسلحه به دست بگیرند و در یک مکان پر از آدم، شلیک کنند، آن هم در حالی که نمی دانند این گلوله به که برخورد خواهد کرد، نفرت است. 
-----
آنچه باعث می شود آن شخص اسلحه به دست، به خودش این اجازه را بدهد که چنین کند، نبود مدارا است..، شوخی یا نقد یک کارتونیست  با پیامبرش، باعث می شود که او به خود چنین اجازه ای را بدهد.
-----
این نفرت و نبود مدارا، سم است. سرطان است، باید چشمها را باز کرد و از آن دوری جست. 
----------------------
در فضای مجازی، برخی ها را می بینم که سعی می کنند فجایع رخ داده در پاریس را به نام همه مسلمانان تمام کنند...، این بی انصافی است. 
---------
این آغازگر راه پر خطری است، این آغازگر همان نفرت است. 
شما حق دارید از اسلام انتقاد کنید و هر گونه که میخواهید آنرا به چالش بکشید. اما حق ندارید مسلمانان را، به صورت چشم بسته، و صرفا به دلیل مسلمان بودن، متهم کنید. 
--------
آن عضو داعش، چشم بسته شلیک می کند و برایش مهم نیست که چه کسی قربانی می شود، اما یک فرد خردگرا باید رفتارش متفاوت باشد. باید چشمانش را باز کند، و نفرت را به صورت چشم بسته به طرف دیگران «پرتاب» نکند. 
یادمان باشد، هر انسانی حق دارد که عقیده خاص خود را داشته باشد، و تا زمانی که آزادی و منافع دیگر اعضای جامعه را به خطر نیانداخته، باید مصون از اتهام باشد. 


----
یادمان باشد، گسترش دادن نفرت خواسته امثال داعش و رژیم جمهوری اسلامی است، آنها در سایه نفرت است که خوب دوام می آورند، برایشان مهم نیست این نفرت از طرف جامعه متمدن باشد، یا از طرف طرفداران خودشان، آنچه برای آنها مهم است، گسترش نفرت است. 

در سایه نفرت و ایجاد بحران، آنها دوام می آورند..، 
با گسترش نفرت، به این روند خطرناک کمک نکنیم. 

------------
آنچه که می تواند داعش را نابود سازد، ارزش هایی بنا شده بر سه اصل «برابری، برادری و آزادی» است، همان چیزی که جامعه فرانسه را شکل داده است، یادمان باشد، نفرت با این سه اصل در تناقض است. 
---
I’m Muslim, But I’m Not…
Posted by BuzzFeed Video on Wednesday, 16 September 2015