شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۶

بیانیه حزبِ سکولارِ ایران در حمایت از خروش ملت ایران

مورخه: شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
 • علت علاقه مقامات جمهوری اسلامی به حضور در قدرت است، یافتن فرصت برای فساد است؛

 • همین فساد، عامل فقر و سیه‌روزی ملت ایران است؛

 • نمی‌توان به مطالبات اقتصادی ملت ایران، بدون تغییر سیاسی، دست یافت.

حزبِ سکولار ایران، به دقت رخدادهای اخیر کشورمان، و تظاهرات شجاعانه ملت ایران را زیر نظر دارد، و نکات ذیل را یادآور می‌شود:
 • مطالبات ملتِ ایران، تنها اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. در راس مطالبات حق‌طلبانه ملت ایران، نفیِ فساد مقاماتِ حکومتی قرار دارد. البته که نفی و محکومیت فسادِ مقامات حکومتی، قلب این حکومت را نشانه می گیرد.
 • حزب سکولار ایران، یادآور می‌شود که در طی سالهای اخیر، نحوه تفکر مقامات جمهوری اسلامی تغییر یافته است، و این افراد که با زور به قدرت رسیده‌اند، دیگر اهداف ایدئولوژیک خود را دنبال نمی‌کنند، بلکه تنها هدف آنها، رسیدن به «ثروت» و «طمع» است. به دیگر عبارت، هدف «صدورِ انقلاب» جای خود را به «دزدی بیشتر!» داده است.
 • مقامات حکومت ایران برای باقی ماندن در قدرت، تا کنون به هر جنایتی دست زده اند، از کشتن جوانان وطن گرفته تا تجاوز به زندانیان در بند؛ از دادن باج به روسیه و چین گرفته تا حمایت از تروریسم.
 • تنها علت علاقه مقامات حکومت برای باقی ماندن در قدرت، یافتن فرصت بیشتر برای فساد و سواستفاده از قدرت است.
 • فساد به معنای سواستفاده از قدرت است. حزب سکولار ایران یادآور می شود که مقامات حکومت ایران، با زور به قدرت رسیده اند، و در نتیجه چون منتخب مردم ایران نیستند، خود را پاسخگوی ملت نمی‌دانند و به هر فسادی دست می‌زنند.
 • پژوهش های علمی نشان می دهد که فساد عامل گسترش فقر، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی ایرانیان است.
 • مهمترین روش برای مبارزه با فساد عبارت است از: «آزادی رسانه ها، وجود قوه قضاییه مستقل، و آزادی فعالیت احزاب». در ایران کنونی، هیچ یک از این ابزارها موجود نیست.
 • حزب سکولار ایران یادآور می شود که فساد در قوه قضاییه ایران، باعث ایجاد و گسترش فساد در دیگر بخش های جامعه شده است، و نفوذ رهبر بر این قوه، مهمترین عامل ایجاد فساد است.
 • حزب سکولار ایران یادآور می شود که اختلاف بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی، از جنس اختلافات سیاسی معمول در دنیای سیاست نیست، بلکه اختلاف میان دسته ای از دزدان است که بر سر تقسیم اموال غارت شده، دعوا دارند!
 • هر چند که در شکل‌گیری اولیه یکی از تجمعات، جناحی حکومتی نقش داشته اند، اما خوشبخانه مردم آزادی‌خواه ایران، کنترل این تجمعات را به دست گرفته، و شعارهای شجاعانه ای همچون «مرگ بر دیکتاتور»، نشان از این است فرزندان وطن به میدان پا گذارده‌اند.
بدون شک، با جایگزین نمودن این نظام ضدمردمی، با یک حکومت دمکراتیک، می توان ایران را دگرگون نمود، و رفاه و امنیت را برای همگان تامین نمود. بدون شک، رقابت آزادانه احزاب آزادی خواه و خدمتگذار، می‌تواند باعث از بین بردن فساد در کشور و ایجاد رفاه در ایران شود.
حزب سکولار ایران، از هموطنان گرامی می‌خواهد تا با حضور در این تجمعات، زمینه فروپاشی بدون خشونت این حکومت را فراهم کنند.
سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران

جمعه، آذر ۲۴، ۱۳۹۶

دانلود رایگان کتاب فساد قضاییاین کتاب، یک پژوهش آکادمیک است در خصوص وجود فساد در قوه قضایه ایران، که توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر گشته است.
بخش عمده ای از سیه روزی ما ایرانیان، حاصل فساد قضایی است. مساله ای که کمتر کسی به آن توجه نموده است.

دانلود رایگاه کتاب ریشه فساد در ایران-واکاوی فساد قضایی: 


نوشته پیشین: 
https://yadi.sk/i/HoWeSrIC3Qer8d