شنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۳

مدیریت آخوندی: اقتصاد را نابود می کنند تا تاسیسات غنی سازی بنا کنند؛ حال تاسیسات رقیق سازی بنا می کنند تا محصول آنرا رقیق کنند!


در اخبار آمده است که دیپلمات های خارجی گفته اند ساخت تاسیسات رقیق سازی رو به پایان است...!

کارشناسان اقتصادی خسارت ناشی از تحریم های بین المللی را بین هفتصد تا یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده اند! این هزینه گزاف برابر با ساخت یک خانه برای هر ایرانی است...!

این هزینه گزاف توسط رژیم ایران برای ساخت چند تاسیسات غنی سازی اورانیوم ساخته شده است، تا نزدیک به یکصد کیلو اورانیوم به اندازه بیست درصد، غنی شود.

حال، در کنار همان تاسیسات «غنی سازی»، مشغول ساخت تاسیسات «رقیق سازی» هستند!!!  

به عبارت دیگر، یک کشور را بر باد می دهند، تا صد کیلو اورانیم را غنی کنند، حال دارند هزینه می کنند، تا تاسیسات رقیق سازی را بسازند...!


اگر یک بز (!) را به سمت رهبر و رییس جمهور ایران محسوب می کردند، ما روزگار بهتری می داشتیم...!! 


----نوشته دیگر امروز: 

شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۳

خط قرمز شرافت کجاست؟! اعتقاد به ادامه حیات این نظام جنایتکار چنگیری...! و اصلاح طلبان آنطرف این خط قرار دارند...!

آوخ که دل آدمی خون می شود، وقتی که می نویسد در مدت کوتاهی، پنج زن باردار لر، خودسوزی کرده اند. (منبع)

ادامه حیات این رژیم به معنای کشتار روزانه هموطنان ما است، نگویید که رژیم به صورت روزانه کسی را نمی کشد...! یادتان بیاید که هر روز، حداقل دو هموطن ما اعدام می شود، یادتان بیاید که سالیانه سی هزار نفر در اثر مدیریت بد جاده ها، در اثر سانحه های قابل پیشگری جان خود را از دست می دهند..، یادتان بیاید که دختران زیبای کرد و لر، به دلیل فشار های اجتماعی و اقتصادی، به خودسوزی روی می آورند...! در سال گذشته، تنها سیصد زن در ایلام، خود سوزی کرده اند...

اینها همه حاصل حیات این حکومت خونخوار چنگیزی است..! هر کسی که خواستار ادامه حیات این نظام جنایتکار باشد، در رخدادن این جنایت های نیز مشارکت دارد.

هیچ تعارفی نداریم، جای پرده پوشی نیز نیست، این رژیم تنها با توسل به اسلحه  دوام نیاورده است، بلکه حمایت برخی از افراد نیز باعث دوام عمر این رژیم شده است، هستند افراد خائنی که منافع حیات خود را در ادامه حیات این رژیم می دانند، و این افراد خائن، در خودسوزی این زنان لر، در کشتار مردم آزادی خواه، در قتل عام و اعدام ها، به صورت غیر مستقیم مشارکت دارند، و در جرایم رژیم شریک هستند.

از بین افرادی که سود خود را در ادامه حیات رژیم می بینند، دو دسته بیشترین خدمت را به این رژیم چنگیزی کرده اند:
     الف: گروه اول اصلاح طلبان هستند؛
    ب: و گروه دوم، خیانت کارانی که خود را اپوزسیون می دانند، اما تنها هدفشان، ضربه زدن به مبارزه با رژیم است.

درباره اصلاح طلبان:

اصلاح طلبان، هدفشان اصلاح این رژیم نیست. این رژیم، قابلیت اصلاح را ندارد، رژیمی که  در آن قانون سنگسار است، و دستور ولایت فقیه با ارزش تر از نظر کل مردم کشور تلقی می شود، قابل اصلاح نیست.
اصلاح این رژیم، به معنای حذف ولایت فقیه از آن است، آیا اصلاح طلبان در پی چنین خواسته ای هستند؟! صد البته که خیر!

اصلاح طلبان، بخشی از جنایتکاران رژیم  هستند، افراد فاسدی که در جنگ داخلی قدرت، باخته اند و خامنه ای پیروز میدان شده است.

حال این جنایتکاران، قبای مخالفت و اپوزسیون  را بر تن کرده اند، این افراد دو رو و نیرنگ باز، هم از اسم اصلاح طلبی سو استفاده می کنند و هم از اسم اپوزسیون.

اینها اپوزسیون رژیم و یا اصلاح طلب نیستند، اینها جماعتی کلاش و دروغ گو هستند که تنها دو هدف را دنبال می کنند:

       هدف اول: بازگشت به قدرت و مشارکت در غارت ایران!
      هدف دوم: ادامه حیات رژیم!

اینها خوب می دانند که اگر رژیم سرنگون شود، باید در دادگاه پاسخ گوی اعمال کثیف خودشان، چون مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی، غارت ایران و شکنجه آزادی خواهان ایرانی باشند، لذا با تمامی قوا، جلوی هر گونه مبارزه با رژیم را می گیرند...!

این بخش اول نوشته بود، بخش دومش را فردا می نویسم. تصویر زنان بارداری که خودسوزی می کنند، توان نوشتن را از آدمی می گیرد...؛ و غم این ملک مصیبت زده گاه آنچنان سنگین می شود که نفس کشیدن را سخت می کند...

 نوشته های پیشین: 
جمعه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۳

مملكت را به ننگ داده و بس! / جاى قانون، جفنگ زاده و بس! --(شاهکاری پلخمون در هجو برنامه های رژیم برای افزایش جمعیت)

"از كرامات شيخ ما اين است"/
غم او رشد امت دين است
_____________
مومنين آلتى فرا دارند/
حمله بر كشتزار خود آرند
_____________
دو، سه جين تخم، بشكفد پربار/
هم به حب ائمه ى اطهار
_____________
اسم شب تا كه گشت يا زهرا/
توى بستر به پا شده غوغا
_____________
مومن و مومنات در جنبش/
از پس هِنّ و هِن آخ، آخيش
_____________
عملياتِ سيفِ ذوالافقار/
يورشى بر صفوف استكبار
_____________
'شيعه زن'بهر امتش منجى/
آلتش هم بسان آر پى جى
_____________
طفلكان را كند چو توپ گُهى/
بر سر هر چه دشمن است تهى
_____________
گر كه جنگى دوباره بر پا شد/
طفل او مين زُداى صحرا شد
 ____________
خيرِ دنيا نه خورده و ديده/
شده يك پا شهيدِ "فهميده"
_____________
در عوض شيخ شوخِ لاكردار/
كرده خيكش به امنيت انبار
_____________
خود ببين آيت بزرگ خدا/
صاحب اقتدار شومِ وٓلا
_____________
 تو كه سى سال ادعا كردى/
 بر سر كودكان چه آوردى
_____________
عده اى پا برهنه دزد و گدا/
توى پس كوچه هاى شهر رها
_____________
شده در چارسالگى معتاد/
لاجرم كلّ عمرشان بر باد
_____________
جان سالم اگر به در ببرند/
در جوانى ز دام تو نرهند
_____________
يا به زندان اسير ديوارند/
يا كه مهمان چوبه ى دارند
_____________
مدرسه، شغل، خانه داديشان/
كه به دنياى خويش خوانيشان؟
_____________
نان و آب و لباسشان بر جاست؟/
امنيت گو برايشان بر پاست؟
_____________
توى بيغوله هاى تان شايد/
مادرى شير بچه اى زايد؟
 _____________
يا دريغا به فكر آن كاريد/
كه سپاهى ز شيعه گرد آريد
 _____________
هر چه كم دان وكم خرد بهتر/
گوشت مفتى به توپ لايق تر
_____________
بس كن اى شيخ اين حرامى ها/
ژاژ خايى و فكرخامى ها
 _____________
كارت ار نيست مملكت دارى/
خود همان به كه دست بردارى
 _____________
از سياست بيا و بيرون رو/
تا نرفتى به دام داس و درو
 _____________
شده ويران چهار سوى وطن/
كار خرمهره نيست دُر سُفتن
 _____________
وااااى كمتر كن اين حرامى ها/
 مايه ى كلّ تلخكامى ها
_____________
دست از آنجاىِ خلق برداريد/
اين هوسها به عشق بسپاريد!
 _____________
مملكت را به ننگ داده و بس/
جاى قانون، جفنگ زاده و بس
 _____________
در شبستانِ خود به هم بپريد/
توى فقه و رساله ، خوش بچريد
_____________
جملگى گر بضاعتى داريد/
هم به ماتحت يكدگر كارید!!
________________
شاعر: پلخمون تاریخ: 07.05.2014


نوشته های پیشین: 

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۳

جاوید هوتن کیان کیست؟! شرافت در مقابل این مرد زانو میزند..! (ویدیو)

جاوید هوتن کیان، فعال پر افتخار و مدافع حقوق بشر را بهتر بشناسیم:
نقی محمودی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است:
تمامی این شکنجه ها به دلیل دفاع از سکینه محمدی آشتیانی  و رساندن صدای مظلومیت او به گوش جهان بوده است. تا به حال سابقه نداشته یک وکیل را اینگونه شکنجه کنند. علت نیز این است که افشای این پرونده، هزینه سنگینی را برای رژیم به همراه آورده است، طبق گفته آقای هوتن کیان، بیضه‌ها و پاهای او را با آتش سیگار می‌سوزانده‌اند، بدن او را خیس کرده و او را ساعتها در هوای سرد نگه می‌داشتند و دندانهایش را شکسته اند
نوشته های پیشین: 

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۳

اصلاح طلب چهل میلیون رای دارند؟/ خامنه ای نمایندگان مردم را فیلتر می کند و بعد اصلاح طلبان مدعی چهل میلیون رای می شوند!

یکی از طرفداران موسوی، نوشته بود که اصلاح طلبان چهل میلیون رای دارند...! (اینجا

از شدت وقاحتی که در این کلام وجود داشت، شگفت زده شدم! لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

تا زمانی که یک انتخابات، آزاد و منصفانه نباشد، نتیجه آن فاقد ارزش است. انتخاباتی آزاد و منصفانه  است که مشخصات زیر را داشته باشد:

یک- مردم قبل و بعد از انتخابات، امنیت داشته باشند. کسی را به دلیل اینکه نظر خاصی دارد و یا رای خاصی داده، آزار ندهند.
دو- مردم قبل و بعد از انتخابات، به اطلاعات دسترسی آزادانه  داشته باشند، تا بدانند انتخاب آنها چه خوبی و چه بدی دارد؟
سه- مطبوعات آزاد، تمامی گزینه های روی میز را محک بزنند.
چهار- تمامی شهروندان بتوانند آزادانه رای بدهند.
پنج- هیچ نامزدی فیلتر نشود.

در این مورد، و مشخصات انتخابات آزاد، در این برنامه تلویزیونی بیشتر توضیح داده ام (دقیقه چهار به بعد):


انتخاباتی که فاقد مولفه های فوق باشد، فاقد ارزش است و نتیجه آن نیز مشروع نیست.

حال اگر خامنه ای، گزینه های مردم و نامزدهای واقعی مردم را فیلتر می کند، آنگاه اشخاصی چون موسوی و کروبی که بخشی از این نظام هستند و به دلیل نزدیکی به نظام، فیلتر نشده اند، نمی توانند مدعی شوند که مثلا چهل میلیون رای دارند...!

زمانی موسوی و کروبی می توانند مدعی شوند که از پشتیانی مردم برخوردارند، که اولا در ایران مطبوعات آزادی باشد، و عمکلرد گذشته و تفکرات کنونی آنها، مورد نقد قرار گیرد، و مثلا مردم از نقش موسوی در کشتار سال 67، آگاه باشند، بعد انتخابات آزادی برگزار شود و آنوقت ببینیم مثلا موسوی چقدر رای می آورد...!!

این انتخابات، یک مراسم خیمه شب بازی مسخره است؛ یک نمایش عروسی است، خامنه ای نمایندگان واقعی مردم را فیلتر می کند، انتخاب بد و بدتر را روی میز می گذارد، و بعد که مثلا مردم انتخاب بد را بر می گزینند، آن گزینه بد (یعنی  اصلاح طلبان)  که خود وابسته به این رژیم هستند، با پر رویی تمام مدعی می شوند که نمایندگان مردم هستند...!

خیر، چنین نیست، موسوی و کروبی و حسن روحانی و دیگر جنایتکارانی که با عنوان اصلاح طلب، از زیر عبای هاشمی رفسنجانی بیرون آمده اند، به هیچ وجه نماینده مردم محسوب نمی شوند...!


نوشته های پیشین: 


دوشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۳

چرا اصلاح طلبان اینگونه از یادآوری عملکرد خود در دهه ۶۰ و ۷۰ ، وحشت دارند؟! / توپخانه اصلاح طلبان چگونه هدف گیری میکند!؟

گفته معروفی است، ملتی که تاریخ خود را نداند، مجبور به تکرار آن هستند...!

این جمله زیبا، درباره عملکرد اصلاح طلبان، صادق است. توجه به نکات ذیل ضروری است:

یک- اصلاح طلبان، سوپاپ اطمینان رژیم هستند، و زمانی رژیم از آنها استفاده می کند که خود را در خطر ببیند.

دو- اگر مردم ایران، عملکرد زشت و خیانت های گذشته اصلاح طلبان را به یاد بیاورند یا از آن آگاه باشند، دیگر به اصلاح طلبان اعتماد نمی کنند.

سه- از چنگ اصلاح طلبان خون مردم ایران را می چکد، چند مثال را در زیر می آورم:

الف) خمینی جنایتکاری بود که صد برابر خامنه ای جنایت کرد، یادمان باشد که تمامی این اصلاح طلبان بیش از دیگر گروه های سیاسی (مثلا خامنه ای یا جناح راست رژیم) به خمینی نزدیک بوده است. در دهه شصت، اصلاح طلبانی چون مجید انصاری، آیت الله موسوی، آیت الله اردبیلی، خاتمی، موسوی و یا کروبی، جنایات بسیاری کردند.

ب) زمانی که در سال 76، رژیم خامنه ای با بحران و بن بست مواجه شد، این اصلاح طلبان بودند که به یاری خامنه ای آمدند. در زمان تظاهرات کوی دانشگاه، باز اصلاح طلبان بودند که به مردم ایران و جنبش آزادی بخشی خیانت کردند.

ج) در زمان جنبش سبز نیز، باز اصلاح طلبان به مردم ایران خیانت کردند. زمانی که سه و نیم میلیون ایرانی در خیابان های تهران بودند، سرنگون کردن رژیم کار راحتی بود،اما این اصلاح طلبان بودند که باز از پشت به مردم ایران خنجر زدند.

چهار- به یاد داشته باشید که روباه مکار رژیم، دستان کثیف هاشمی رفسنجانی در پشت پرده است، و این اصلاح طلبان از زیر عبای رفسنجانی بیرون می آیند.

پنج- اگر مردم ایران بدانند و آگاه باشند که اصلاح طلبان چه خیانت هایی به ایران کرده اند، هیچگاه دیگر به آنها اعتماد نمی کنند.

در حقیقت، آگاهی مردم ایران از خیانت های اصلاح طلبان، به معنای پایان عمر این جماعت دو رو و خیانت کار است.

به همین علت است که اگر کسی درباره گذشته و عملکرد اصلاح طلبان حرفی بزند، توپخانه اصلاح طلبان که با پول های رفسنجانی اداره می شود، به او حمله می کنند.

به یاد داشته باشیم که این اصلاح طلبان، به هر روشی (از جنگ روانی گرفته تا ترور شخصیت) روی می آورند. مثلا قریب پانزده سال پیش در انتخابات مجلس، فائزه هاشمی نامزد شده بود، و چون دوچرخه سوار می شد، انصار حزب الله او را کتک زدند. بعدا مشخص شد که خود او به انصار حزب الله پول داده بود تا او را کتک بزنند تا مردم فکر کنند که او به بسیجی ها مشکل دارد...!!

در چند روز اخیر، مثلا علی یونسی (وزیر اطلاعات)، درباه نماد ملی شیر و خورشید، اظهارات مثبتی کرده است. در نگاه اول، خوب این رفتار خوشحال کننده است، اما کسانی که زمان و دوران خاتمی را به یاد دارند، خوب می دانند که این بازی پیچیده اصلاح طلبان است تا فکر مردم را منحرف کنند. 
یکی نیست از آقای یونسی بپرسد، شما تمامی هستی و دار و ندار ما را به غارت برده اید...!


نوشته های پیشین: 
یکشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۳

چرا اصلاح طلبان نیک آهنگ را کیسه بوکس کرده اند؟ ساده است، نیک اهنگ به پاشنه آشیل آنها ضربه وارد کرده است..!

 در این چند روزه، مجددا شاهد حمله گسترده و سازمان یافته اصلاح طلبان به نیک آهنگ کوثر بوده ایم.  سوال اینجاست، چرا اصلاح طلبان اینچنین نسبت به کوثر، حساسیت دارند؟

همه ماجرا، به افشای نوار مذاکرات نیک آهنگ و مهدی هاشمی رفسنجانی بازمی گردد، چون در آن نوار، به صراحت مهدی هاشمی اعتراف کرد که پشت پرده بازی جنبش سبز، هاشمی رفسنجانی و خانواده او است.  همچنین مشخص شده است که  مهدی هاشمی و خاندان رفسنجانی، چگونه در فضای مجازی و سایت های خارج از کشور نفوذ کرده اند و با پرداخت پول های کلان، آنها را در کنترل خود در اورده اند. 

خنده دار اینجاست، اصلاح طلبان داخل کشور، و توپخانه آنها در خارج از کشور، به صورت هماهنگی به نیک آهنگ حمله میکنند. به عنوان مثال، در حالی که نیک آهنگ جزو مخالفین رژیم است و کاریکاتور خامنه ای را می کشد، و اصولا انتشار مطالب او بسیار دور از ذهن است، اما روزنامه همشری متعلق به اصلاح طلبان،  یکی از کاریکاتورهای پانزده سال پیش نیک اهنگ از دوباره منتشر می کند، و بعد توپخانه اصلاح طلبان خارج از کشور، به او حمله می کنند.

یا در این نوشته، یکی از اصلاح طلبان عکسی از نیک آهنگ منتشر کرده و تنها نوشته است که نیک اهنگ در سفارت ایران در کانادا حاضر شده است.

یکی از روش های کثیف جنگ روانی که وابستگان رژیم به خوبی از آن استفاده می کنند، طرح یک موضوع بدون اشاره به پیش زمینه آن است.

این فرد، برای حمله به نیک آهنگ، عکس او را در سفارت کانادا گذاشته است، اما ننوشته که این عکس، متعلق به نمایشگاه کارتونیست های ایرانی در کانادا است، که موضوع نمایشگاه نیز، روز صلح است، و زمان آن نیز سال 2003 بوده است.

در این نوشته، به تفضیل، به این ماجرا می پردازیم:

ابتدا باید اصلاح طلب را تعریف کنیم:

اصلاح طلب ساخته و پرداخته کیست؟! یادمان باشد، اصلاح طلب از زیر عبای هاشمی رفسنجانی بیرون آمده است...!

اصلاح طلب، یک وطن فروش از جنس بسیجی است، تنها تفاوت او با بسیجی های چماق به دست این است که پیچیده تر عمل می کند. در حقیقت، اصلاح طلبان، در نقش سوپاپ اطمینان رژیم هستند، و هر گاه رژیم با فشار خارجی یا داخلی مواجه می شود، و در خطر سقوط قرار می گیرد، اصلاح طلبان پا به میدان می گذارند.

در حقیقت، سیاست  کلی اصلاح طلبان، بر کند کردن تیغ مبارزه با رژیم خامنه ای است، به این امید که خامنه ای تکه استخوانی جلوی آنها بیاندازد..!

در این چند ساله چندین بار شاهد خیانت این گروه به مردم ایران بوده ایم:

-         با روی کار آمدن خاتمی: خاتمی با بیست میلیون رای بر سر کار آمد، در حالی که مردم به او امید بسته بودند،تنها به جامعه ایرانی خیانت کرد و هیچ اصلاحاتی انجام نداد. 

-         فاجعه کوی دانشگاه:در سال 78 و حمله نیروهای لباس شخصی وابسته به خامنه ای به دانشجویان، در تهران تظاهرات قابل توجهی شکل گرفت، کار به جایی رسید که خامنه ای به گریه افتاد. در آن زمان خاتمی بیست میلیون رای داشت، به جای حمایت از دانشجویان، آنها را مجبور کرد که به خوابگاه های خود بازگردند. 

-         تظاهرات سه و نیم میلیون نفری خردادماه دو سال پیش(بعد از انتخابات ریاست جمهوری):در آن تظاهرات شاهد  حضور انبوه مردم بودیم، بیش از سه و نیم میلیون نفر در خیابان های تهران بودند، نیروی انتظامی از ترس مردم، عکس موسوی را بر ماشین خود چسباند، اما اصلاح طلبان، از ترس اینکه رژیم سرنگون شود، به مردم خیانت کردند و آنها را باز به خانه های خود بازگرداندند.

آخرین بار نیز سال گذشته، وقتی رژیم به دلیل تحریم ها در فشار قرار گرفته بود و رژیم در خطر بود، باز اصلاح طلبان، پا به میدان گذارند و یکی از مهره های قدیمی خود، به نام حسن روحانی را به میدان فرستادند.

چرا اصلاح طلبان، از سرنگونی رژیم اینچنین وحشت دارند و هر جا فشاری مضاعف بر رژیم می بینند، پا به میدان می گذارند؟!

دو دلیل ساده وجود دارد:

      -         بسیاری از این اشخاص اصلاح طلب، در سی سال جنایت رژیم آخوندی نقشی غیر قابل انکار داشته اند، آنها خوب می دانند اگر این نظام ساقط شود، بسیاری از آنها باید در دادگاه ها پاسخگوی اعمال خود باشند.

-         اصلاح طلبان به خوبی می دانند که اگر این نظام ساقط شود و یک حکومت مردم سالار بر سر کار بیاید،این اشخاص در ساختار حکومت آینده جایی نخواهند داشت، به دو دلیل ساده، یکی به سبب سابقه بد و مشارکت در جنایات رژیم و دیگری  توان مدیریتی ضعیف ! فراموش نمی کنم که سال گذشته، همین آقای مهاجرانی بی هیچ شرمی می گفت در زندگی آقای خامنه ای از نظر اقتصادی، نکته تاریکی نیست...!

در حقیقت، با اطمیمان می توان گفت که هر جا تیغی تیز به سمت رژیم خامنه ای نشانه می رود، این اصلاح طلبان هستند که برای کند کردن آن تیغ، پا به میدان می گذارند، به این امید که شاید خامنه ای تکه استخوانی را جلوی آنها بیاندازد...! 

موضوع انتشار نوار مکالمه مهدی هاشمی چه بوده است؟  

برای دانستن این موضوع، بهتر است این نوشتن وبلاگ مرا بخوانید، چون به صورت خلاصه و به صورت مستند، به این  موضوع پرداخته شده است: /-------/برای درست فهمیدن اتفاق رخ داده و انتشار مکالمه نیک اهنگ و مهدی هاشمی، این نوشته را بخوانید! 

نوشته های پیشین: