سه‌شنبه، مهر ۲۵، ۱۳۹۶

همین سپاه و اعمال تروریستش، اسم ایران را به تروریسم گره زده، آنوقت شما نگران اسم خلیج فارس هستید؟

ترامپ به صورت مشخص در مورد خلیج فارس اشتباه کرده است، چون در استیتمنت رسمی کاخ سفید، نوشته شد خلیج فارس.
اما این رخداد، و واکنش عجیب و غریب امت همیشه در صحنه (!) مرا عمیق به فکر فرو برده است. از این اشخاص باید پرسید، کدام یک از شما، تا کنون از روی پرچم آمریکا که روی زمین نقاشی شده، عبور کرده اید؟ کدام یک از شما،در مدرسه و یا پادگان، یا به اجبار و یا به اختیار، شعار مرگ بر آمریکا داده اید؟!
___________
براستی، این ملت را چه شده، عامل بدبختی خود را که همانا سپاه پاسداران است را فراموش کرده اند و به این نکته توجه نمی کنند که برای اولین بار، دارد اقدامی جدی علیه این سرطان بدخیم، صورت می گیرد؟
____________
آیا ملت ایران، دشمن واقعی خود را نمی شناسند؟ و یا اینکه آنچنان با این دشمن خو گرفته اند که خود مدافع این دشمن شده اند...
________
گویا یادتان رفته، بگذار یادتان بیاورم که همین سپاه پاسداران چه بلایی را سر مردم در جنبش سبز آورد. یادتان رفته از دل همین سرطان سپاه، احمدی نژآد بیرون آمد که رفت زیر نوشته و لوگو خلیج ع.ر.ب.ی نشست؟!
باز یادتان رفته که بعد از تقلب، همین احمدی نژاد باز رییس جمهور شد و شما را خس و خاشاک خواند، همین سپاه پاسداران، ندا و سهراب و امثالهم را به خاک و خون کشانید؟
________________
به خاطر فساد سپاه، چند صد هزار زن ایرانی مجبور به تن فروش شده اند...، میراث تاریخی کشور را همین سپاه به غارت برده و در خارج می فروشد، محیط زیست کشورمان را به نابودی کشانده، اسم ایران را با تروریسم گره زده، حال شما به ترامپ گیر داده اید که چرا اسم خلیچ فارس را درست به کار نبرده است...،
این درد را به که بگویم؟
کجای دلم بگذارم.....