یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۷

ندادن مالیات بدتر است یا دزدیدن رای مردم ؟

شبکه ایران ، سایت تابناک ، سایت رجانیوز خبر مشترکی را منتشر کرده اند و در آن شیرین عبادی را به فرار مالیاتی متهم کرده اند

متاسفانه مردم ایران دیگراصطلاحا" سِر شده اند. شنیدن دروغ و افترا و لجن پراکنی خبرگزاری های رسمی دولت و نشریات وابسته به دولت را اینقدر زیاد دیده ایم که عادت کرده ایم. دروغ گویی دولت و مسولین نظام برایمان یک مساله طبیعی و عادی شده است و دیگر اصلا حساسیتی را بر نمی انگیزد

نکات قابل توجه این است که اولا هنوز سازمان مالیاتی کشور هنوز فرار مالیاتی یا کوچکترین تخلفی را از خانم عبادی احراز نکرده است. دوما ، خانم عبادی از کدام یک از موکلینش حق الوکاله قابل توجهی دریافت کرده است که حالا بخواهد از دادن مالیات فرار کند؟ یکی از روش های تعطیلی دفتر وکالت خانم عبادی همین موضوع احراز فرار مالیاتی است و مطمینا" دستگاه اطلاعاتی و سازمان مالیاتی دولت احمدی نژاد مدتها است که فعالیت خانم عبادی را زیرذره بین دارند که بلکه بتوانند با این روش فعالیت خانم عبادی را متوقف کنند و اگر چیزی بود تا کنون صد باره فعالیت این دفتر را تعطیل کرده بودند

همه دنیا می دانند که خانم عبادی مشغول دفاع از بی گناهانی است که یا به جرم فعالیت سیاسی و آزادی خواهی در بند نظام هستند و یا اینکه گرفتار قوانین غیر انسانی جمهورس اسلامی هستند. موکلان خانم عبادی مانند گردانندگان سایت تابناک و رجانیوز ثروت مردم ایران را غارت نکرده اند که بتوانند حق الوکاله زیادی به خانم عبادی بدهند که حالا خانم عبادی بخواهد از مالیات آن در برود

اگر قرار است سازمان مالیاتی دنبال فرارکنندگان از مالیات برود بهتر است از اعضای موتلفه شروع کند که تجارت میلیاردی در دست دارند و پولی نمی دهند و یا از رفسنجانی و محسن رفیق دوست شروع کند که ثروت میلیارد دلاریش نقل محافل در ایران است

این سایت های تابناک و رجانیوز -که اولی به محسن رضایی وابسته است و دومی به احمدی نژاد- مانند آن دزدی هستند که موقعی مردم برای دستگیری دزد می دوند ، خود دزد نیز فریاد 'دزد-دزد' می زند. این نظام همه چیزش صورتی دروغین از واقعیت است. بهترین مثال همین روزنامه نگاران حکومتیش و سایت هایی مانند تابناک و رجانیوز

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی می باید حافظ حقوق مردم باشند. اما در ایران کنونی ، شبه مطبوعاتی مانند تابناک و رجانیوز به طور سیستماتیک اقدام به نقض حقوق مردم می کنند

خانم شیرین عبادی به عنوان برنده جایره نوبل صلح و به عنوان کسی که سالها برای حقوق کودکان و بانوان تلاش کرده است سرمایه ارزشمندی برای جامعه کنونی ایران محسوب می شود که می تواند با فعالیت هایش به رشد جامعه ایران کمک کند و این شبه مطبومات با تهمت سعی بر نابودی این سرمایه دارند

هر چند مجددا نیاز به تاکید نیست که تهمت فرار مالیات به خانم عبادی یک تهمت ناروا است ولی براستی اگر فرار مالیاتی به عنوان پرداخت نکردن صورت حساب هزینه هایی که شخص به اجتماع تحمیل می کند ، زننده و زشت است ، پس تکلیف کار کسانی که رای مردم را می دزدند چیست

تکلیف کسانی که با علم کردن شورای مسخره نگهبان ، حق رای دادن و حق انتخاب حکومت را از هفتاد میلیون ایرانی گرفته اند چیست ؟ کسانی که آزادی مردم ایران را از آنها گرفته اند ، کسانی که حق یک زندگی آبرومندانه و سالم در سایه صلح را از مردم ایران گرفته اند تا خود دولتی بر سرکار آورند تا بتوانند ثروت میلیونها ایرانی را چپاول کنند بدتر هستند و یا اینکه کسی مالیات ندهد؟تکلیف کسانی که حق جوانی را و لذت بردن از جوانی را از میلوینها جوان ایرانی گرفته اند ، چیست

خیلی ها در ایران دوست دارند مالیات بدهند اما وقتی می بینند که با مدیریت ناصحیح دولت و نظام کنونی مالیات پرداختی آنها به مانند بقیه ثروت های این مملکت بر باد می رود و یا در سوریه ولبنان و عراق خرج کارهایی می شود که باعث شرم مردم ایران است ، ترجیح می دهند که مالیات ندهند

آقای سید سلیمان عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلسِ فرمایشی هشتم نیز در رابطه با خانم عبادی افاضه فضل فرموده اند که خانم عبادی به نظام پایبند نیست و ما خواستار لغو وکالت نامه ایشان هستیم. البته که ایشان بایستی چنین افاضه فضلی کنند ، چرا که ایشان نماینده مردم ایران نیستند ، بلکه نماینده شواری نگهبان هستند و طبیعی است که باید برای منافع شواری نگهبان فعالیت کنند و نه منافع مردم ایران. مسلم است که ایشان دل خوشی از خانم عبادی ندارند ، چرا که فعالیت خانم عبادی در بر اساس حقوق بشر و در راستای منافع مردم ایران است و طبیعی است که با منافع شورای نگهبان - به عنوان موکلین آقای سید سلیمان - مغایریت دارد