دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۱

بیانیه در مخالفت با حمله نظامی به ایران از همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

پیش درآمد:

-          صادقانه عرض کنم که نمی دانم این گروه متشکل از چه کسانی هستد! اما همیشه گفته ام، خود حرف را باید سنجید، مهم نیست گوینده آن چه کسانی هستند. حتما به موقع، اعضای این گروه محترم، اطلاعات بیشتر درباره خود و اهداف خود، منتشر می کنند: 
-          دوست عزیزی آنرا فرستاده است، و چون در سایت وزینی چون  سایت رنگین کمان نیز منتشر شده است، پس لابد منبع موثق دارد و چنین گروهی تشکیل شده است. امیدوارم در آینده، بیشتر از این گروه بشنویم و بدانیم چه کسانی هستند.
-          نظر من در مورد حمله نظامی:
1-      حمله نظامی به ایران، به قیمت جان ده ها هزار نفر از هموطنان ما تمام خواهد شد.
2-      آمریکا و غرب، دلشان به حال مردم ما نسوخته است.
3-      از نظر من ما سه راه پیش روی داریم، روش اول: بدترین گزینه این است که حاکمیت خامنه ای را تحمل کنیم. صد البته نحوه تاراج خامنه ای و یا ضرری که رژیم خامنه ای بر این ممکلت وارد می کند، از حمله نظامی غرب هم بدتر است. در اینجا یک مثال ساده از تاراج این کشور به دست خامنه ای بیان کرده ام. گزینه دوم: اینکه دست به روی دست بگذاریم و شاهد حمله نظامی غرب باشیم تا این کشور به خرابه تبدیل شود! و تا مدتی طولانی به شکل مستعمره آمریکا درآییم! روش سوم: اپوزسیون ایرانی، دست در دست هم دهند و با تلاش، زمینه سرنگونی و تغییر رژیم به حکومتی دمکراتیک فراهم کنند. برخی از آمار می گوید، شش میلیون ایرانی در خارج از ایران هستند! وای بر ما که این پتانسیل عظیم را داریم و نشسته ایم و شاهد غارت و تخریب این کشور هستیم...!
و اما بعد:


یکی از دوستان، برای معرفی این گروه، این لینک را فرستاده که در آن، توضیحاتی درباره این گروه می بیند. 

اصل بیانیه را اینجا می توانید ملاحظه بفرمایید،اینجا نیز آنرا نقل می کنم:

 حمله نظامیِ ابرقدرتهای جهانی به ایران ادامه راهِ استبدادِ جمهوری اسلامی است!

هموطنان !

 دولتِ اسرائیل اخیرا برای تجاوزِ نظامی به ایران لحظه-شماری می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست-وزیرِ اسرائیل، به طورِ مرتب ایران را «بزرگترین تهدید برای امنیتِ اسرائیل» قلمداد می کند؛ و علی رغمِ عدمِ وجودِ مدرکِ محکمه-پسندی برای اثباتِ این مساله که حکومتِ حاضرِ ایران در حالِ ساختِ بمبِ اتمی است، برای بمبارانِ مراکزِ هسته ایِ ایران آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند. دولتمدارانِ آمریکا نیز مدام اعلام می کنند که در صورتِ وقوعِ چنین جنگی، با توجه به روابطِ استراتژیکِ غرب با اسرائیل از یک طرف و وجودِ خطِ قرمزِ دست-یابی به سلاحِ هسته ای برای ایران از طرفِ دیگر، از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهند کرد. در همین راستا، اروپا که درحالِ حاضر دست به گریبانِ معضلاتِ عدیده ای همچون بحرانِ مالی، تنزلِ اقتصادی، بی کاری، و بحرانِ انرژی است نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ چرا که عواملِ سیاسی و تبلیغاتیِ لابی های نفتی و تسلیحاتی، بی وقفه بر طبلِ مشارکتِ اروپا با اسرائیل و آمریکا در برافروختنِ آتشِ خانمانسوزِ جنگ در منطقه ثروتمند و نفت-خیزِ خاورمیانه به عنوانِ راهِ نجاتِ اروپا می کوبند.

با این وجود، آنچه که مُبلغانِ جنگِ به رویِ خود نمی آورند این حقیقت است که این جنگ، صرفِ نظر از ویران نمودنِ زیرساختهای صنعتی و اقتصادیِ ایران که تا سالها برای ایران خسران و زیان به بار خواهد آورد، به احتمالِ بسیار زیاد به خاک و خون کشیده شدنِ شمارِ فراوانی از هموطنان مان را نیز در پی خواهد داشت. همه اینها به نوبه خود تاثیراتِ منفیِ عمیقی بر روندِ دموکراتیزه شدن منطقه خاورمیانه خواهد گذاشت؛ و این دقیقا همان چیزی است که سیاستمدارانِ مستبدِ جمهوری اسلامی سالهاست که با اتخاذِ مواضعِ ماجراجویانه و بحران-آفرین در صحنه های داخلی و بین المللی علیه ملتِ ایران وتقلب آشکاردر جریانِ انتخاباتِ فرمایشیِ سال هشتاد و هشت و سر دادنِ شعارِ «محوِ اسرائیل از نقشه دنیا» خواهانِ آن بوده و هستند. حقیقت این است که مردمِ خاورمیانه، ملتهای عراق، لیبی، سوریه و ایران، هرگز جنگ-طلب نبوده و نیستند، و به راستی هوادارِ صلح و هم-زیستیِ مسالمت-آمیز با سایرِ ملتهای جهان می باشند؛ و این همیشه دولتهای نامشروعِ این کشورها بوده اند که با اتخاذِ سیاستهای ماجراجویانه به قصدِ تداومِ حاکمیتِ استبدادیِ خویش بهانه کافی به جنگ-طلبان و متجاوزان داده اند تا آن کشورها را در معرضِ خطرِ جنگ و نابودی قرار دهند.

در این گیر و دارِ چنگ و دندان نشان دادنِ ابرقدرتها به ایران، عده ای معدود که همانا بانیانِ آپوزیسیونِ وابسته و کارگزارانِ حکومتهای بیگانه باشند نیز طلایه-دارِ لشکرِ آنها شده اند، و با پشتیبانیِ دستگاه های تبلیغاتِ جنگ-طلبان، به هواداری از جنگِ بر ضدِ ایران گریبان چاک می کنند؛ و مذبوحانه در تلاش هستند تا به مردم چنین القا کنند که هیچ راهی به جز جنگ نمانده. چنانکه مسلم است، برای آنها منافعِ شخصی یا گروهیِ خودشان در مقامی بالاتر از منافعِ ملیِ ایران و حقوقِ ملیِ ایرانیان قرار می گیرد. لذا اینها شریکِ جرمِ جنگ-طلبانِ و از بانیانِ عواقبِ خانمانسوزِ جنگِ آنها بر ضدِ ایران و مردمِ آن خواهند بود. و همه اینها در حالی است که رژیمِ جمهوری اسلامی، با ایجادِ فضای رُعب و وحشت و با بستنِ دَم و شکستنِ قلمِ فعالانِ داخلِ ایران، ملتِ ایران را از احتمالِ وقوعِ این جنگ و از عواقبِ وخیمِ آن بی خبر گذاشته است.

در این عرصه وانفسا، بر تمامِ آزادی-خواهان و انسان-دوستانِ آزاده و مستقل واجب است تا قدم به صحنه بگذارند و از برافروختنِ آتشی که ایران و ایرانی را تا سالیانِ متمادی خواهد سوزاند جلوگیری کنند. برای نیلِ به این مقصود، آزادی-خواهان باید دست در دستِ یکدیگر گذاشته و دست به کارِ اعتراضِ گسترده بین المللی علیه تجاوزِ نظامیِ احتمالیِ ابرقدرتها به ایران شوند؛ کمیته های ضدِ جنگ در اقصی نقاطِ دنیا تشکیل دهند و با جنبشِ های مستقلِ ضدِ جنگ در اروپا و آمریکا ارتباط برقرار کرده گردهمایی ها و تظاهراتِ عمومی در شهرهای مختلفِ دنیا برگزار کنند؛ و با تجمع در مقابلِ دفاترِ سازمانِ مللِ متحد در سراسرِ دنیا، اعتراضِ شدیدِ خود به تهدیدهای جنگی علیه ایران را به چشم و گوشِ جهانیان برسانند. خرابی و کشتاری که دیروز در عراق و لیبی شاهدش بودیم، و امروز در سوریه در برابرِ دیدگانِ ماست، اگر حالا دست روی دست بگذاریم، فردا در ایران مان به دیدارش خواهیم شتافت.

در پایان باید متذکر شد که گرچه جنگ-طلبانِ امپریالیست در طولِ تاریخ همیشه مترصدِ فرصت بوده اند تا به سرزمینهای دیگر دست-اندازی کنند و به غارتِ اموالِ آنها بپردازند، و جنگ-طلبانِ امروز هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما این در اصل رفتارِ نابخردانه رژیمِ ناصالح و استبدادیِ جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه سلطه اش بر ایران بوده است که امروز دست و دلِ جنگ-طلبانِ جهان را متوجه سرزمین مان ایران نموده و آنها را به طمعِ نابودیِ وطن مان انداخته. لذا امروز مقابله با جنگ-طلبی درمان نیست، بلکه حُکمِ مُسکِّن و آرامبخشی را دارد که تنها برای مدتی درد را تسکین می دهد؛ و تا درد درمان و علاجی اساسی برای آن پیدا نشود، امکانِ بازگشتِ اش همیشه هست. بنابراین، برای درمانِ دردِ ایران، باید در درجه اول از نظامِ جمهوری اسلامی عبور کرد، و این مهم مُیَسَّر نمی شود مگر با همتِ عالیِ ملتِ آزادی-خواه و میهن-دوستِ ایران و با همبستگیِ جمهوری-خواهانِ مستقل، دموکرات و سکولار ایرانی که اعتلای وطن شان در سایه آزادی و دموکراسی را طلب می کنند؛ بادا که جهانیان بدانند که تکلیفِ برچیدنِ نظامِ ظلم و جورِ جمهوری اسلامی تنها بر عهده ملت ایران است.

هیاتِ ارتباطاتِ - سیاسی
همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

۲۵ اوت ۲۰۱۲۲۳ نظر:

 1. درهر سه صورت اسلام به عنوان قدرتمندرین ایدئولوژی سیاسی خواهد بود
  میلیونها ایرانی همچنان پایبند به اسلام خواهند بود
  و عرصه برای اسلام ستیزان خبیث همچنان تنگ خواهد بود
  حتی محبوبترین شخصیت های اپوزوسیون بین طیف سکولار یک سید و یک روحانیه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. لووول!!

   کدام شخصیت اپوزسیون، یک سید یا آخوند است؟!

   به یمن سی سال جنایت آخوندی، واقعیت اسلام مشخص شده و در آینده سیاسی ایران، اسلام هیچ جایی را ندارد...!

   مردم دیگر می دانند آخوندها چه کاره اند و اسلام چیست!

   حذف
  2. همونی که گرفتگی یه رگش اغتشاشید به خاندان پهلوی
   همونی که مثل دکتر مصدق محبوبه

   حذف
  3. این آقا راست می گه چون آنقدر احمق و ابله و دزد و مادر قحبه و تخم عربهای متجاوز و سید هست که باز نوکری آخوند و آل ابا و آل عبا رو بکنه.
   دوستان حزب اللهی نگران نباشید هنوز احمق و الدنگ زیاده که نون اسلام و تشیع به این زودی ها آجر نمیشه.

   حذف
  4. فقط یک حرامزاده میتونه چنین ادبیاتی داشته باشه

   حذف
 2. سکولاریسم دو نوع است استبدادی مثل رژیم مبارک و قذافی و بشار است که هر نوع اندیشه ای از جمله هر دینی را ممنوع می کند نوع دوم ان انسان سالاری است با احترام به دین و مذهب و مرام و اندیشه ها و دادن امکان به هر دینی مذهبی و مرامی اندیشه ای تا خود را بر جامعه عرضه کنند هر کدام را مردم انتخاب کردند برای مدت محدودی حکو مت کننند نمونه ان المان ترکیه امریکا مالزی و غیره است استبداد هر نوعش باطل است و حکومت بدون مرام و دین در جهان وجود ندارداین دین و مرام یا الهی است یا ساخته خود بشر است گفتن اسن سخن که مثلا در ایران اینده جائی برای اسلم نیست خود استبداد است کسی حق ندارد به دین مردم تعرض کند و این شخص هم در بی دینی یا در غیر مسلمانی ازاد باید باشد حکومت با انتخاب مردم است و مردم در انتخاب خود حتما عقیده خود را دخیل می کنند غیر این هم باطل است چون انسان دارای عقیده است و انسان با عقیده خود زندگی می کند مگر می شود انسان با مغز خالی از اندیشه زندگی کند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گرامی،

   به نظر می رسد شما از اسلام دفاع می کنید، اما در آواتار شما، نقش فروهر است، وه که چه تناقضی...!!

   شما نوشته اید:
   =============
   د نوع دوم ان انسان سالاری است با احترام به دین و مذهب و مرام و اندیشه ها و دادن امکان به هر دینی مذهبی و مرامی اندیشه ای تا خود را بر جامعه عرضه کنند
   ================


   این سخن شما، نشان از عدم آشنایی شما با سکولاریسم است!
   در سکولاریسم، اجازه حضور دین و قوانین دینی، در هیچ زمانی از حکومت داده نخواهد شد...!!

   حکومت بدون دین، در ده ها کشور موفق دنیا وجود دارد! آمریکا و انگلیس و ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته!!

   کسی نگفته در آینده ایران جایی برای اسلام نیست! مردم می توانند مسلمان باشند، اما در کنج خانه یا مسجد خود! حق ندارند دین خود را به مجلس و دولت بیاورند و بخواهند بر اساس قوانین دینی، جامعه را اداره کنند! چرا که نتیجه چنین کاری، می شود رژیم جمهوری اسلامی و جنایات متعدد رژیم، خود گواه غلط بودن این کار است.

   سکولاریسم، یک سطح شعور است که افراد جامعه بدانند نباید دین خود را در اداره جامعه دخیل کنند.
   خوشبختانه به نظر می رسد با هزینه گزافی که داده ایم و سی و اندی سال، ملاها را حاکم کرده اند، مردم فهمیده اند نباید دین در حکومت جایی داشته باشد.

   شما معنی سکولاریسم را نمی دانید، کمی تحقیق کنید، ضرر ندارد!

   سکولاریسم به معنای این نیست که کسی حق ندارد دین داشته باشد،
   هر کسی می تواند دین خود را داشته باشد، اما در گوشه خانه خود، حق ندارد قوانین آن دین را (چه گاو پرستی باشد و چه اسلام) بر جامعه تحمیل کند.

   حذف
 3. جلال ایجادی، امین بیات، یونس پارسا بناب، منوچهر تقوی بیات، محمود دلخواسته، سودابه صبوری، علی صدارت، سعید فدوی، فرهنگ قاسمی، پوران کریمی، جهانگیر گلزار، مرتضی عبدالهی، مهران مصطفوی، ژاله وفا

  جناب گمنامیان عزیز باید به عرضتون برسونم که این محفل از جانب هواداران بنی صدر و برای موازی کاری با شورای ملی ایرانیان تشکیل شده.
  کافی است تا به اسامی امضا کنندگان ان نگاهی بیاندازید متوجه خواهید شد تمامی اسامی از وابستگان به فرقه بنی صدر میباشد و هدف هم همانطور که گفتم به حاشیه راندن شورای ملی(شورای واقعی) هست
  اقای بنیصدر هنوز سودای قدرت در سر می پروراند.
  از شما گرامی خواهشمندم به این محفل جعلی بها ندهید.
  با سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گرامی؛
   سپاس از لطف شما:

   همه آنها اولا نزدیک به بنی صدر نیستند،

   دوما،
   ما باید حرف را بسنجیم که درست یا نه، چه کار داریم که کی این حرف را می زند؟!

   در بالا نیز عرض کرده بودم که:
   =============
   صادقانه عرض کنم که نمی دانم این گروه متشکل از چه کسانی هستد! اما همیشه گفته ام، خود حرف را باید سنجید، مهم نیست گوینده آن چه کسانی هستند. حتما به موقع، اعضای این گروه محترم، اطلاعات بیشتر درباره خود و اهداف خود، منتشر می کنند:

   حذف
 4. حرف های قشنگ می زنند درست, ولی هدفشان چیز دیگریست همانطور که خمینی در پاریس حرفهای قشنگ می زد ولی هدفش چیز دیگر بود!
  چرا این محفل دقیقا باید همزمان با ایجاد شورای ملی اعلام موجودیت کند؟ این را از خود پرسیده اید؟
  در منشورش نوشته تنها نوع نظام از نظر ما جمهوری است. یعنی به رفراندوم اعتقاد ندارند بر خلاف شورای ملی که می گوید نوع نظام باید در رفراندوم توسط مردم انتخاب شود.
  این را بگویم از همین حالا که ممکن است در روز های اینده اسماعیل نوری اعلا و تیمش هم به این محفل بپیوندند به علت دلایلی که اینجا نمیتوانم بگویم.
  خلاصه این را بگویم این محفل فقط برای به حاشیه راندن و لوث کردن شورای ملی ایجاد شده و کاربرد دیگری ندارد.

  پاسخحذف
 5. این گروه بنی صدر است اشنائی دارم در میانشان و مطمئن هستم بیچاره ناشناس راست میگوید

  پاسخحذف
 6. آینده ایران از آن مسلمانان چپ (طرفداران مهندس موسوی) و ملی گراها (طرفداران ذکتر مصدق) خواهد بود
  امروز اتحاد محکمی بین طرفداران این دو جریان تشکیل شده
  شورتی ملی نیز باید فقط از این دو جریان محبوب تشکیل شود
  نیازی به کمونیست های خائن و پهلوی دزد و مجاهدین تروریست نیست

  پاسخحذف
 7. منطورتون همون مهندس موسویِ که وقتی آقاتون«خمینی» دستور قتل صد ها بلکه هزارها زندانی سیاسی رو داد, وایساده بود کف میزد !!!!!! . مصدقی ها چی ؟ نکنه تایید میکنند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بر پدر و مادر موافقان و مدافعان هر نوع حکومت اسلامی و غیر سکولار لعنت.

   حذف
 8. گمنامیان من تعجب می کنم شما با اینکه انسان باهوش و روشنفکری هستید چطور جمهوری خواه هستید؟! یعنی متوجه این موضوع نیستید که اگر آینده ایران را دست احزاب جمهوری خواهآنهم از نوع ایرانی بسپاریم فاتحه مملکت خوانده است ؟! احزاب جمهوری خواه ما با احزاب جمهوری خواه دیگر کشور ها خیلی فرق دارند ! ما اصلا احزاب و شخصیت سیاسی جمهوری خواه سالمی نداریم که بتوانیم بهشان اعتماد کنیم همه احزاب جمهوری خواه زمانی بر حسب منفعت طلبی های حزبی مصلحت مملکت را فراموش کردند و خمینی را به ملت زورچپان کردند! همین ملی گراها و مصدقیون جمهوری خواهان بودند که خمینی را در چشم مردم قدیسه جلوه دادند و به طمع گرفتن قدرت به پیشگاهش دست بوسی رفتند ! در حال حاضر بزرگترین مانع در اتحاد اپوزسیون همین جمهوری خواهان اصلاح طلب و مصدقیون هستند که از جمهوری اسلامی نون می خورندو با هم متحد هستند بر علیه مشروطه خواهان دائم تفرقه انگیزی می کنند و به هر بهانه ایی حوادث 60 پیش را پیش می کشند ! این سیاسیونی که شما ازشون دفاع می کنید و می خواهید آینده کشور را به آنها بسپارید دغدغه من جوان نسل سوخته و درد و بدبختی ملت را ندارند و تنها چیزی که برایشان مهم است رسیدن به قدرت و منفعت طلبی های حزبی هست . من جمهوری خواهان را یکی از عوامل مهم در شکل گیری نسل سوخته می دانم ! تنها جمهوری خواه با شعور و فهمیده شاپور بختیار بود که متاسفانه یاران مصدق او را از خود طرد کردند و حمایت نکردند و در دامن خمینی به امید دستیابی به قدرت رفتند! اولین تقلب ها و تخلفات انتخاباتی هم در زمان مصدق انجام شد اخه شما کجای دنیا دیدید که رفراندوم را در دو مرحله یک روز در تهران و 1 هفته بعد در شهرستان ها آنهم با صندوق های رای جداگانه که مشخص می شودشخص چه رایی داده انجام بگیرد معلوم است در این شرایط براحتی می شود رای سازی کرد !!مصدق مانند احمدی نژاد از روی لج بازی و دشمنی با غرب اقتصاد مملکت را نابود و با تحریم مواجه کرد پدربزرگ من در آنزمان کارمند دولت بود دولت در آنزمان حتی از پرداخت حقوق کارمندان به دلیل فروش نرفتن نفت و تحریم عاجز بود ! خسته شدیم از این همه غرب ستیزی خسته شدیم از همه تحریم ! من میترسم دوباره جمهوری خواهان در انتخابات تقلب کنند ژست میهن پرستی به خود بگیرند و باز غرب ستیزی کنند و دوباره اقتصاد مملکت را با تحریم و بحران مواجه کنند زندگی مردم را باز به لجن بکشند ! من میترسم از جمهوری خواهان گمنامیان جان ! این مصدقی ها و تروریست های کمونیست بودند که از شاه یک دیکتاتور ساختند چون به دنبال سرنگونی شاه بودند اگر اینها نبودند و احزاب درستی داشتیم که به فکر منافع حزبی و قبضه کردن قدرت نبودند ما الان در یکی از دمکرات ترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا زندگی می کردیم محمدرضا تا قبل 28 مرداد انسان کاملا دمکراتی بود و برای اولین بار در ایران قبل از 28 مرداد آزادی بیان و مطبوعات و احزاب در مملکت برقرار بود! من شروع ریشه تمام بدبختی های مملکت را از فعالیت های کمونیست ها و جمهوری خواهان و مصدقیون میبینم اونها بودند که ابتدا اصول آزادی و دمکراسی و قانون مشروطه را رعایت نکردند و با قدرت طلبی و به قصد براندازی از شاه دیکتاتور ساختند و همه چیز بهم ریخت !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من خواننده این وبلاگم:
   شما مشروطه پادشاهی می خواهید.
   1) وقتی رضا پهلوی برگردد چه تضمینی می دهید دوباره فامیلش هر کدام مثل رفسنجانی و مثل زمان شاه دم و دستگاه چپاول اقتصادی راه نیندازند؟

   2) حکومت پهلوی سرنگون شده وقتی مردم به پادشاهی در رفراندوم رای دادند باید شاه را هم انتخاب کنند ممکنه مثلا چند نفر کاندیدای شاه شدن بشوند (رضا پهلوی دیگر اکنون شاه نیست) چه تضمینی می کنید شاه آینده بد نباشد؟

   3) وقتی مثلا رضا پهلوی شاه شد دوباره از ترس ملا و آخوند و برای حفظ منافع سلطنتش به ملایان باج میدهد ولی در جمهوری این باج خبری نیست یا کمتر است.

   حذف
  2. عزیز فعلا این جمهوری خواهان هستند که دنبال آخوندها و مذهبیون را افتادند برای اینکه تکه استخوانی از سهم حکومت بهشان داده شود از جبهه ملی و ملی مذهبی و اصلاح طلبان بگیر در داخل ایران فعالیت می کنند و با جمهوری اسلامی حاضر به همکاری شده اند مشروطه خواهان به هیچ وجه تا به الان حاضر به سازش با جمهوری اسلامی نشدند و دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی و برانداز درجه 1 هستند من مطمئن هستم اتفاقا این سوال را باید از جمهوریخواهان پرسید که یکبار سابقه این کار را در شکل گیری انقلاب داشتند پهلوی به هیچ وجه به آخوند جماعت باج نداد این جمهوری خواهان بودند که با آخوند جماعت متحد شدند !کدام دستگاه چپاول ؟!! کدام اختلاس در زمان شاه رخ داد ؟!! بهترین سیستم اقتصادی و اداری در زمان شاه بود ایران در اوج پیشرفت بود حتی پیشرفته تر کره جنوبی ما بودیم چه در عرصه ورزش چه صنعت و چه هنر ما پیشتاز بودیم اینها شایعات جمهوری اسلامی هستند که به خورد ملت داده اند در حالی که یک مدرک هم از فساد مالی شاه نتوانستند پیدا کنند من می گویم باید یک سیستم غرب گرا و سکولار همیشه بالای سر ایران باشد تاایران را به قله شکوه و پیشرفت برساند که این امر توسط خاندان پهلوی میسر است بعد از رضا پهلوی بسیاری از مردم از ملکه نور دختر رضا پهلوی انتضار شاه شدن دارد شانس گزینه های دیگر غیر از پهلوی کم است خاندان پهلوی در عرصه پیشرفت اقتصادی و صنعتی امتحان خود را به بهترین شکل پس داده اند در این باره حتی مخالفین هم اعتراف می کنند همه از غرب گرا وسکولار بودن پهلوی ها خبر دارند نیازی به توضیح نیست شرط مهم پیشرفت کشور سکولار بودن و تعامل با غرب است برای جذب سرمایه ولی در سیستم جمهوری تضمینی وجود ندارد که دولت منتخب سکولار و غرب گرا باشد ممکن است کشورهای چین و روسیه برای ما حزبی نفوذی داشته باشند و این حزب با عوامفریبی و توطئه و تهمت و پرونده سازی برای مخالفین و رقبا رای آورد مردم ایران فوق العاده مردمی ساده اندیش و زود باور هستند آنوقت در این سیستم جمهوری است که هر حزبی به قدرت برسد چپاول می کند و میرود و نگران دوباره انتخاب شدن نیست چون به اندازه کافی چپاول کرده است ایران نیاز به یک نگهبان دارد تا جلوی این مفاسد و انحراف ها را بگیرد این نگهبان کسی جز شاه دمکرات و سکولار و غرب گرا پهلوی نمی تواند باشد در ضمن شما بیایید یه حزب و سیاست مدار جمهورس خواهی معرفی کنید که سابقه همکاری با آخوند ها نداشته اند ؟!! به چه کسی می خواهید رای دهید؟!!اردوگاه جمهوری خواه خراب تر از اونی هستند که فکرشان را بکنید پر از نفوذی ها و مزدور جمهوری اسلامی هستند اینها! به جبهه ملی می خواهید رای دهید که پشت بختیار را خالی کردند و اصول سکولار را فراموش کردند و متحد با حزب الله ها در دامن خمینی رفتند والان هم در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی دارند نون می خورند و مردم را تشویق به شرکت در انتخابات زمان اصلاح طلبان کردند ! یا ملی گراها و امثال بنی صدر که در دست بوسی خمینی معروفن یا اصلاح طلبان که در جنایات دهه 60 دست داشتند و مغز متفکراشان سعید حجاریان موسس شکنجه گاه های وزارت اطلاعات بودیا ترورسیت های مجاهدین خلق یا کمونسیت های مزدور شوروی فدائئیان خلق ! به کدامشام می خواهید رای دهید؟! روی چه حساب شما تضمین می کنید این احزاب جمهوری خواه که کارنامه سیاه و سابقه مزدوری دارند دیکتاتور و فاسد نمی شوند؟

   حذف
 9. وقتی این نظام سرنگون شد دیگه ملا و آخوندی وجود نخواهد داشت که بخواهیم بهشان باج دهیم جوک می فرمایید؟!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مسئله ساده نیست من در ایرانم و مردم را می بینیم آنقدر جک و جانور هست که پی اسلام و آخوند میره که اگر تا 100 سال تبلغ و روشنگری کنید باز این جانوران پی امام و آخوند میرن.

   حذف
  2. عزیز ما هم در غار زندگی نمی کنیم اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل داده اند که از دین متنفر شده اند حالا اون اقلیت آخوند لیس هیچ غلطی در برابر دمکراسی مردم نمی تواند بکند!

   حذف
 10. اکثر جوانان ایران از آخوند متنفر شدند نه از دین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آخوند نماینده اسلام است، جوانان نیز شعور دارند و از قوانین برده داری و کتک زدن زنان، متنفر شده اند...

   حذف
 11. خواهشا از طرف جوانان صحبت نکن
  اگه تونستی ایام محرم یه سری به تهران بزن

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.