شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۱

آهای خامنه ای! دزدیدن حق رای مردم و نبود انتخابات آزاد مانند این است که تو یک کلیه از بدن هر شهروند ایرانی، سرقت کنی!

در باب لزوم و اهمیت انتخابات آزاد:


هموطنم، حق رای تو از کلیه و چشم تو مهمتر است، وقتی این حق را از تو دریغ می کنند و رای تو را می دزدند، مانند این است که یک چشم و یا یک کلیه تو را دزدیده اند. 

-         تصور کنید یک گروه از جنایکتاران، آدمی را می دزدند و کلیه اش را برای فروش، از بدنش خارج می کنند! می توان تصور کرد که این کار چقدر زشت است و چه جنایت مهلکی محسوب می شود.
حال تصور کنید که یک نفر پیدا شده و کلیه تک تک شهروندان را دزدیده است! این را در به یاد داشته باشید تا باز به آن بازگردیم. 
-         حاکمیت حق مردم است، قسمتی از سرمایه و داشته هر انسانی، رای او است. اوست که تعیین می کند جامعه چطور باید اداره شود و کسی که این حق را از او دریغ می کند، یکی از اساسی ترین حقوق او را دزدیده است. مانند این است که کسی بیاید و یک کلیه از هر شهروند ایرانی بدزدد.
-         مقایسه حق رای و کلیه شهروندان، مقایسه اغراق آمیزی نیست. تصور کنید در ایران، به جای دیکتاتورهای جنایتکاری چون خمینی و خامنه ای، نمایندگان واقعی مردم حاکم شده بودند و این دو جنایتکار ، حق رای مردم را ندزدیده بود.
بدون شک جنگ هشت ساله به وقوع نمی پیوست یا بعد از بازپسگیری خرمشهر، تمام می شد، یک میلیون کشته و زخمی نمی داشتیم، طول عمر مردم ایران به دلیل رفاه، سیستم بهداشتی مناسب، امنیت و ...خیلی بیشتر می شد، مردم از افسردگی و... رنج نمی بردند و الی آخر!
می بینید که این دزدیدن حق رای، از دزدیدن یک کلیه هر ایرانی، بدتر و فجیع تر است.
-         هر انسانی حرمت و ارزش دارد، لذا حق او است که در اداره جامعه (که خود جزویی از آن است)، سهیم باشد تا هم منافعش حفظ شودو  هم کمک کند که  بهترین تصمیم ، در هر موردی اتخاذ گردد.
-         چرا باید یک دیکتاتور (چون خامنه ای) اجازه داشته باشد کل جامعه را اداره کند؟ چرا او باید مجاز باشد اموال کشور و مردم را غارت کند؟ چرا باید او دوستان خود را (که احمق ترین آدم های ممکن هستند) به سمت های مختلف منتصب کند و چون بر کار آنها نیز نظارتی نیست، کشور را به چنین خرابه ای تبدیل کنند؟!
-         نکته اینجاست که جنایکتارانی چون خامنه ای، برای باقی ماندن در قدرت، به هر جنایتی دست می زنند و انسان ها را سلاخی و شکنجه می کنند.

-         گرفتن حق رای یک انسان، توهین به شعور و انستیت او است. دیکتاتوری چون خامنه ای دارد علنا به مردم ایران می گوید شما شعور ندارید که بخواهید خودتان مدیران جامعه را انتخاب کنید! لذا حق رای را از شما می گیریم. باید در مقابل چنین انسان پلیدی، قد علم کرد و او را به گوشه زندان انداخت.

بدون شک، تلاش برای سرنگون کردن خامنه ای بر سر کار آوردن یک نظام دمکراتیک، مانند نجات ده ها میلیون انسان از دست دزدی است که برای سرقت کلیه های آنها آمده است.


۱ نظر:

  1. چه قیاس احمقانه ای
    ننوشتن بهتر از چرت نویسیه
    اگه جای اسرائیلیها بودم این یه روز رو از حقوقت کم می کردم

    پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.