پنجشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۲

فکوس رسما از انتشار نوار رضا پهلوی سرباز زد! چرا!؟


سوال اینجاست، اگر حرف های که فکوس از  پهلوی نقل کرده، واقعا همان چیزی بود که رضا پهلوی در مصاحبه اش گفته بود، فکوس دلیلی نمی داشت که نوار مصاحبه را ندهد و هزینه گزاف وکیل را متقبل شود. یادمان باشد که در اروپا، وکیل خیلی گران است. 


-          مجله فکوس، نوشته ای از قول رضا پهلوی منتشر می کند.
-          رضا پهلوی تکذیب می کند و خواستار انتشار نوار مصاحبه می شود.
-          رضا پهلوی وکیل استخدام می کند،
-          متاسفانه این خبر غلط، اثر بدی بر روی تشکیل شورای ملی داشت.
-          حالا مشخص شده که نشریه فکوس، رسما از انتشار بیانیه سر باز زده و می گوید نوار نمی دهیم...!

بسیاری از فعالان محیط مجازی می گفتند که این حرف خود رضا پهلوی است و اصولا استخدام وکیل هم دروغ است. فکر می کنم اگر اندکی ما انصاف به خرج دهیم، و بدون پیشداوری قضاوت کنیم، رفتار ما رفتار مناسبتری خواهد بود!


اصل ماجرا را در این لینک ببینید: ۷ نظر:

 1. ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﻮﺩ: ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ. ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺫﻭﺍﻟﻨﻌﻮﻅ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ تا دسته ﺩﺭ ﺣﻠﻖ ﻭﯼ ﻣﯿﭽﭙﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺑﻮﻻﺷﯽ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻃﯿﺒﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ.. ﺍﯾﻦ ﺟﻮﻥ ﻣﻨﻪ. ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ!...
  ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﯿﮑﯿﺴﻢ ﺣﺎﺩ
  در باب سانسورهای گاه و بیگاه گمنامیان در کنار اعتقاد راسخ به آزادی بیان

  پاسخحذف
 2. مخالفان شورای ملی‌ لطفا توجه کنند دست از سنگ اندازی بردارند. اگر هم فرصت کردند کمی‌ هم خجالت بکشند.

  پاسخحذف
 3. ۱- من که آلمانی بلد نیستم لذا اصلا نمیدونم این عکس مربوط به چیست!
  ۲-اینکه فوکوس دوست نداشته نوار مکالمه را بدهد یا ندهد به کنار، حداقل کاری که دبیرخانه رضا پهلوی در شرایط فعلی میتواند انجام دهد این است که بگوید نتیجه شکایت چه شد؟ دستکم کپی برگه شکایت به دادگاه را منتشر کنند تا مردم بدانند اصلا شکایتی صورت گرفته یا نه! من همان ۱ سال پیش هم دقیقا همین حرف را زدم، هنوز هم همین حرف را میزنم، با شلوغ کردن و آسمان ریسمان بافتن آب ریخته به جوی برنخواهد گشت!
  ۳- فرض بگیریم ادعا درست باشد و فوکوس حاضر نشده فایل مکالمه را منتشر کند، خوب این الزاما به معنای این نیست که ادعای رضا پهلوی درست بوده است، شاید واقعا فایل را گم کرده اند، از طرف دیگر اگر واقعا رضا پهلوی آن مزخرفات را در آن مصاحبه گفته خوب آدم انتشار اون فایل بیشتر به نفع رضا پهلوی است تا به نفع رژیم!!
  آلفرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تصحیح در خط آخر: عدم انتشار

   حذف
  2. کامنت شما هم دست کمی‌ از بهانه‌های مجله فوکوس ندارد. آیا شما وکیل مدافع فوکوس هستید؟ نوار را گم کرده یعنی‌ چه؟

   حذف
 4. نصرت مشنگ

  امیری که بد نام نصرت مشنگ           بخورد و بخفت و خروشید همچون پلنگ
  ز دانش تهی و نگاهش دژم                    روان تیره‌گون و کلامش خدنگ
  تو گویی که شیر است وقت خورش           چو آمد به گسترده خوان رنگ رنگ
  دهان باز کرده چو دیو دمان                   ببلعد هر آنچه گیرد به چنگ
  از آن پس به هنگام اسایشش                  رها مینمود باد همچون تفنگ
  وزین بود و هیکل چو پیلان بزرگ            شکم چون تغار و دهان چون هونگ
  به وقت سیاست فرستاده بود               به اطراف و اکناف فحش و جفنگ
  بهنگام خشم و دشنام او                      بلرزید بر خویش شهر فرنگ
  نعیم  زاده سایه پرورده بود              ولیکن کلامش همه پر ز جنگ
  بجشن و به عیشش چه دلبسته بود   چو بسته به دریاست ماهی‌ نهنگ 
  به دهقان آزاد و دانشور رستگوی           ز جور و ز بی‌ دانشی عرصه تنگ
  خردمند و فرزانه خسته به بند              وزیران دزدش به وافوور و بنگ
  ز حرمان و فقر و ز بیداد او                نماند نامش به گیتی‌ جز به ننگ
  زبی مهرییش شهر ویران سرای   چنین بود  آئین نصرت مشنگ      
  Koohestani facebook : Ti koohestani


  پاسخحذف
 5. نصرت مشنگ

  امیری که بد نام نصرت مشنگ           بخورد و بخفت و خروشید همچون پلنگ
  ز دانش تهی و نگاهش دژم                    روان تیره‌گون و کلامش خدنگ
  تو گویی که شیر است وقت خورش           چو آمد به گسترده خوان رنگ رنگ
  دهان باز کرده چو دیو دمان                   ببلعد هر آنچه گیرد به چنگ
  از آن پس به هنگام اسایشش                  رها مینمود باد همچون تفنگ
  وزین بود و هیکل چو پیلان بزرگ            شکم چون تغار و دهان چون هونگ
  به وقت سیاست فرستاده بود               به اطراف و اکناف فحش و جفنگ
  بهنگام خشم و دشنام او                      بلرزید بر خویش شهر فرنگ
  نعیم  زاده سایه پرورده بود              ولیکن کلامش همه پر ز جنگ
  بجشن و به عیشش چه دلبسته بود   چو بسته به دریاست ماهی‌ نهنگ 
  به دهقان آزاد و دانشور رستگوی           ز جور و ز بی‌ دانشی عرصه تنگ
  خردمند و فرزانه خسته به بند              وزیران دزدش به وافوور و بنگ
  ز حرمان و فقر و ز بیداد او                نماند نامش به گیتی‌ جز به ننگ
  زبی مهرییش شهر ویران سرای   چنین بود  آئین نصرت مشنگ      
  Koohestani facebook : Ti koohestani


  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.