شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۳

خط قرمز شرافت کجاست؟! اعتقاد به ادامه حیات این نظام جنایتکار چنگیری...! و اصلاح طلبان آنطرف این خط قرار دارند...!

آوخ که دل آدمی خون می شود، وقتی که می نویسد در مدت کوتاهی، پنج زن باردار لر، خودسوزی کرده اند. (منبع)

ادامه حیات این رژیم به معنای کشتار روزانه هموطنان ما است، نگویید که رژیم به صورت روزانه کسی را نمی کشد...! یادتان بیاید که هر روز، حداقل دو هموطن ما اعدام می شود، یادتان بیاید که سالیانه سی هزار نفر در اثر مدیریت بد جاده ها، در اثر سانحه های قابل پیشگری جان خود را از دست می دهند..، یادتان بیاید که دختران زیبای کرد و لر، به دلیل فشار های اجتماعی و اقتصادی، به خودسوزی روی می آورند...! در سال گذشته، تنها سیصد زن در ایلام، خود سوزی کرده اند...

اینها همه حاصل حیات این حکومت خونخوار چنگیزی است..! هر کسی که خواستار ادامه حیات این نظام جنایتکار باشد، در رخدادن این جنایت های نیز مشارکت دارد.

هیچ تعارفی نداریم، جای پرده پوشی نیز نیست، این رژیم تنها با توسل به اسلحه  دوام نیاورده است، بلکه حمایت برخی از افراد نیز باعث دوام عمر این رژیم شده است، هستند افراد خائنی که منافع حیات خود را در ادامه حیات این رژیم می دانند، و این افراد خائن، در خودسوزی این زنان لر، در کشتار مردم آزادی خواه، در قتل عام و اعدام ها، به صورت غیر مستقیم مشارکت دارند، و در جرایم رژیم شریک هستند.

از بین افرادی که سود خود را در ادامه حیات رژیم می بینند، دو دسته بیشترین خدمت را به این رژیم چنگیزی کرده اند:
     الف: گروه اول اصلاح طلبان هستند؛
    ب: و گروه دوم، خیانت کارانی که خود را اپوزسیون می دانند، اما تنها هدفشان، ضربه زدن به مبارزه با رژیم است.

درباره اصلاح طلبان:

اصلاح طلبان، هدفشان اصلاح این رژیم نیست. این رژیم، قابلیت اصلاح را ندارد، رژیمی که  در آن قانون سنگسار است، و دستور ولایت فقیه با ارزش تر از نظر کل مردم کشور تلقی می شود، قابل اصلاح نیست.
اصلاح این رژیم، به معنای حذف ولایت فقیه از آن است، آیا اصلاح طلبان در پی چنین خواسته ای هستند؟! صد البته که خیر!

اصلاح طلبان، بخشی از جنایتکاران رژیم  هستند، افراد فاسدی که در جنگ داخلی قدرت، باخته اند و خامنه ای پیروز میدان شده است.

حال این جنایتکاران، قبای مخالفت و اپوزسیون  را بر تن کرده اند، این افراد دو رو و نیرنگ باز، هم از اسم اصلاح طلبی سو استفاده می کنند و هم از اسم اپوزسیون.

اینها اپوزسیون رژیم و یا اصلاح طلب نیستند، اینها جماعتی کلاش و دروغ گو هستند که تنها دو هدف را دنبال می کنند:

       هدف اول: بازگشت به قدرت و مشارکت در غارت ایران!
      هدف دوم: ادامه حیات رژیم!

اینها خوب می دانند که اگر رژیم سرنگون شود، باید در دادگاه پاسخ گوی اعمال کثیف خودشان، چون مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی، غارت ایران و شکنجه آزادی خواهان ایرانی باشند، لذا با تمامی قوا، جلوی هر گونه مبارزه با رژیم را می گیرند...!

این بخش اول نوشته بود، بخش دومش را فردا می نویسم. تصویر زنان بارداری که خودسوزی می کنند، توان نوشتن را از آدمی می گیرد...؛ و غم این ملک مصیبت زده گاه آنچنان سنگین می شود که نفس کشیدن را سخت می کند...

 نوشته های پیشین: 
۱ نظر:

 1. مرگ بر الله
  مرگ بر محمد
  مرگ بر اسلام
  مرگ بر آخوندها (بلند)

  «مسلمانان سابق»

  این جادو را از مغز مان جراحی کنیم
  اگر از آخوند ها متنفریم
  این شعار را تکثیر کنیم

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.