لیست ویدیوهایی که من تا کنون برای سایت ارزشمند (تد) ترجمه و زیرنویس کرده اماین ویدیوهای را تا کنون برای سایت تد ترجمه کرده ام، فکر کنم تعداد زیادی  ویدیو نیز باشد که من در وبلاگم نتوانستم بیابم یا اینکه در تد هنوز منتشر نشده است.


 و چند ویدیو دیگر که متعلق به سایت تد نیستند:
1.        چرا دین چیز مزخرفی است ؟ /جرج کارلین / با زیرنویس فارسی