دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۸

خشونت سم جنبش سبز است.خامنه ای بداند که خون ما بر شمشیر او پیروز است

خشونت سم جنبش سبز است، مبادا که به اسیر دام خامنه ای شویم ؛

خامنه ای دام خطرناکی برایمان پهن کرده است. خامنه ای و سرداران نامرد سپاهش به دنبال بهانه برای قتل عام گسترده هستند. در این دو روزه تلوزیون دولت در صدد ایجاد زمینه برای قتل عام گسترده اند.

از قبل همه ما می دانستیم که خامنه ای دیکتاتور می خواهند کارنوال عاشورا راه بیاندازند. پاره شدن عکس خمینی نشان داده فقط دنبال بهانه هستند.

بهانه ای که می خواهند هتک حرمت عاشورا و امام حسین است و اینکه معترضین به خشونت دست زده اند.

خامنه ای و دولت کودتا فکر می کند که با کشتن ده یا بیست هزار نفر می توانند جنبش را خاموش کنند. با خود اندیشده اند که حکومت نظامی اعلام می کنیم و اینترنت را قطع خواهیم کرد و خبرنگاران خارجی نیز اخراج خواهیم کرد و مشکلمان حل خواهد شد.

مبادا این بهانه را به او بدهیم.

توسل به خشونت از مردم ما دور است. سربازان جنبش سبز نهایت خشونتی که به کار می برند آتش زدن چند سطل زباله است برای مقابله با گاز اشک آور.

ما به خشونت متوسل نخواهیم شد. دنیا دیده است که ما روزهای اول وقتی تظاهرات می کردیم به دهانمان چسب می زدیم،تا نشان دهیم ما طرفدار خشونت نیستیم، حتی داد هم نمی زنیم. حتی داد، یعنی حتی صدای بلند هم نمی کنیم.

فراموش نکنیم که ما بسیاریم، ما بیشماریم، و این قدرت ما است. اگر قرار به دست زدن به خشونت است،چه فرقی بین ما و خامنه ای است؟خشونت در همه ابعادش محکوم است. آقای خامنه ای ، ما بیشماریم،می خواهی بکشی، بیا و بکش، هر چند نفراز ما را می خواهی بکشی ، بکش. اما ما میدان را خالی نمی کنیم، به خشونت نیز متوسل نمی شویم. به تو بهانه نمی دهیم که به دنیا بگویی ما آشوبگر بوده ایم و پلیس یزیدی تو فقط قصد ایجاد آرامش را داشت. می دانیم تا کنون صدها نفر را کشته ای، بازهم خواهی کشت، اما دریغ از ما که به خشونت متوسل شویم.

به تو بهانه نمی دهیم که بگویی ما به امام حسین توهین کرده ایم، بلکه تو بودی که به امام حسین توهین کردی، چرا که در ماه محرم خون برداران و خواهران مرا بر زمین ریختی.

خامنه ای ، بدان که خون ما بر شمشیر تو پیروز است. خون ما برنده تر از شمشیر تو است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.