دوشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۳

برسد به دست خانواده سربندی! از آمنه یاد بگیرید، آدم کشتن فقط چاقو بدست گرفتن نیست، شما در قتل ریحانه شریک هستید!

برسد به دست خانواده داغدیده مرتضی سربندی...!

هموطن داغدارم، آدم کشی فقط چاقو به دست گرفتن نیست، آدم کشی فقط شلیک گلوله نیست، آدم کشی فقط سم در غذای کسی ریختن نیست...!

این رژیم، انسانی را از طناب آویزان کرده است، تا شما صندلی را از زیر پای او بکشید، باور کنید که اگر این رژیم ذره ای از انسانیت بو برده بود، هرگز چنین نمی کرد.

حال از بد روزگار، اینچنین شده و ریحانه از طناب آویزان است..، این رژیم غیر انسانی است، اما سوال اینجاست، انسانیت شما را چه شده است؟

همونوع خود را نکشید، حتی اگر ریحانه مقصر نیز باشد، سزایش مرگ نیست...

اگر کار ریحانه در کشتن فرزند شما زشت بوده، و آدم کشی یک کار زننده است، چرا خود شما دست به چنین کاری می زنید؟

به ریحانه رحم کنید، این رژیم هزاران داغ بر دل ما گذاشته است، شما دیگر داغ نگذارید...!

آدم کشی هنر نیست، حفظ جان یک انسان هنر است..،

این وظیفه انسانی شما است که جان ریحانه را نجات دهید، و او را ببخشید..،

ای کاش از آمنه یاد بگیرید...، اسید به صورتش ریختند و حاضر نشد به روش مشابه دست بزند، شما نیز به روش مشابه دست نزنید، آدم کشی هیچ دردی را دوا نمی کند....

مطلب پیشین: 


 
 

۳ نظر:

 1. ریحانه مرد!! ریحانه مرد چونکه زنگوله سفره الله خوناشام خون طلبید.!!! فسمت اول
  دستگاه قصایی دولت فاشیست اسلامی در بیدادگاه خویش زنی را به چوبه اعدام فرستاد که با مدارک و شواهد موجود در هر دادگاهی در پهنه این کره خاکی باید تبریه میشد و حتی به عنوان شاکی در دادگاه حضور مییافت. اما در دادگاه عدل الله اسلام خوناشام پرونده سیر دیگری دارد.
  جریان چه بود و مقتول کیست؟ مقتول مرتضی سربندی یکی از عوامل دستگاه اطلاعاتی رژیم وحشت اسلام است که تحت پوشش وزارت اطلاعات با مدارکی که اداره مطبوعش برایش ساخته بود به عنوان پزشک مشغول کار بود. وی قبلا در دوایر بازجویی، از زندانیان سیاسی چب با وزارت اطلاعات همکاری داشت. و چند گاهی هم در تیم ترورهای ورازت اطلاعات به همکاری مشغول بود.! با لورفتن هویت وی در دهه هشتاد وی از وزارت اطلاعات به ظاهر خارج شد وعلت اینکه تجربه چندانی از علم پزشکی نداشت به تجارت لوازم پزشکی روی آورد و همگاری خود را با وزارت اطلاعات در حوضه جاسوسی خارجی در اوکرایین و اروپا تحت پوشش شرکت لوازم پزشکی ادامه میداد.
  پرونده روشن ریحانه جباری به دست مزدوران وزارت اطلاعات، دادستان پرونده و قاضی دادگاه به زیر پردهای از ابهام کشیده شد تا موضوع اصلی این پرونده که در آن مرتضی سربندی به عنوان مجرم باید شناخته میشد لوث کردد.ریجانه جباری که دلیرانه بر کشتن مجرم در دفاع ازخود در مقابل تجاوز جنسی اعتراف کرده و شرایط و شواهد موجود هم حقایق آنرا به اثبات میرسانید در بیدادگاه رژیم در جایگاه اتهام قرار گرفت.
  امروز بر هیچکس پوشیده نیست که در جامعه ایران زنان در روز روشن در خیابان مورد تجاوز قرار میگیرند و در این راستا دولت و پلیس به عنوان مترسکی نظاره گر است و از این ترور و وحشت اجتماعی برای به ثمر رساندن مقاصد خود در سرکوب و منزوی کردن زنان در اجتماع سود میجویند. در این راستا زنان ایران برای حفظ جان و ناموس خود در مقابل بربریت جانیان وحشی تفکر اسلامی با حداقل امکانات خود که حمل چاقو و سلاح سرد است اقدام میکنند.
  نمونه آن ریحانه جباری شیرزنی که مرگ و آونگ شدن بر چوبه دار را متقبل شد ولی تن به بربریت جنسی مسلمان ابول حشری چون پاسدار مرتصی سربندی نداد.
  تناقضات این پرونده چنان آشکار است که مرغ پخته در دیگ را به خنده وا میدارد.به سوالاتی که در این پرونده جوابی صحیح داده نشده است توجه کنیم.
  مزدک بامدادان

  پاسخحذف
 2. ریحانه مرد!! ریحانه مرد چونکه زنگوله سفره الله خوناشام خون طلبید.!!! فسمت دوم

  1. رابطه مرتضی سربندی با ریحانه در چه زمینه ای بوده است.؟ رابطه دوستی با یک رابطه تجاری « رابطه تجاری میتواند یک را بطه تجاری معمولی باشد یا حتی اگر رابطه یک رابطه سکسی تجاری باشد باید برای قید در پرونده و برای افکار عمومی روشن میشد»

  2. محل جنایت؟ این محل به چه کسی تعلق داشته است. به یقین با شواهد و اظهارات پرونده به ریخانه جباری تعلق نداشته است, تعلق خانه به مرتضی سربندی با شخص ثالثی در اینجا اثبات شده است
  با توجه به شواهد و اظهارات نزدیکان سربندی در گفتارها تناقضات فاحشی یافت میشود که بسیار سوال بر انگیز است.
  « به اظهارات پسر سربندی که بعد از اعدام ریخانه در مقابل سوال خبر نگاران ایرادگرده است ، خانه به خواهر پیر سربندی تعلق داشته است. » که این جواب خود سوالی را به میان می آورد که خواهر در یندی در روز حادثه در کجا بوده است. و چرا در خانه خضور نداشته است.

  3. بر اساس قانون اسلام اجازه ندارد مردی با زنی جوان که محرم اونیست در زیر یک سقف تنها بدون حضور شخص ثالثی ملاقاتی داشته باشد. گیرم که ریحانه کافربود و بر این قوانین مضحک اسلام توجهی نداشت ! اما با چه هدفی مرتضی سربندی ریحانه را به این خانه تنها برده بود.؟

  4.بر اساس و تحقیقات پلیس در محل قتل یکی از دولیوان آب میوه آغشته به مواد خواب آور سنگین بوده است که توان منفعل کردن یک انسان بالغ را دارد. « در اینجا این سوال پیش می آید که تهیه این دارو توسط چه کسی صورت کرفته است.؟ به یقین بر اساس شواهد ریحانه آنرا به همراه نداشته است چون در وهله اول خرید آن احتیاج به نسخه پزشک دارد یا کارت پزشکی برای خرید آن باید ارایه شود.» در شرایطی که درمدارک موجود در راه رفتن به محل قتل سربندی در مقابل یک داروخانه نگه داشته و از آنجا کاندوم خریداری کرده است و به احتمال قوی داروی خواب آور را هم ار همانجا تهیه کرده است

  در قانون کشورهای متمدن جهان به این کار میگویند مهیا کردن ابزار جرم قبل از عمل و خود موجب اضافه شدن بار مجازات جرم را تا اشد مجازات افزون میکند» مرتصی سربندی ماهرانه برای تجاوز به یک زن ابزار کار حود را تدارک دیده بودکه با یبهوش کردن قربانی خود و استفاده کردن از کاندوم رد پایی از عمل جنایتکارانه اش باقی نماند. نوضیح اینگونه داروها بر روی انسان تاثیر فراموشی میگذارد و قربانی حد اقل زمان کوتاهی جدود 24 ساعت قبل از به خواب رفتنش«منفعل » شدنش را فراموش میکند. حال باید پرسید این بیمار روانی جنسی قبل از ریحانه بر سر چندین انسان بیگناه این بلا را آورده بود.

  مزدک بامدادان

  پاسخحذف
 3. ریحانه مرد!! ریحانه مرد چونکه زنگوله سفره الله خوناشام خون طلبید.!!! فسمت سوم

  از این دست سوالات بر این پرونده بسیار است و ما باید ازخود سوال کنیم تا به کی در بی تفاوتی باید بر این جنایات چشم بپوشیم ؟
  این دادگاه بیانگر آن است که ملتی در مقابل مشتی پاسدار و ملا و دستگاه سرکوبشان و در مقابل بربریت اسلام فاشیست حتی حق دفاع از ناموس و شرف و کالبد خویش را ندارد. هروز آشکارا فکر و اندیشه انسانی ما از سوی الله و اسلام فاشیست مورد تجاوز قرار میگیرد و در برابر آن سکوت میکنیم . با حساب اعدام ریحانه از بدنمان هم اگر مورد تجاوز جنسی فرار گرفت باید سکوت کنیم.

  به نظر من با تبرِِّیه ریحانه موضوع میتواست پایان گیرد چون وی با اقدام به قتل یک متجاوز جنسی از خود دفاع کرده بود ولی با اعدام وی باید قاضی ، بازپرس و شاکیان این پرونده در مقابل دادگاهی برای دو جرم مودر محاکمه قرار کیرند
  1. شرکت در تجاوز جنسی عمد با پیش مهیا کردن ابزار آن
  2. در قتل ریحانه جباری شیر زنی که در دفاع از ناموس و انسانیت خویش در مفابل حیوانیت اسلام و الله جان باخت ولی تسلیم نشد.


  مزدک بامدادان

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.