جمعه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۳

ندا آقا سلطان، به مانند میلیونها دختر ایرانی، «گل سنگ» بود..!

ندا آقا سلطان، یک شهروند ساده ایران بود، یک دختر جوان به مانند میلیونها دختر ایرانی که در شرایط تبعیض آمیز و آزار دهنده کودکی، نوجوانی و جوانی خود را سپری می کنند.

نوشتن و خواندن این کلمات آزار دهنده است، اما مگر می شود واقعیت را نگفت؟ وقتی که دختران این مرز و بوم، توسط رژیم به صورت رسمی و حتی بخشی از جامعه، شهروند درجه دو تلقی می شوند، و حقوق انسانی آنها به صورت سیستماتیک لگد مال می شود؟!
به یاد بیاوریم که اگر دختری به نیروی انتظامی مراجعه کند و بگوید که مورد تجاوز قرار گرفته است، احتمال اینکه قبل از هر چیزی، نیروی انتظامی او را به دلیل رابطه نامشروع دستگیر کند، وجود دارد؟!

بسیاری از مردان این خاک نیز به دختران ظلم می کنند، این تفکر هنوز در جامعه وجود دارد که اگر دختری مورد آزار جنسی قرار گرفت پس حتما با نحوه پوشش خودش، این درخواست را کرده است! هنوز در این جامعه، هستند مردانی که اگر زنی قبلا رابطه جنسی را تجربه کرده باشد، او را هرزه و فاحشه می دانند..!

چنین است که جامعه ایران، بدترین شرایط ممکن برای رشد و پیشرفت بانوان را به وجود آورده است، اما در همین شرایط طاقت فرسا، دخترانی چون ندا آقا سلطان، به مانند «گل سنگ» رشد می کنند.


این یک واقعیت غیر قابل انکار است که راه استقرار دمکراسی در یک جامعه، از قدرتمند سازی زنان آن جامعه می گذرد. بدون اینکه زنان یک جامعه، در روند آزادی و دمکراسی یک جامعه مشارکت نکنند، امید چندانی به اسقرار دمکراسی در آن جامعه نیست!

حال در جامعه ما  که چون سنگ، بی رحم است، دخترانی چون ندا، ریشه می دوانند و رشد می کنند، و جالب اینجاست که در خط مقدم مبارزه مردم ایران برای رسیده به دمکراسی، همین دختران قرار دارند.

ندا آقا سلطان، یک شهروند ایرانی بود، انتخابات تقلبی رژیم را قبول نداشت و رای نداد، اما زمانی که دید دیگر هموطنانش به خیابان آمده اند تا به رژیم اعتراض کنند، او نیز جان عزیز خود را کف دست گرفت، به خیابان آمد و هدف گلوله قرار گرفت.

جامعه ایران، تنها یک ندا آقا سلطان ندارد، در ایران، میلیونها ندا آقا سلطان زندگی می کنند، دختران ایران، هر کدام یک ندا هستند، و پسران ایران نیز هر کدام یک سهراب اعرابی. آنها به حق خود، یعنی حاکمیت بر کشورشان آگاه هستند، و برای رسیدن به دمکراسی، حتی از جان خویش نیز می گذرند.


 ----نوشته دیگر این چند روزه: 

۱ نظر:

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.