پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

معرفی‌ کتاب پول خون


خبر دیدار مقامات ایرانی‌ و اسرائیلی را نمی‌‌دانم دیده اید یا نه ؟
پیشنهاد می‌کنم که کتاب پول خون را بخوانید،
از اینجا میتوانید که این کتاب را دانلود کنید
در این کتاب یک اسرائیلی که مسول فروش اسلحه به ایران بوده ، شرح میدهد که چگونه مسلن دولت ایران با پرداخت مبالغ گزاف سلاح های قدیمی‌ را از کشورهای دیگر میخریدهند و چگونه اسرائیل به آنها کمک می‌‌کرده و چگونه مقامات ایران رشوه می‌‌گرفته اند
این اولین بار نیست که مقامات رژیم ایران برای رسیدن به اهداف خودشان دست به دامن اسرائیل میشوند،
از اول جنگ ایران و عراق ، باز تحریم فروش اسلحه علیه ایران، مقامات ایران دست به دامن اسرائیل شدند تا برای آنها اسلحه تامین کند،
رژیم ایران نشان داده است که برای رسیدن به اهداف خودش حاضر به معامله با شیطان نیز هست! البته اگر سر شیطان را کلاه نگذارد