دوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۰

سلمان فارسی ، بزرگترین خیانتکار تاریخ ایران را بهتر بشناسیم / کاوشی در باب شکل گیری ساختار اسلام

در این نوشتار ، به بررسی نقش سلمان فارسی در شکل گیری اسلام خواهم پرداخت ، کمی متن طولانی است، اما مطمین هستم از خواندن آن لذت خواهید برد و باور دارم جمع نکات مطرح شده در این نوشتار، شما را عمیقا به فکر فرو خواهد برد. 
  
محمد پیامبر، در حدیثی معروف، درباره سلمان می گوید:
اگر چیزهایی که سلمان می داند ، ابوذر می دانست ، کافر می شد.

ابوذر یکی از مهمترین صحابه محمد است، پنجمین نفری است که اسلام  آورده  است و تا آخر عمر نیز قناعت پیشه کرد و مانند دیگر مسلمین ، غرق فساد و مال دنیا نشد. به دیگر عبارت، ابوذر یک معتقد واقعی به محمد است و هیچ شکی به محمد و پیامبری او نداشته است؛ استحکام ایمان او تا آنجاست که حتی بعد از مرگ محمد و غارت ایران توسط اعراب و بدست آوردن ثروت فروان ، او همچنان زندگی ساده خویش را حفظ کرده است.

براستی مگر سلمان چه می دانسته است که ابوذر با آن استحکام ایمان، در صورت آگاهی از آن کافر می شده است ؟!

برای شناخت سلمان ، ابتدا بایسته و شایسته است که چند نکته اساسی را در رابطه با تاریخ ساسانیان بدانیم:

در دوره ساسانیان ، دین زرتشتی به دین رسمی جامعه تبدیل شد (شرایطی مشابه شرایط کنونی اسلام در ایران) و روحانیون این دین ، از قدرت بسیار زیادی در جامعه برخوردار شدند .ناگفته نماند که شاهان ساسانی بنا به منافع خود در زمان مشخص، رویکرد و مشرب تسامح یا سختگیری در قبال دیگر ادیان در پیش می گرفتند.

به عنوان مثال قباد یکم از مزدک حمایت کرد ولی انوشیران مزدک و تمام پیروانش را کشت. یا می بینیم که شاهپور یکم از مانی حمایت کرد، اما بهرام دوم او را کشت!

دلیل شاهان ساسانی  برای تساهل و آزاد گذاشتن پیروان دیگر مذاهب (مخالفت با خواسته موبدان) :
این  بود که طبقه بسیار قدرتمند موبدان (آسروان) در زمان ساسانیان وجود داشته است، این طبقه مقتدر بسیاری از اوقات نفوذی بیشتر از شاه داشته است و لذا رقیبی قدر در عرصه سیاست گذاری آن دوران ، محسوب می شده است.با آزاد گذاشتن پیروان دیگر مذاهب، در حقیقت طبقه موبدان را محدود می کرده اند

چرا شاهان ساسانی گاهی بر پیروان دیگر مذاهب سختگیری می کردند و مطابق نظر موبدان عمل می کردند ؟
در ایران آن زمان، رقیب جدی به نام روم داشت که دین رسمی کشور آنها ، مسیحیت بود. با توجه به اینکه برخی پیرو دین مسیح در ایران آن روزگار نیز وجود داشت، وجود دین رسمی زرتشت می توانست به ایجاد اتحاد در جامعه برای مقابله با روم منجر شود

چرای شکل گیری ادیان جدید در زمان ساسانیان (مانی، مزدک و در نهایت اسلام)

در زمان ساسانیان ، ما شاهد به وجود آمدن چندین دین جدید بودیم، که حداقل دو تا از آنان از اهمیت تاریخی بسیار برخوردار هستند، یکی آیین مزدکی و دیگری آیین مانی.

شاید مهمترین دلیل ادیان در زمان ساسانیان این باشد که ساسانیان بعد از شکل گیری دین مسیح به حکمرانی در ایران می پرداختند و در آیین مسیحیت، تاکید شده که بعد از مسیح  یک (فارقلیط) ظهور خواهد کرد. (بعضا مسیح را فارقلیط اول می دانند و فارقلیط بعدی را خاتم پیامبران)
به دیگر عبارت، عیسی به پیروانش وعده داده است که بعد از من یک پیامبر موعود خواهد آمد که خاتم پیامبران اسست.

در یک کلام ، وجود مفهومی به نام فارقلیط، باعث شد که در آن دوران افراد زیادی به صرافت ایجاد دین جدید و معرفی خود به نام پیامبر موعود عیسی بکنند. محققین ، تعداد ادیانی که در زمان ساسانی ایجاد شدند را بسیار زیاد ارزیابی می کنند، ما عموم آنها موفق به استحکام دین خود نشدند.


نفوذ گسترده مسیحیت ، باعث شده است که ادعای وجود خانم پیامبران ، بشدت متعبر شود و این اعتبار، وسوسه گسترده ای ایجاد کرده که افراد بسیاری فاصله بین عیسی و محمد به ادعای پیامبری بپردازند، چرا که می توانسته اند با تکیه بر این ادعا، اعتبار اولیه ای را کسب کنند.

در این میان، باید به این نکته توجه داشته که سلمان فارسی با اطلاع از این نکته و آشنایی با ادیان متعدد، براحتی در صدد ایجاد دین جدیدی برآمده باشد.


شاید معروف ترین کسی که چنین کرد ، مانی باشد، او خود را فارقلیط خواند، سپس مزدک با ایجاد تغییراتی در دین مانی ، دست به چنین اقدامی زد ولی هر دو نفر، ناموفق باقی مانند ولی  در آخر سر ، این محمد بن عبدالله بود که در شبه جزیره عربستان موفق شد این پیامبری خود را جا بیاندازد.


طبقات اجتماعی در دوران ساسانیان

در دوره ساسانی ، مردم جامعه به چهار گروه تقسیم می شدند

ü      روحانیون یا آسروان
ü      جنگیان یا ارتیشتاران
ü      مستخدمین اداراتی یا دبیران توده ملت (روستائیان و صنعتگران و شهریان)
ü      توده ملت

نکته های قابل توجه در ساختار اجتماعی آن دوران :
-         امکان این وجود نداشته که کسی از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل شود، یعنی یک کشاور همیشه کشاورز باقی می مانده است، و البته فرزندان او نیز کشاورز باقی می مانده اند و کسی که مثلا پدرش کشاورز بوده است، اجازه نداشته است به شغل دیگری در طبقه دیگری اهتمام ورزد.
-         تحصیل صرفا برای طبقه خاصی بوده و توده مردم اجازه تحصیل نداشته اند.مانی که بوده است؟

مانی چهارصد سال قبل از پیامبر اسلام می زیسته است ، او از تلفیق ادیان زرتشتی ، مسیحیت ، بودایی و آیین اسکندر مقدونی ، و دین مندائیان توانست دین جدیدی را عرضه کند. در حقیقت او شاید بعد از محمد موفق ترین کسی باشد که از داستنان پیامبر خاتم النبیین ، توانست استفاده کند و خودش را پیامبر معرفی کند. (دقیقا همان کاری که محمد انجام داد)

می دانیم که مانی در دوران ساسانیان ، گسترش بسیار یافت چرا که در دوره ای مورد حمایت بی دریغ پادشاهان ساسانی قرار گرفت و حتی بعد از کاهش پیروان این آیین ، بسیاری از عقاید این آیین در دین مسیحیت بروز پیدا کرد.

بعد از مانی ، مزدک تلاش کرد با استفاده از افکار مانی و تحریک توده مردم و برابر خواندن همه، به ایجاد آیین جدیدی بپردازد که البته به شدت سرکوب شد.


چرا شناخت مزدک ، مانی و سلمان ، به ما کمک می کند که داستان خلق دین اسلام را به خوبی بشناسیم ؟

 مانی و مزدک قد علم کردند، چرا که مسیح گفته بود بعد از من پیامبری خواهد امد که خاتم النبین است
نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که عموم کسانی که به سمت روحانی، اخوند یا مبلغ مذهبی در می ایند ، بعد از مدتی در می یابند که ان مذهب ، دروغ و سرابی بیش نیست، اما منافع آنها حکم می کند که در قالب مبلغ مذهبی باقی بمانند. چرا که از امکانات اجتماعی بسیاری برخوردار می شوند.

مثال واضح این دسته از اشخصاص ، برخی از مدیران رژیم اسلامی یا اشخاص مرتبط با این رژیم خون آشان هستند ، آنها به خوبی می دانند این رژیم تا چه حد جنایتکار است و حتی در بین دوستان خود نیز به این معترف هستند، اما منافع آنان در ادامه حیات این رژیم است و لذا براحتی به جامعه خیانت می کنند.مشابه این رفتار را در روحانیون می بینیم. فهمیدن دورغ بودن دین اسلام نیاز به هوش خیلی خیلی بالایی ندارد، و به سبب شناخت کاملی که روحانیون از اسلام دارند، آنها خیلی  بهتر از مردم عادی ، می دانند که دین آنها دروغی بیش نیست، اما آنها ترجیح می دهند این را انکار کنند و لباس روحانیت را حفظ کنند. 


سلمان که بود؟

چیزی که همه بر آن متفق القول هستند، این است که سلمان ، هیربد (آموزگار علوم مذهبی زرتشتی ) بوده است و خانواده او ، بشدت به تحصیل و پیشرفت او اهتمام می ورزیدند.

سلمان فارسی زاده شده در ایران است، درباب محل تولد او احادیث بسیار است، او را متولد رامهرز ، کازرون و اصفهان دانسته اند ، اما احتمال زیاد او زاده شده در کازرون است، چون در نامه ای که منتسب به علی بن ابی طالب است و بدستور محمد پیامبر نوشته است، محمد به صراحت دستور می دهد که خانواده سلمان در کازرون  از پرداخت جزیه به مسلمانان معاف هستند :

"...من از خانواده ی سلمان ذلت در پرداخت جزیه، پرداخت جزیه، خمس، مالیات و سایر هزینه ها و تکالیف مالی را رفع نمودم. ( بحار الانوار ج: 18 ص: 135 و 134- المناقب ج: 1 ص : 111)..."
البته یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان ، سلمان را زاده جی در اصفهان ذکر کرده است، و استناد او نیز ، حدیثی از ابن عباس است.

راوندی از ابن عباس روایت کرده:

"....سلمان اهل جی در اصفهان بوده، بیش پدر بسیار عزیز بوده، پدرش بزر روستا بوده است، زرتشتی بوده اند، به سمت خدمتکاری آتشکده درآمده  و روزی اتفاق با کلیسایی گذرش می افتد، با دین مسیحی آشنا می شود، سپس به همراه کاروانی به شما می رود، در کلیساهای شهرهای دمشق، شام و موصل با کشیش های متعددی آشنا می شود و اصول دین مسیحیت را می آموزد...."

خلاصه داستان سلمان این است:
بعد از آن سلمان از قافله ای که از حجاز می آمده می شنود که شخصی در مکه ادعای پیامری کرده است. او به همراه قافله ای به سمت مدینه حرکت می کند ، اما اعضای آن قافله ، او را در راه به عنوان برده می فروشند. او به عنوان یک برده وارد مدینه می شود، درحالی که هنوز حتی اسلام در خودم مدینه قوام و استحکامی نداشته است و محمد هنوز اصول دین خود را به کمال نه تعریف کرده بود و نه شکل داده بود.  

سلمان قبل از اسلام ، با چند دین دیگر آشنا شده است:

به صورت مشخص می توان دید که سلمان با ادیان زرتشتی ، مانوی (به خاطر نفوذ در ایران آن زمان) و مسیحیت آشنا بوده است.
نکته مهم این است که آشنایی سلمان با آیین مانوی ، او را با ادیان متعددی آشنا می کرده است(از آیین بودا گرفته تا آیین سلوکیان و طایفه اسکندر مقدونی) تا آیین مندوییان.

در مکاتبه ای که بین اسپهبد مازنداران و سلمان فارسی رد و بدل شده ، نشان می دهد که اسپهبد مذکور ، سلمان را مانوی (پیرو آیین مانی) می خواند.

در حقیقت سلمان فارسی، کلکسیونی بی نظیر از اطلاعات در باره ادیان مختلف بوده است.

نکته مهم این است که وقتی یک نفر دیندار، با یک دین جدید آشنا می شود، تازه می فهمد دین خودش مانند آن دین جدید، چقدر مسخره و مزخرف است. تصور کنید یک مسلمان با دین یهودیت آشنا شود، قوانین مسخره این دین ، او را به خنده می اندازد و اگر اندک هوشی داشته باشد، به این خواهد اندیشید که دین خود او نیز ، دینی ابلهانه است و قوانین مضحک مشابه و داستان های مسخره بسیار دارد.

ضرب المثل معروفی درباره یادگیری زبان های خارجی وجود دارد که می گوید: شما وقتی زبان مادریت را خوب خواهی شناخت که یک زبان دیگر را نیز آموخته باشی.

این گفته درباره ادیان نیز کاملا صدق می کند. لذا ، آشنایی سلمان با چندین دین مختلف، او را به صرافت ایجاد دینی جدید می اندازد و زمانی که خبر ادعای محمد برای پیغمبری را می شنود، فرصت را مناسب می بیند که تازشی بر این فرصت داشته باشد.

نکته مهم دیگر درباره سلمان این است که او به چندین شهر مختلف (شام ، دمشق و ...) در پی آشنایی با آیین مسیحیت مسافرت می کند و بی شک با زیر و بم این آیین ، به خوبی آشنا بوده است.

سلمان ادعا می کند محمد بر اساس سه نشانه ، محمد را پیامبر دانسته است:
شاید یکی از مهمترین دلایل قوام اسلام در مدینه، مهر تایید باشد که یک خارجی(سلمان) بر نبوت محمد زد. او با اجرای نقشه ای هوشمندانه ، به اهالی مدینه قبولاند که محمد پیامبر خدا است.

طبق روایات متواتر شیعه و سنی ، سلمان فارسی در جمع مسلمانان ادعا می کند که از کشیشان مسیحی شنیده است که پیامبر اسلام، دارای سه صفت زیر است :

"هدیه را میپذیرد، از صدقه نمیخورد، میان دو کتفش مهر نبوت است"
سپس قبل از اینکه سلمان به اسلام ایمان آورد ، به همگان وانمود کرد که مشغول راستی آزمایی محمد است و در روایتی که از ابن عباس به جا مانده است (و همینطور دیگران) می خوانیم که سلمان گفته است:

"من مقداری آذوقه برای خود جمع کرده بودم، چون شام آن روز شد آن را برداشته به نزد رسول خدا(ص) که در قباء بود آمدم و خدمتش شرفیاب شده و بدو عرضه داشتم: من شنیدم شما مرد صالحی هستید و همراهانت مردمی غریب و نیازمند به کمک و همراهی هستند و اینکه مقداری صدقه پیش من بود که چون دیدم شما بدان سزاوارترید آن را به نزد شما آوردم. این را گفتم و آنچه را همراه داشتم پیش آن حضرت نهادم، دیدم آن حضرت به اصحاب خود رو کرده فرمود: بخورید ولی خودش دست دراز نکرد. پیش خود گفتم: این یک نشانه!
  پس برگشتم و چند روزی گذشت و رسول خدا(ص) وارد مدینه شد و من نیز دوباره چیزی تهیه کرده، به نزد آن حضرت آمده بدو گفتم: من چون دیدم شما از صدقه چیزی نمیخوری اینک هدیه ای به نزدت آورده ام تا از آن میل فرمایی. دیدم رسول خدا(ص) خودش خورد و به اصحاب نیز دستور داد بخورند. من پیش خود گفتم: این دو نشانه! 
سپس روزی به نزد آن حضرت که به قبرستان بقیع به تشییع جنازۀ یکی از اصحاب خود رفته بود آمدم، من دو لباس خشن و زمخت بر تن داشتم و آن حضرت در میان اصحاب نشسته بود، پس من پیش رفته سلام کردم و به پشت سرش پیچیدم تا شاید مهر نبوت را که میان دو شانه آن حضرت بود ببینم. رسول خدا(ص) که متوجه رفتار من شده بود، مقصود مرا دانست و ردای خویش را پس کرد و چشم من به مهر نبوت افتاد."

سپس سلمان مسلمان می شود و محمد از او می خواهد که برای اهالی مدینه ، شرح حال خویش را باز گوید ( تا همه ببیند محمد واقعا پیامبر خدا است و یک زرتشتی که رفته و مسیحی شده است، حال به او ایمان آورده است)

سلمان چه نقشی در اسلام داشته است!؟
بی شک محمد خود در سفرهایی که با کاروان های تجاری داشته است ، یا بحث هایی که با ورقه بن نوفل (پسرخاله یهودی خدیجه ) داشته است، با دین یهود و مسیحیت آشنا بوده است، اما بی شک مشاور اصلی محمد برای ساخت دین اسلام، سلمان فارسی بوده است و از همین رو است  که محمد درباره سلمان می گوید اگر ابوذر از چیزهایی را که سلمان می دانست ، اطلاع داشت ، کافر می شد!

احتمال دیدار محمد و سلمان در شام و برنامه ریزی شریرانه برای ساخت دین جدید
درست در زمانی که محمد در قالب کاروان های تجاری به سمت شام می رفته است، سلمان نیز در شام حضور داشته است. احتمالا سلمان در شام با محمد آشنا شده است و با هم بنای ساخت این دین جدید را گذاشته اند.
به نظر می رسد سلمان فارسی در همان جا فکر پیامبر شدن را به سر محمد وارد کرده است و بعد خودش به صورت یک فرد خارجی به این جمع پیوسته تا بتواند مهر تایید بر پیامبری محمد باشد.

نکات تاریک و بسیار شک برانگیز درباره سلمان
نکته شک برانگیز اول : نامه به خط علی بن ابی طالب و به دستور محمد برای امان دادن به خاندان سلمان.
در این امان نامه که قبل زمان قدرت گیری مسلمانان در مدینه (نهم هجری) نوشته شده است، به خانواده سلمان امان می دهد و آنها را از پرداخت پول خراج و جزیه معاف می کند و همینطور برای آنها شرایط ویژه ای را در جامعه در نظر می گیرد.
به نظر می رسد سلمان فارسی از همان زمان ، از حمله مسلمانان به ایران باخبر بوده است و می دانسته محمد مترصد فرصت است. براستی چه دلیلی وجود داشته که محمد به سلمان فارسی، چنین باج بدهد ؟ جز اینکه سلمان مشاور ارشد او بوده و به او نحوه ساخت دین اسلام را آموخته است؟
در ای سند می خوانیم :

بحارالأنوار ج : 18 ص : 135و 134- المناقب ج : 1 ص : 111:
وَ كَتَبَ (ص) عَهْداً لِحَيِّ سَلْمَانَ بِكَازِرُونَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ سَأَلَهُ الْفَارِسِيُّ سَلْمَانُ وَصِيَّةً بِأَخِيهِ «مَهَادِ بْنِ فَرُّوخِ بْنِ مَهْيَارَ» وَ أَقَارِبِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَنَاسَلُوا مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَ أَقَامَ عَلَى دِينِهِ. سَلَامُ اللَّهِ أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» أَقُولُهَا وَ آمُرُ النَّاسَ بِهَا وَ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ خَلَقَهُمْ وَ أَمَاتَهُمْ وَ هُوَ يَنْشُرُهُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ مِنِ احْتِرَامِ سَلْمَانَ إِلَى أَنْ قَالَوَ قَدْ رَفَعْتُ عَنْهُمْ جَزَّ النَّاصِيَةِ وَ الْجِزْيَةَ وَ الْخُمُسَ وَ الْعُشْرَ وَ سَائِرَ الْمُؤَنِ وَ الْكُلَفِ فَإِنْ سَأَلُوكُمْ فَأَعْطُوهُمْ وَ إِنِ اسْتَغَاثُوا بِكُمْ فَأَغِيثُوهُمْ وَ إِنِ اسْتَجَارُوا بِكُمْ فَأَجِيرُوهُمْ وَ إِنْ أَسَاءُوا فَاغْفِرُوا لَهُمْ وَ إِنْ أُسِي‏ءَ إِلَيْهِمْ فَامْنَعُوا عَنْهُمْ وَ لْيُعْطُوا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَتَيْ حُلَّةٍ وَ مِنَ الْأَوَاقِي مِائَةً فَقَدِ اسْتَحَقَّ سَلْمَانُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِثُمَّ دَعَا لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَ دَعَا عَلَى مَنْ أَذَاهُمْ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
ترجمه : .... من از خانواده ی سلمان ذلت در پرداخت جزیه، پرداخت جزیه، خمس، مالیات و سایر هزینه ها و تکالیف مالی را رفع نمودم.
پیامبر(ص) امر کرد که اگر خانواده ی سلمان چیزی از شما خواستند به آنها عطا کنید و اگر نزد شما دادخواهی کردند به داد آنها برسید و اگر به شما پناه آوردند به آنها پناه دهید و اگر خطایی مرتکب شدند از خطای آنها در گذرید و اگر بدی به آنها شد مانع شوید و هر سال از بیت المال مسلمین دویست جامه و صد اواقی به آنها عطا کنید. به تحقیق سلمان از جانب رسول خدا مستحق چنین عنایتی شد. سپس رسول خدا برای کسانی که به این عهد عمل کند دعا و کسی که آنها را بیازارد نفرین کرد. کتابت این نامه را امیر المومنین علی (ع) بر عهده داشت.

نکته شک برانگیز دوم:
چرا در سوره نحل آیه 103، عملا قرآن به این ادعای مخالفین پاسخ می دهد که قران توسط سلمان به محمد آموزش داده نشده است ، چرا که قران عربی است و سلمان عجمی ؟

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ.
ما مى‏دانيم كه آنها مى‏گويند: «اين آيات را انسانی به او تعليم مى‏دهد!» در حالی كه زبان كسی كه اينها را به او نسبت مى‏دهند عجمی است؛ ولی اين (قرآن)، زبان عربی آشكار است!

این آیه مهر تاییدی بر این است که اعراب معتقد بوده اند سلمان فارسی این دین جدید را به محمد می آموزد.

نکته شک برانگیز سوم :
چگونه سلمان فارسی ، به راحتی و تسلط به زبان عربی سخن می گفته است ؟!

نکته شک برانگیز چهارم:
تا زمانی که سلمان به محمد می پیوندد، تعداد مسلمین بسیار بسیار اندک است، اما با پیوستن سلمان به محمد، این تعداد بشدت افزایش می یابد. این نشان میدهد محمد با حضور استادش، بسیار بهتر عمل می کرده است!

دستوراتی که از ایران باستان و توسط سلمان  ، به اسلام وارد شده است:
ü      پل صراط ( در زرتشتی به همین شکل موجود است!)
ü      نماز (دقیقا به همین شکل پنج گانه در زرتشتی موجود است)
ü      معراج محمد ( به مانند عروج میترا در آیین مهر پرستی !)
ü      نگرش به وجود روح در اسلام ، به مانند آیین زرتشتی  است.
ü      وجود محراب در مساجد که به مانند (مهرابه) آیین مهر پرستی است.
ü      وجود تسبیح که از آیین بودا گرفته شده (آشنایی سلمان با مانوی، آشنایی با بوداییسم را نیز در پی داشته است، چه آنکه آیین مانوی ، ارتباط تنگاتنگی با بودایسم دارد)

توجه به جمیع نکات مطرح شده در این نوشتار  ، ما را بر جمع بندی می رساند که سلمان فارسی ، به شکل مشاور در سایه ، شاید نقشی بالاتر از محمد در شکل گیری اسلام بازی کرده است. 

پی نوشت
البته این را نیز عرض کنم که من به صورت سر فصل این مطلب را اینجا نوشته ام، کل نوشته ام در اینباره بسیار طولانی شده است و شاید در آینده به صورت کتاب آنرا منتشر کنم. فقط در اینجا برای جلب توجه دوستان و خوانندگان وبلاگ به این مهم، این مطالب را به صورت سر فصل تقدیم کرده ام./---------/پیوند به دیگر داستان های کوتاه نوشته شده توسط نویسنده وبلاگ

و چند نوشته پیشین : 
/--------/روشنفکر دینی وجود خارجی ندارد، چیزی که وجود دارد ماله کش دینی است/همانقدری که مجلس رژیم نماینده مردم است، روشفکران دینی هم روشفنکر هستند...!


لینک این مطلب در بالاترین--------------آزادگی 

 بنای یادگار از دوران ساسانی ، یادآور تمدن ایرانیان 
آرامگاه منتسب به سلمان فارسی

۲۱۴ نظر:

 1. عزیز خیلی جالب بود دست گلت درد نکنه. پاینده باشی

  پاسخحذف
 2. شما ها مغزتون رو دادید دست یک مغرض و بی سوادی به اسم مشیری که یه مشت چرت و پرت کرده توش. آخه دوست من، اگه اینطوری بود پس همه یک و نیم میلیارد مسلمان اشتباه کردند؟ این همه تاریخ دان غیر مسلمان هست هیچ کدوم حرف این آقای مشیری رو نمیزنه. چرا توی توهم زندگی می کنید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. برادر گرامی مگه اگه همه بگن یه چیزی حقیقت داره یا درسته اون چیز واقعا درسته و حقیقت داره ؟؟؟ مثل زمان گالیله همه دنیا میگفتن زمین صافه اما گالیله اعتقاد داشت زمین کروی است حرف کی درست بود همه مردم یا گالیله ؟؟ در ضمن اون یک و نیم مییردی هم که میگی به صورت موروثی مسلمان هستند که اجدادشون با زور شمشیر و آدم کشی مسلمان شدند نه با منطق و دلیل

   حذف
  2. سلام.فقط کوچیک ترین دلیلم رو میگم تا اثبات کنم متنت از اول تا آخر بی ریشه هست. شنیدین که یه نفر فریاد ان الحق سر داد و اعدامش کردن؟ الان با تکامل عقل همه میدونن که منظورش چی بوده و تونسته به درجه ی بالایی از ایمان برسه. فقط فکر کنین که ایمان سلمان اینجوری بوده و بقیه توان درکش رو نداشتن این حدیث از پیامبر به این نکته اشاره داره.من متن رو از اول تا آخر خوندم و جواب هایی رو هم در سایر جاها مطالعه کردم. لینک میدم و امیدوارم برید دنبالش تا حقیقت رو بفهمید.با تشکر فراوان از همه
   سلام.فقط کوچیک ترین دلیلم رو میگم تا اثبات کنم متنت از اول تا آخر بی ریشه هست. شنیدین که یه نفر فریاد ان الحق سر داد و اعدامش کردن؟ الان با تکامل عقل همه میدونن که منظورش چی بوده و تونسته به درجه ی بالایی از ایمان برسه. فقط فکر کنین که ایمان سلمان اینجوری بوده و بقیه توان درکش رو نداشتن این حدیث از پیامبر به این نکته اشاره داره.من متن رو از اول تا آخر خوندم و جواب هایی رو هم در سایر جاها مطالعه کردم. لینک میدم و امیدوارم برید دنبالش تا حقیقت رو بفهمید.با تشکر فراوان از همه
   http://www.pasokhgoo.ir/node/39519

   حذف
  3. یکی از معجزات قران این است که میلیونها نفر مسلمان درسراسر جهان نه قران را کامل خوانده ونه درک کرده اند با این وجود به آن یقین دارند!!

   حذف
  4. آخه درود ایرانی بگویم حیف باشه به تو بیسواد.بیسوادمیلیارد مسلمون که میگی ده تاش نمیتونن از دین بیرون برند کس مغز های بیسواد میکشند کسی که از دین کثیف اسلام خارج بشه.گفتی مشیری حرفهاشو میشنویم و پیروی میکنیم .بیسواد مشیری شاگرد واقدی .کسروی.ابن مقفع.تبری.ابن خلدون.ابن اثیر.مسعودی.ابن هشام.صحیح مسلم وبخاری .نمیشه.بیسواد مشیری موقعیتش رو داره و جیگرش رو تو رسانه حرف میزنه میلیونها تن ایرانی مانند مشیری هستند که امکانات مشیری رو ندارند.بیسواد.وقتی تازیان پاپتی به فرماندهی و ......ایرانیان و سلمان فارسی در قادسیه با ایرانیان برخورد کردند به پارسی از سربازان ایرانی خواستندکه امان بدهند به این پا پتی ها چون فرماندهانشون ایرانی بودند در سپاه تازیان.

   حذف
  5. ای ناشناس که گفتی با محارمش بخاطر اراجیف بودن قرآن ازدواج کنه.تو بیسوادی و خشک مغز.مگر نه اینکه تو مسلمان در کتابت آمده هابیل خواهر خودشوگایید تا تو بدنیا آمدی.ما ایرانی هستیم با تمدنی درخشان و شاهنامه داریم که ( پیامبرپاک سیرت ما ایرانیان حضرت فردوسی).فرمود (منیژه منم دخت افراسیاب برهنه ندیده رخم آفتاب)ازآیه های آزادی بیژن از چاه توسط رستم هست.نجابت و پاکی سرشت ایرانیان هست.نه اینکه عمر دستور بده و محمد زنهاشوتو چادر بگذاره بعد از چندین سال بعد از هجرت در مدینه.بعدشم عمر بگوید الله سه مرتبه حرف و دستور منو اجراع کرد و گوش کرد.حال ما ایرانیان بهم میخوره.تازه اون داستانی که گفتن شاه ایرانی خواهرش رو به زنی گرفت یک نمونه بود که اونهم دروغ و کس شعری بود که تازی پرستان خواستند ننگ طفل شوهر دادند و با طفل دختر ازدواج و دفع شهوت کردن را ماله بکشند این دروغ را به تاریخ ما پاکان و نجیب زادگان بی برده داران جهان انداختند.که بزرگانی چون آرتور سن .گریشمن مولر هرتذفولد.و.....پیدا کردند تهمتی بیشرمانه از طرف تازی پرستان بوده.بسوزد هرچی تازی و تازی پرست که دینشان را ما ایرانیان تحمیل و دیکته وپیامبر مریضشان را ایرانیان به بازی علم کردند.

   حذف
 3. درود! نویسنده عزیز! مطلب و مقاله به نظر نا تمام می آید و دلایل ناکافی. اما موضوع نوشته شده بسیار جالب و خواندنی بود. به عنوان پیشنهاد ذکر منابع بیشتر و به خصوص منابع غیر ایرانی می تواند مثمر ثمر افتد.

  پاسخحذف
 4. ناشناس آخری ،
  سپاس از کامنت شما،

  راستش این سر فصل مطالب مهم است، اصل مقاله بیش از یکصد و پنجاه صفحه شده است، شاید آنرا به شکل یک کتاب منتشر کنم.
  تنها رفرنس های آن ، بالغ بر چند صفحه است.
  به این علت این را به این شکل منتشر کردم چون می دانم اگر آنرا به صورت کتاب منتشر کنم، بسیاری زحمت خواندن به خود نمی دهند، اما لااقل متن خلاصه ای چون این پست وبلاگم را می خوانند و به آنها حداقل یک ایده مناسب درباره این قضیه ارایه خواهد کرد.

  پاسخحذف
 5. تحلیل های ابلهانه ای بود ...
  مخصوصااون قسمتش که سلمان چگونه به زبان عربی تسلط داشت .. ( خودت داری میگی که به ادیان مختلف مسلط بود پس یادگیری زبان سرزمین همسایه کار عجیب و خارق العاده برای اون نبود ...

  پاسخحذف
 6. ba salam va khaste nabashid. merC az matalebe jalebeton. besyar alii bod. ozr mikham ke finglish type mikonam. khastam begam hamamon hemmat konim dar nashre chenin matalebi ta tassob ro az hame dor konim hadeghal in chizaro ham beshnavan bad dar morede din tasmim begiran. MERC

  پاسخحذف
 7. واقعا خسته نباشی من بر قلم و دستت بوسه می زنم

  پاسخحذف
 8. همه پلشتیها و ناهنجاریهای ایران را به گردن اسلام و اعراب انداختن اشتباه و حماقت است و نه تنها باعث بی دین شدن مردم نمی شود بلکه جنبش آزادیخواهی ایران را همانطور که حکومت می خواهد به جنبش بی دینان و دشمنان اسلام در نگاه مردم تبدیل کند و آب به آسیاب ولی وقیح و نوچه های دزد او می ریزید. در ایران قبل از اسلام بسیاری از زشتیها وتبعیضها بوده است از جمله خواجه کردن پسران و جامعه طبقاتی وحشتناک و حرمسرا وفخرفروشی و بچه بازی و ازدواج با خواهر خویش و بسیاری نادانیهای دیگر. در همین مقاله نوشته اید که هر کس محکوم به زندگی در طبقه اجتماعی خود بوده وبرده داری رواج داشته است. بسیاری از زشتیهای جامعه ایرانی را اعراب بنی امیه و بنی عباس گته برداری کردند و در حقیقت اسلام را ایرانیان به گند کشیدند واز درون بی محتوا کردند پس هدف باید جدایی دین از خکومت باشد نه مثه بچه ها انگشت تقصیر بسوی سلمان دراز کردن که اون بود ما را بدبخت کرد. اگه این کامنت را نشان دهی انسانی و گرنه خالی بند درجه یکی با عقده حقارت.

  پاسخحذف
 9. In my points of view every facts that you have mentioned were correct. But the result was not logical. You just wanted to persuade other people that your thesis is right. You combined so many facts to each other. Yes we can conclude at least one thousand of probable results from those facts and your desire result is only one of them. I think if you would like to have another religion(or nothing probably) it is OK, but don't try to enter in a situatuion which you don't have any expertise.
  Good luck

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فقط به عنوان مثال زرتشت خودش چند همسر داشت.دیگه چی؟

   حذف
 10. Akhe in ARAJIFI ke ghoran ra tashkil midahand che az salman bashad va che az MAGHZE MAYOOBE MOHAMMAD; dar har hal yek mosht mozakhrafat ast ke bayad anra be satle zobaleh andakht

  پاسخحذف
 11. دوست عزيز ارتباط جالبي بين مطالب ايجاد كردي
  ضمنا لينك دانلود كتابتون رو هم بذاريد. ممنون

  پاسخحذف
 12. توهین و تحلیل های احمقانه باعث تایید هر مطلبی هر چند بد می شود من به اسلام طالبانی معتقد نیستم اما تحایل بند تمانی راقبول ندارم چرا که باعث می شود همه را که نظرات ما را قبول ندارند از خود برانیم عزیزم حساب اخوند اخمق جمهوری اسلامی را با دین جدا کن

  پاسخحذف
 13. ( کمونیست = مسلمان = ضد انتخابات آزاد = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

  گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند. « کورش فردوسی»

  پاسخحذف
 14. aleii bod albate man soali daram azaton inke salman chera napadid shod dar maghtaeii az eslam

  پاسخحذف
 15. منظور شما ناپدید شدن سلمان در کدام بازه زمانی است ؟!

  پاسخحذف
 16. Man hazeram ,bedoone inke be kasi va ya be dini TOHIN bekonam, bahar shakhsi ke bekhahad dar yek MONAZEREHE AZAD VA MOHTARAMANEH neshan daham ke CHIZI BE NAME DINE KHODA va ya ADYANE ELAHI vojood nadarand va sakhtehe TAKHAYOLLATE BASHAR HASTAND. An khodai ra ham ke mazaheb, bekhosoos MAZAHEBE EBRAHIMI migooyand sakhteh va pardakhtehe tasavorate ajibe bani-esrail mibashad, va chenin khodai vojood nadarad. TAMMAME MAZAHEB moshti sokhane namafhome va MAGHLATEHI bozorg mibashand va hich kodam az HAGHIGHATE JAHAN, che dar bode maddi va ya abaade digar sokhan nagofteh balke JADOO-JANBAL haye aghvame aghab oftadeh ra be zabani namafhoom va gong bayan kardeh and

  پاسخحذف
 17. اون دوستی که گفت قرآن اراجیف هست خوب به توصیه های قران عمل نکنه مثل حرام بودن ازدواج با محارم، راستگویی و ....به نظر من اسلام کاملترین دین هست که توسط روحانیون به بدترین شکل ممکن در حال تخریب و سو برداشت قرار گرفته است.بیایید به عقیده بقیه توهین مستقیم نکنیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. kameltarin din ....??? chera dalilet chiye...pas Taghiye yani chi, ...hala chasbidi be ezdevaj ba maharem...too kodoom din va farhang adam ba dokhtar khale ye dokhtar amoo ezdevaj mikone...chand hamsari yani chi??? kesafat tarin din Eslam hast

   حذف
  2. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

   حذف
 18. جناب گمنامیان. هر چند مطلب شما را چندان مستدل و مبتنی بر مراجع کافی ندیدم، اما اظهار داشتید که این متن خلاصه ای از کتابی است که منتشر خواهید نمود. سواد تاریخی بنده آنقدر قوی نیست که بتوانم پاسخ همه موارد شما را بدهم لیکن اگر مراجع کافی قرار بدهید شاید بتوان با دقت و تامل بیشتری آنرا بررسی کرد.

  نکته ای به ذهنم می رسد که بد نیست در این باب بگویم شادی بتوانید در کتاب به آن نیز اشاره ای داشته باشید. ظاهرا به احتمال بسیار زیاد سوره نحل سوره ای مکی است. یعنی نازل شدن و ابلاغ آن بر مردم در ده سال نخست پیامبری محمد بن عبدالله رخ داده است. بنا بر همین مستندات تاریخی شما سلمان و محمد در مدینه اشنا می شوند. بنابراین به احتمال زیاد نمی توان منظور از آیه مورد اشاره شما را به سلمان نسبت داد (به احتمال زیاد) مگر آنکه شواهد دیگری در کار باشد.

  پاسخحذف
 19. جناب، سلمان توی مدینه اسلام آورد. یعنی‌ ۱۴-۱۵ سال اول صدر اسلام اصلا با مسلمونا نبود! مردم رمان هم مینویسن قبلش تحقیق می‌کنن. مقاله‌ پژوهشی که جای خود داره.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جناب حاجی سید نوح.تمام سیاست مداران و حیله گران تاریخ برنامه ای از پیش نوشته شده را دنبال میکنند.شما صحیح بخاری و مسلم را بخونید تا متوجه بشوید که محمد تاییدیه و مشروعیت پیامبریشو بر اساس یک خال در وسط پشتش و تایید یهودیان و مسیحیان میخواسته نه خدا اگر خداوند یا الله پشتش میبود که از حرفهای مفته که جبراییل را میبینم به من ظاهر میشه چرا جبرییل از طرف خدا یاد نداد مریضی طاعون از موشه یاد نداد توالت بسازند یاد نداد مالا ریا از پشه هست یاد نداد آل زدگی زن از ناخن کثیف قابله هست یاد نداد یک فرمول بیماری ای را از بین ببرند واقعا حماقت دوره واندازه ای دارد بس کنید تا کی تا چه زمان میخواهید خودتان و فرزندانتان را در گمراهی و بیسوادی نگهدارید دانشمندان علوم دارند کهکشانها را سیر میکنند آنوقت ماها تو عمر ومحمد واسلام دست وپا میزنیم بس نیست.؟//؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   حذف
 20. ناشناس گفت...
  جناب گمنامیان. هر چند مطلب شما را چندان مستدل و مبتنی بر مراجع کافی ندیدم، اما اظهار داشتید که این متن خلاصه ای از کتابی است که منتشر خواهید نمود. سواد تاریخی بنده آنقدر قوی نیست که بتوانم پاسخ همه موارد شما را بدهم لیکن اگر مراجع کافی قرار بدهید شاید بتوان با دقت و تامل بیشتری آنرا بررسی کرد.

  نکته ای به ذهنم می رسد که بد نیست در این باب بگویم شادی بتوانید در کتاب به آن نیز اشاره ای داشته باشید. ظاهرا به احتمال بسیار زیاد سوره نحل سوره ای مکی است. یعنی نازل شدن و ابلاغ آن بر مردم در ده سال نخست پیامبری محمد بن عبدالله رخ داده است. بنا بر همین مستندات تاریخی شما سلمان و محمد در مدینه اشنا می شوند. بنابراین به احتمال زیاد نمی توان منظور از آیه مورد اشاره شما را به سلمان نسبت داد (به احتمال زیاد) مگر آنکه شواهد دیگری در کار باشد.))
  ________________________________
  _________________________________
  سپاس از کامنت شما ،
  عزیز جان،
  همین الانش هم متن خیلی طولانی شد و از ظرف یک پست وبلاگ بیرون رفته است، به همین دلیل رفرنس ها را ذکر نکرده ام و صرفا سر فصل ها را ارایه داده ام.
  طبیعی است که اگر فرصتی بود و ادیت نهایی کتاب را انجام دادم و منتشر کردم، در خود کتاب می توانم به بحث و استدلال کافی در مورد هر کدام از نکات مطرح شده بپردازم.
  سپاس از کامنت شما

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کلا بغض و غیظ و حقد و کینه توی سایت شما موج میزنه و این باعث شده اصلا متوجه نشید چقدر بی سوادید.
   میدونم که جواب کامنتهای مخالفتون رو نمیدید.الکی برای خودتون میدوزید و میرید.اون آیه ی سوره ی نحل رو به سلمان نسبت میدید درصورتی که اصلا به سلمان برنمیگرده.
   من آخوند نیستم ولی درباره ی تک تک مباحث اعتقادی اسلام تحقیق کردم.اولش که سایتتون رو دیدم گفتم جوابتون رو بدم ولی دیدم خیر اگر اینکارو بکنم وقتمو تلف کردم.جدا میگم آدم ساده لوح میخواد حرفهای شما رو تأیید کنه.

   حذف
  2. به سه شخص علاوه بر سلمان میشود نسبت داد که قران را به پیامبر آموخته است:بلعام ترسا,عایش,نفیس,غلام رومی

   حذف
 21. Seyed Noah عزیز
  سپاس از کامنت شما،
  یکی از نکاتی که من مطرح کرده ام، این بوده که احتمالا محمد و سلمان در مسافرت های تجارتی با هم آشنا شده اند.
  ضمنا،
  داستان ها و ساختار اسلام، در مدینه و با حضور سلمان شکل گرفته است.

  پاسخحذف
 22. اگر اندکی با تاریخ اسلام آشنا باشید ، می بیند که اسلام در مکه شکل دیگری داشته و در مدینه قالب عوض می کند، قوانین به شکل دیگری در می ایند، ساختارش از شکل یهودیت خارج شده و به تلفیقی از یهودیت و مسیحیت و زرتشتی تبدیل می گردد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. البته در مدینه ساختارش از شکل مسیحیت خارج شده.اکثر آیات مکی باز گوی سخنان مسیح است .
   و در مدینه از راه و روش یوشع ابن نون استفاده شده .و به یاری آگاهی بیشتر از قوانین یهود و به کمک روزبه > سلمان

   حذف
  2. یه چیز دیگم بگم بد نیست که دیگران بفهمند چقد بیسوادید.
   ورقة بن نوفل مسیحی بوده نه یهودی:))))

   حذف
 23. اون دوستی که گفت برو با محارم ازدواج کن وحرف قران رو گوش نکن ،مگه حتما" باید قران یه چیزی رو بگه تا ما بفهمیم درسته یا نادرست؟شما هم میتونی بری هر کسی رو که اسلام نیاورده سرببری ودختر وزنش رو مورد تجاوز قرار بدی واون دنیا هم بری بهشت بهت هفت هزار تا قصر بدن وحوری وقلمان که اونجا هم مشغول باشی....

  پاسخحذف
 24. اگر نیک بنگری تاریخ تکرار شده یعنی اسامه بن لادن (روزبه یا همان سلمان فارسی)به یک مملکت عقب افتاده (جزیرهَ العرب ) میرود تا فکر خود را عملی کندو دراین راه بامحمد آشنا میشود و به او خط میدهد وگرنه عقل محمد زن باره منحرف به این پیغمبر بازی ها نمیرسیده.به همین دلیل محمد در آخرین لحظات عمرش به میخواسته بنویسد که همه ی اینها مهمل بوده و درخواست کاغذ و قلم میکندولی ابوبکر میگه هذیان میگوید

  پاسخحذف
 25. ناشناس گفت...
  ....به نظر من اسلام کاملترین دین هست که توسط روحانیون به بدترین شکل ممکن در حال تخریب و سو برداشت قرار گرفته است.بیایید به عقیده بقیه توهین مستقیم نکنیم
  ================================================
  من شاشیدم و ریدم به قرآن و کعبه و محمد و اسلام و دوازده امام معصوم. من به هر دین و مذهبی‌ احترام میگذارم بغیر از اسلام.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تا اسلام کفن نشود - وطن وطن نشود

   حذف
 26. عالی‌ بود ! از زحماتتان بسیار متشکرم. با کمال میل مطالبتان را می‌خوانم. لطفا به این کارتان ادامه دهید.

  پاسخحذف
 27. فكر كنم سلمان به محمد اينها را هم ياد داده: در آخرالزمان يك مدعي خدايي كه ناپيدا و غير آشكار هست و احساسات طلايي ميافريند و پيروانش لواط و زنا ميكنند و ممكن است با خدا هم گاهي وقتها اشتباه شود و غير قابل تمايز . از دنياي مردگان هم مردگاني كه مردم مي شناسندشان تجسم يافته خواهند گفت او رب ماست از او اطاعت كنيد . او مثل گمانيان دروغگوست . او فال و سرنوشت را با كارگرداني نائل ميكند و ميرساند و.... (اي سلمان درغگو اين حرفها چه بوده ياد محمد تازي دادي ؟) بعد گفته در زمينه ظهور اين موجود با شوكت داراي ذات حب و الهام داراي جاذبه مرموز و غلبه اش بر طبيعت و قانون ماده و طبيعت ، انساني هم ظهور ميكند كه همه سخنش را بزبان خود مي فهمند و درك ميكنند و خودش هدايت ميابد اخبار و حديث بر عليه آن مدعي خدايي محتملا مشتبه با خداهمگي را نسبت ميدهدو غريم يا بدهكار هر گروهي ميشود و طرد ميشود و كسي نميخواهد از نزديك صحبتش را بشنود و وقتي هم تكلم ميكند مردم غمگين و جريحه دار (يا احساس تهمت خوردگي)ميشوند چون زباني ديگر ميفهمند يعني زباني ديگر يا فرمول و طعام ديگري بينشان شايع است و اين انسان مردم در مورد او سرگردانند چون مختلف الالوان يعني رنگارنگ از همه رنگ است كه (البته عيب از مردم است و نه او)آفرينش او فال و سرنوشت است و ....( اي سلمان دروغگوتر از گمناميان اينها چه اراجيفي بوده ياد محمد تازي دادي تو سلمان و اوي گمانيان از يك قماشيد فكر كرديد ما خريم ؟ فكر كرديد ما چشم بصيرت نداريم و فكر كرديد ما نمي بينيم ؟ حيا كنيد................
  اون محمد هم تازه وهم و خيال برش داشته فكر كرده علي آباد شهري است و فرمايش كرده كه آن زمان خواهد آمد و اخباري كه من برايشان بيان كرده امو تنفري كه از اين فرمايشات من به آنها دست ميدهد از اخباري كه از زمين و آسمان به آنها ميرسد . ..........
  و اما يك خطاب صادقانه جناب خامنه ايي و دارو دسته ات كه به حكومت و قدرت و زشت كردن اسلام پرداخته ايد و به مانند پشه ها به دور چارپا دورتان جمع هستند و از او فراري و پراكنده هستند و در دل از او بيزاريد چرا مقداري از اين اخبار حضرت محمد را بيان نميداريد راجع به اين زمانه شما هم حيا كنيد .....

  پاسخحذف
 28. البته مثل اينكه در مورد كلمه چارپا جاي ترديد است چون انعام معناهاي ديگر هم ميدهد يكي معناي خوشايندي و دلشاد و دلخوش كني ميدهد و ديگري معناي نشانه ايي كه تامل را برانگيزد و به طرف موقعيتي هدايت كند . مثلا ميتواند جمع شدنشان بدور فردي حاكي از اين باشد كه براي آنها نشانه ايي باشد كه با نماياني و استحكام نظر و اميد بطرف سرنوشت خاصي كه احساس بهتري دارند هدايت ميشود در امارت آن دروغين مدعي خدايي. و اين عمل گرد آمدن آنها انعام باشد نه آن جناب يا چنابان خاص .

  پاسخحذف
 29. واقعا دشمنان اسلام کارشونو خوب بلدن تا افرادی مثل شمارا تربیت کنند تو دیگه اخرشی ساده ساده ساده

  پاسخحذف
 30. جامعه ایران ساختاری مشابه هندوستان داشته.طبقاتی بود ولی برده داری وخرید و فروش ادم در ایران نبود اگر کسی نوکر بود مزد میگرفت. و این بحث ازدواج با محارم هم در جامعه مردم نبود.این مسلمین که به همه چیز دید جنسی دارند.میخواهند القاکنند که اگر اسلام نبود ایرانیها با مادران خود همبستر میشدند و عربها هم دخترها را زنده به گور میکردندو حالامیبینیم به برکت بیضه های اسلام همه را از مادر و خواهر و پدر .... کرده و هنوز هم ایرانیها به اسلام بدهکارند.

  پاسخحذف
 31. This is subjected to prejudice.... The respectable author has got presumptions which have not already been validated, nor have been fairly documented. The article is a good compilation of less-discussed information, although the main stream of author's thought as I guess is rejection of Islam. In addition, given reasoning is not pertinent to the conclusion (e.g. Mohammad being taught by Salman (which is in turn claimed without giving sufficient documentation) is not related to Islam being a factitious religion, or the referred versus of Quran doesn't necessarily attributing to the claimed framework). I assume the author based all the given information on his premature judgement, though tries to analytically approach to an evolutionary historical event.

  پاسخحذف
 32. قبل از اينكه بخواهي كتابت را منتشر كني يك سري هم به اين سايت بزن
  http://www.quranology.com/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به سایتی که لینکش را گذاشتی رفتم اگر جایی برای نظر دادن داشت میشد تفسیرهای دیگه ای هم از آیاتی که نوشتی داد. مثلا چه طور آیه ای که درباره تگرگ هست را با تحریف آیه به فارسی ترجمه و هر طور خواستی تفسیر کردی؟؟؟؟

   حذف
 33. http://www.quranology.comقبل از اينكه كتابت را چاپ كني يك سري هم به اين سايت بزن/

  پاسخحذف
 34. جای بررسی بیشتر دارد اما در کل درست است. در ضمن اگر توانستی روی ماجرای سه مغ و پیدایش عیسای ناصری نیز تحقیق کن. فکر می کنم توی فرند فید چیزی درباره اش نوشته بودم.

  پاسخحذف
 35. jaleb ine ke in motaghedaye be islam hamishe kesayi ro ke eteghad nadaraan ablah, nadaan va bichare midoonan vali be rasti khodeshoon be joz estenad be yek seri dastan ke hich esbati barash vojood nadare va taghlide koor koorane che da chante daraand

  پاسخحذف
 36. واقعا دمشون گرم.انسانهایی با این نبوغ و ذهن خلاق شایسته پیروی هستند. چون که هر چیزی که انسان نیاز داشته باشه تو قرآن هست.

  پاسخحذف
 37. قبل از اينكه كتابت را منتشر كني يك سري هم به اين سايت بزن

  پاسخحذف
 38. دوست خوبم،راستش بنده در اين مورد مطالعه دارم، اين كه آنها در شام همديگر را مي توانسته اند ديده باشند، فرض اصلا محالي نيست، و اينكه سلمان براي رسيدن به نوايي با اسلام هم داستان شده است و اين كه صد در صد، او جزء روشنفكران آن موقع بوده است، كاملا فرض درستي است، اما اين كه جايگاه او چنين بوده، كمي شك هست در آن، چون همان پيشنهاد كندن خندق در مدينه در جنگ احد مي توانسته او را به همين مقامات برساند، او در واقع با اين فكر مسلمانان را از شكست حتمي و پايان كارشان نجات داده است و رسم خندق كني را كه در ايران و روم وجود داشته در اختيار مسلمانان باديه نشين قرار داده است، اين موضوع نشان مي دهد، كه در موارد ديگر هم از تجربياتش حتما پيامبر اسلام را بي نصيب نگذاشته است، حتي در آداب دين، اما، در تاريخ تئوري ديگري هم وجود دارد، كه به زعم بنده بسيار منطقي تر، محكم تر و تاريخي تر است: وجود دسته ايي از اهالي مكه است در ديني جديد كه بنام دين حنفي در آن زمان شهرت يافته بوده است(كه در زبان باستاني عربي، به معني منحرف است، اين نام را بزرگان مكه بر اين افراد گذارده بودند و بعدا توسط شخص پيامبر به معناي مثبت به كار رفته است و حتي ايشان ابراهيم را هم حنفي ناميده اند)،اين دين به فاصله فقط چند دهه قبل از تولد پيامبر وجود داشته و احتمالا عبدا... پدر ايشان هم پيروي همين دين بوده است، اين است كه بايد از مسلمانان پرسيده شود، اگر اسلام ا... را بوجود آورده،‌چرا نام پدر پيامبر ما عبدا... است(حتي اعراب قبل از پيامبر هم نوشته ها را با بسم ا... شروع مي كرده اند)، مركز اجتماع اين گروه احتمالا همان غار حرا بوده است(زيرا ايشان از مكه تبعيد شده بودند)، و حضرت در اوايل جواني در واقع در آن غار با اين افراد ارتباط داشته است، حنفيان كه افكارشان ناسيوناليست عربي بوده(كه بعدا در اسلام هم نفوذ كرد) معتقد به خدايي يگانه ي ا... بوده اند(ا... به عنوان بت اعظم در كعبه)كه حتي مي گويند به همين دليل پدر بزرگ ايشان، پدرش را عبد ا... ناميده است و نشان مي دهد او نيز به همين افكار تمايل داشته است، تقريبا 5 سال را حضرت تحت تاثير افكار ايشان در حرا مي گذراند، اما پس از مرگ رهبرشان(عثمان نامي) كه نام دقيق او كاملا مشخص نيست، چند سال بعد را در تنهايي در آنجا مي گذراند و الخ... اما مورد ديگر اين آيه ي قرآن است كه صد در صد مكي است و اشاره به آهنگري پارسي اما ماني مسلك دارد كه از ايران به مكه گريخته بوده(زيرا مانويان در آن دوره در ايران امنيت نداشته اند)، و حضرت قبل از پيامبري، با اين آهنگر رفت و آمد داشته است به طور مرتب، اين عجمي كه اشاره شده ظاهرا عربي هم خوب نمي دانسته، كه در قرآن براي رد شايعه ي ياد گيري از اين آهنگر گفته شده كه قرآن به عربي فصيح است و نمي تواند كار اين آهنگر عجمي باشد، در انتها از اين كه شما بدنبال بررسي هاي تاريخي هستيد، اول خسته نباشيد مي گويم و بعد آرزوي ادامه ي كار و موفقيت برايتان دارم- ارادت

  پاسخحذف
 39. 1400ساله که میخوان ریشه دین رو بزنن و این ریشه زنی مختص اسلا م نیست بلکه همه ادیان گرفتار طوفانهای سهمگینی شده اند ولی همانطور که نصرت خدا بدون شک تغییرناپذیر است و خود خدای بزرگ فرموده است که من حافظ دینم هستم و حفاظت میکنم پس اینطور موهومات برای من و امثال منی که یک عمر دین رو کوبیدیم و در آخر نتیجه ای جز برگشت به دین نداشتیم چرندیاتی بیش نیست.شما اگه جرات داری یه سر به سایت mostafatabatabaie.net بزن اونجا این مهملات رو مطرح کن و جوابتو بگیر.14000سال دیگه هم دین رو بکوبین هیچ اتفاقی نمیفته.خدا خودش بر دینش مراقبت میکنه
  یا حق

  پاسخحذف
 40. 1400ساله که میخوان ریشه دین رو بزنن و این ریشه زنی مختص اسلا م نیست بلکه همه ادیان گرفتار طوفانهای سهمگینی شده اند ولی همانطور که نصرت خدا بدون شک تغییرناپذیر است و خود خدای بزرگ فرموده است که من حافظ دینم هستم و حفاظت میکنم پس اینطور موهومات برای من و امثال منی که یک عمر دین رو کوبیدیم و در آخر نتیجه ای جز برگشت به دین نداشتیم چرندیاتی بیش نیست.شما اگه جرات داری یه سر به سایت mostafatabatabaie.net بزن اونجا این مهملات رو مطرح کن و جوابتو بگیر.14000سال دیگه هم دین رو بکوبین هیچ اتفاقی نمیفته.خدا خودش بر دینش مراقبت میکنه
  یا حق

  پاسخحذف
 41. اینها که گفتید هیچکدام خیانت نیست. رفته یک دین جدید به کمک یک انسان باهوش ساخته. عزیزم به این نمی گن خیانت. برای تیتر دقت کن تا مطلبت هیجانی و پوچ به نظر نیاد.

  پاسخحذف
 42. من هم از شخصیت سلمان فارسی به دلایل مختلف خوشم نمیاد, ولی خواهش میکنم وقتی می خواهید در مورد یه شخصیت یا واقعه تاریخی مطلبی بنویسید به خاطر تاکید روی دیدگاههای خودتون بقیه شخصیت ها و وقایع تاریخی رو اشتباه معرفی نکنید.
  ''چرا شاهان ساسانی گاهی بر پیروان دیگر مذاهب سختگیری می کردند و مطابق نظر موبدان عمل می کردند ؟''
  منظورتون از سختگیری مثلا قتل عم مزدکیان که نیست؟ http://en.wikipedia.org/wiki/Mazdak
  ''در ایران آن زمان، رقیب جدی به نام روم داشت که دین رسمی کشور آنها ، مسیحیت بود. با توجه به اینکه برخی پیرو دین مسیح در ایران آن روزگار نیز وجود داشت، وجود دین رسمی زرتشت می توانست به ایجاد اتحاد در جامعه برای مقابله با روم منجر شود''
  مثل الان که از نظر جمهوری اسلامی همه باید شیعه باشند تا اتحاد کشور در برابر دشمن حفظ بشه و بهایی ها و ارمنی ها و زرتشتی ها و ... آدم نیستند.
  ''عیسی به پیروانش وعده داده است که بعد از من یک پیامبر موعود خواهد آمد که خاتم پیامبران اسست. شاید معروف ترین کسی که چنین کرد ، مانی باشد، او خود را فارقلیط خواند، سپس مزدک با ایجاد تغییراتی در دین مانی ، دست به چنین اقدامی زد.''
  یه کم بیشتر در مورد ادیان ایران باستان مطالعه کنید و با اسناد معتبر تاریخ بنویسید. کی مانی و مزدک گفتند که ما خاتم پیامبرانیم. لطفا منبع را بنویسید.
  ''می دانیم که مانی در دوران ساسانیان ، گسترش بسیار یافت چرا که در دوره ای مورد حمایت بی دریغ پادشاهان ساسانی قرار گرفت و حتی بعد از کاهش پیروان این آیین ، بسیاری از عقاید این آیین در دین مسیحیت بروز پیدا کرد.''
  میشه بگین که از کل 38 پادشاه ساسانی چند تا مانوی بودن که شما میگین حمایت پادشاهان؟ احیانا علت کاهش پیروانشون قتل عام آنها نبود؟
  ''بعد از مانی ، مزدک تلاش کرد با استفاده از افکار مانی و تحریک توده مردم و برابر خواندن همه، به ایجاد آیین جدیدی بپردازد که البته به شدت سرکوب شد.''
  تحریک افکار مردم؟ یعنی برابر دانستن انسانها تحریک افکار هست؟ در ضمن لطفا ذکر کنید که این به شدت سرکوب قتل عام مزدک و پیروانش در یک روز بود. 12000 نفر در یک روز. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
  ''در نامه ای که منتسب به علی بن ابی طالب است و بدستور محمد پیامبر نوشته است، محمد به صراحت دستور می دهد که خانواده سلمان در کازرون از پرداخت جزیه به مسلمانان معاف هستند :
  "...من از خانواده ی سلمان ذلت در پرداخت جزیه، پرداخت جزیه، خمس، مالیات و سایر هزینه ها و تکالیف مالی را رفع نمودم''
  منبع بهتر از بهار الانوار نبود؟ وقتی محمد مرد یه وجب از خاک ایران دست مسلمانان نبود و محمد تو خواب هم نمی دید که ایران به دست مسلمانان بیفته که بخواهد برای بعدش نقشه بکشه.
  سلمان فارسی خائن بود. اما مسوول اصلی فتح ایران به دست مسلمانان نبود. عوامل زیاد دیگری بودند. یکی از اونها به پادشاهی رسیدن 13 پادشاه در مدت زمان 50 سال آخر حکومت ساسانیان بود. همیشه باید نقد رو از خودمون شروع کنیم تا از گذشتمون درس بگیریم و اشتباهاتمون رو تکرار نکنیم.

  پاسخحذف
 43. از تاثیر سلمان به محمد که بگذریم همین مذهب شیعه خودمان هم متاثر از آیین زرتشتی است. در واقع تشیع عبارت است از اسلام + زرتشت ایرانی + شمن پرستی بربری.

  در تشیع ما با سه مورد امامت، امام زمان و عدل الهی روبرو هستیم (دقت کنید که عدل از اصول دین اسلام نیست و از اصول مذهب شیعه است) امامت همان فر ایزدی و امام زمان برگرفته از سوشیانت و عدل همان مهرپرستی است. در ضمن مقبره پرستی و باور به اینکه مقبره امامان می توانند معجزه کنند (در حالی که خود محمد معجزه ای ندارد) و در قوانین طبیعت دخل و تصرف کند از باورهای شمن پرستس مغولها گرفته شده است که در قبایل آنها آدمهایی بودند به نام شمن که توانایی دخل و تصرف در هستی را دشاتند. مغول این شمن سازی را به امامان نسبت دادند.

  پاسخحذف
 44. vagha an ke khaili sooti dadi khodet ham nafahmidi chi gofti.
  akhe azize dele baradar salha ghabl az inke salman be madineh biyad , mohammad edaaye payam,bari karde bood, ino ke khodetam eghrar mikoni.
  vagha an ke ajab kashfi kardaei !!!!!!!

  پاسخحذف
 45. عزیز جان ،
  به نظر می رسد قبل از ادعای پیامبری محمد ، سلمان در شام در کلیسا مشغول به فعالیت بوده است.
  به نقل از ramtin5790 :
  در شمال دمشق دیری هست به نام معلولا - سلمان پیش از اسلام مدتی اونجا بوده و گویا محمد را نیز پیش از پیامبریش اونجا دیده

  پاسخحذف
 46. ((....منظورتون از سختگیری مثلا قتل عم مزدکیان که نیست؟ http://en.wikipedia.org/wiki/Mazdak
  یه کم بیشتر در مورد ادیان ایران باستان مطالعه کنید و با اسناد معتبر تاریخ بنویسید. کی مانی و مزدک گفتند که ما خاتم پیامبرانیم. لطفا منبع را بنویسید.
  میشه بگین که از کل 38 پادشاه ساسانی چند تا مانوی بودن که شما میگین حمایت پادشاهان؟))

  ____________________________-
  _______________________________________
  سپاس از کامنت شما
  بله عزیز جان،
  منظورم از سختگیری کشتار است، اگر متن را خوانده بودید می دید که نوشته ام:

  به عنوان مثال قباد یکم از مزدک حمایت کرد ولی انوشیران مزدک و تمام پیروانش را کشت. یا می بینم که شاهپور یکم از مانی حمایت کرد، اما بهران دوم او را کشت!


  عزیز جان
  منظور من استفاده از شرایط روانی موجود در جامعه است،
  تا جایی که می دانم مانی ادعا کرده بود که حواری مسیح بوده است و البته این ادعا بشدت از طرف مسیحیان رد می شده است.


  تا جایی که من می دانم شاهپور یکم تنها از مانی حمایت کرده است.

  پاسخحذف
 47. دورود بیکران بر همه گرامی دوستان
  اول اینکه من از توهین بر هر کس،هرچند بر من و ما و تاریخ ما جفا روا داشته باشد،بیگانه ام.به هر حال چندی باورهایی دارند که همه گان باید بر ایشان احترام قایل باشیم. تمامی کامنت ها و صد البته کل مطلب را خواندم.با عرض پوزش بجز اونهایی که فینگیلیش بودند و برای من مهجور و بیگانه بودند و نتوانستم بخوانم. یک چیز اضافه میکنم. دروزی های لبنان را همه گان به نیکی می شناسیم.حد اقل نامشان را بسیار شنیده ایم.اقلیتی(بهتر است بگوییم موجودیتی)در لبنان که دارای کرسی در پارلمان و وزیر در دولت بوده و کسی منکر ایشان نیست و نماینده جماعتی می باشند. بر باور ایشان حضرت محمد(ص) آنگونه که ما شیعیان می شناسیم نبوده است. ایشان به حضرت محمد(ص) لقب محمد کذاب! یعنی محمد دروغگو نهاده اند!بر باور ایشان آیات وحی بر سلمان پارسی نازل می شده و چون این جناب عربی را به نیکی نمی دانسته! و صد البته جایگاهی مابین اعراب جزیره العرب نداشته است، این آیات را به همدست و دوست نزدیکش محمد امین!!!بازگو می کرده و ایشان معرب آنها را بر اعراب بادیه نشین بازگو می کرده است! و در زمانی به قول امروزی ها حضرت محمد(ص)بر ایشان رکب زده و این کلام را به نام خود منتشر نموده و خود را فرستاده کردگار یکتا معرفی نموده و دست سلمان پارسی را در حنا گذاشته است! برای همین هم دروزی های لبنان محمد امین را محمد کذاب می نامند! شاید این شایعه و ادعایی بیش نباشد.ولی از نیاکانمان به نیکی شنیده ایم که: همیشه شایعه نیمی از واقعیت است. و موضع من در این مورد فقط این است: الله و اعلم!!! شاد و به نیکی باشید دوستان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ببخشید من متوجه این موضوع نشدم که سلمان که عرب نبوده و محمد الهامات سلمان را برای اعراب ترجمه میکرده است با چه زبانی با هم گفتگو میکرده اند؟ محمد به زبان پارسی آشنا بوده یا زبان مشترک دیگری داشته اند؟

   حذف
 48. بله اسلام کاملترین دین است. مجموعه کاملی است از بی اخلاقی و جنایت علیه بشریت. این را فقط تاریخ اسلام گواهی نمی دهد. قرآن را باز کنید تا به چشم خودتان ببینید. از داستانهای کودکانه و دور از دانش و منطقش مانند توفان نوح، یونس و نهنگ، باز شدن نیل با عصا و تبدیل عصا به اژدها، داستان جنیان، داستان رسیدن به پایان زمین که در آنجا خورشید در چاهی فرو می رود بگذریم. اما ببینید چگونه یک برگ از کتابی چند صد برگی فقط توضیح می دهد که پیامبر گرامی چرا باید این همه زن داشته باشد و کی و با چه کسی همخوابه شود. ببینید که چگونه دستور کشتار دگراندیشان در آن پیدا می شود. ببینید که چونه نازسزا می گوید و حتی یهودیانی را که پیامبر الهی دارند و قرآن بیشتر داستانهایش را از روی دست آنها تقلب کرده است، بوزینه می خواند. در همین قرآن بخوانید تاکید بر چگونگی رسیدن غنایم جنگی به دست آمده از غارت غیرمسلمانان (شما بخوانید دگراندیشان) و سهم ویژه پیامبر گرامی و خانواده اش در این زمینه را. این عنایم می تواند حتی زنان شوهرداری باشد که حق مسلم مسلمانان شناخته می شوند. در همین قرآن برده داری به رسمیت شناخته شده و جای شگفتی نیست که در رساله های سده بیست و یک نیز همچنان مطالب زیادی درباره چکونگی رفتار با کنیز و غلام وجود دارد. در همین قرآن زن نصف مرد هم حساب نشده و تنها امتیاز داده شدن به زن زنده به گور نشدن در زمان تولدش است! به همین دلیل است که در رساله ها همچنان احکام کامجویی با کودک خردسال و حتی نوزاد وجود دارد! بله اسلام کاملترین دین در بربریت و توحش است.

  پاسخحذف
 49. " اما بی شک مشاور اصلی محمد برای ساخت دین اسلام، سلمان فارسی بوده است و از همین رو است که محمد درباره سلمان می گوید اگر ابوذر از چیزهایی را که سلمان می دانست ، اطلاع داشت ، کافر می شد!"

  به قول یکی‌ از دوستان استدلال شما آخوندی است. البته باید ببخشید. ولی‌ اینکه چطوری بدون هیچ گواه تاریخی‌ معتقدید سلمان قبلان در سفرهای تجاری با پیامبر اسلام دیدار داشته حرف زدن به شیوه غیر علمی‌ است. البته شما در این امر تنها نیستید. کلی‌ ایرانی‌ دیگه با مرام‌های مختلف همینطوری فکر می‌کنن و حرف میزنن.

  پاسخحذف
 50. ممنون از مقاله جالبت! ببینید دوستان مسلمان! بیش از این که شمااین نقدها رو خالی از استدلال محکم میدونید قران خودتون کمترین استدلالی رو نداره پشت سخنانش و اگر هم داره معمولا عامیانه اند. خود مخققین قران شناس میگویند که درصد کمی از احکام و سخنان قران بر پایه ی استدلال است. برای اینکه ثابت کنی یه چیزی درسته باید تمام اونرو ثابت کنی. اما برای اثلات ساحتگی بودنش فقط یک دلیل کافیه. این اسمش برهان خلفه! آیا اینهمه دلایل ضعف استدلال در قران کافی نیست؟

  پاسخحذف
 51. اکثر مردم ایران دین اسلام را مطالعه نکرده بودند . دین اسلام را پدران ما از زبان آخوند های ک... شنیده بودند و البته آخوند که زندگی اش از همین اسلام و دروغهایی که می گفت اداره میشد، نمی آمد حقایق اسلام را با مردم در میان بگذارد. وقتی خمینی دروغگوی جانی در ایران قدرت گرفت کمی از مردم قرآن را از طاقچه خانه بیرون آورده و شروع به خواندن کردند و به اراجیف آن آشنا شدند. در قرآن جز یک مشت اراجیف چیز دیگری نیست برای اثبات عرایضم چند تا آیه از قرآن می آورم . آیه هایی که در مورد آدم کشی مردم میگوید . سوره توبه آیه ٥ و سوره توبه ٣٩ و سوره محمد آیه ٤ و ..... . این ٣ آیه فرمان میدهد که هر کس محمد را قبول ندارد بکشید. در چند آیه مانند سوره ٥٥ آیه ٥ و سوره ٣٩ آیه ٥ و سوره ٣٦ آیه ٣٨ میگوید خورشید و ماه دور زمین می چرخد . آخر کدام خدایی بوده که نمی دانسته این زمین است که دور خورشید میچرخد. ترجمه سوره ٢٢ آیه ٦٥ را برایتان مینویسم : ندیدی که هر چه در زمین است خدا مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر میکند و اسمان را او نگهداشته که به زمین نیفتد که همانا خدا در باره بندگان بسیار رئوف است .
  آخر توی آخوند ک... که میگویی در قرآن همه چی هست ، چرا نمیگویی کدام آیه در قرآن است که مردم بخوانند و بدانند که در قرآن همه چیز است .
  هزاران طفل ناقص در ایران است که علت آنها ازدواج پسر عمو و دختر عمو ست که در قرآن و اسلام آنرا حلال دانسته و گناه همه آنها به گردن همین اسلام کثافت است . برای اینکه علم ثابت کرده که ازدواج پسر عمو و دختر عمو درست نیست. به نظر من اگر یک آدم مثل هیتلر پیدا شود و هر چه مسلمانه در کوره ها بسوزاند، من ازش بشدت پشتیبانی میکنم . آخوند ها که همه دروغگو هستند باید نابود شوند.

  آقای گمنامیان دستتان درد نکند که همیشه به هدف میزنید. من شش تا قرآن را نه یک بار بلکه چندین بار زیر و رو کردم ، کاملن واضح است که این کتاب را یک آدم احمقی که خود را منتصب به خدا کرده نوشته و سر تا پا هم ایراد است . محمد برای اینکه به مقصود خود برسد حتی از کس کشی و جارکشی هم ابا ندارد اگر باور ندارید به این آیه ها توجه داشته باشید.
  سوره واقعه آیه های ١٥ تا آیه های ٣٦ : آنان در بهشت بر سریر های زربفت تکیه زنند (١٥ ) همه روبروی یکدیگر بر آن نشینند (١٦ ) و پسرانی که حسن و جوانیشان ابدی است گرد آنها به خدمت می گردند (١٧ ) با کوزه ها و مشربه ها و جامهای پر از شراب ناب (١٨ )
  نه هر گز دردسری یابند و نه مستی عقل و رنج خمار کشند (١٩) و میوه خوش هر چه برگزینند(٢٠) و گوشت مرغان هر غذا مایل باشند(٢١)
  و زنان سیاه چشم زیبا (٢٢) که در لطافت چون در و لؤ لؤ مکنونند بر آنها مهیاست (٢٢) و ..... و فرشهای پر بها با فراش و زنان زیبا (٣٤) که آنها را ما بیافریدیم (٣٥) و آنها را باکره گردانیدیم (٣٦) و....
  این محمد برای اینکه به قدرت برسد خدا را خانم بیار کرده و پسر بیار هم کرده.
  آخر ایراد یکی دو تا نیست که ، لطفن به این آیه هم توجه کنید . سوره احزاب آیه ٦٥ : خدا و فرشتگانش بر روان پاک این پیغمبر درود می فرستند شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و اجلال بر او سلام گوئید و تسلیم فرمان او شوید.
  در این آیه معلوم نیست که آیا چه کسی این آیه را گفته؟ اگر خدا گفته که باید میگفت که من و فرشتگانم به پیغمبر سلام میفرستم . ولی بصورت شخص سوم آمده . کی گفته معلوم نیست .مگر محمد ادعا نمی کند که این قرآن حرفهای خداست ؟ لابد در اینجا یادش رفته که قبلن چه گفته . همه آیه ها ضد و نقیظ . هموطنان اگر آخوند ک... هستی که باید با گمنامیان مخالف باشی چون افرادی مانند گمنامیان دارد دکان آخوند ها را می بندد ولی اگر آخوند نیستی همین قرآن که اساس و پایه اسلام است را مطا لعه کنید. اگر وقتش را ندارید فقط سه تا سوره توبه و احزاب و واقعه را بخوانید مطمئنن حقیقت را در خواهی یافت و میتوانید قضاوت کنید که آخوند های ک... راست گفتند و یا افرادی مانند گمنامیان. آقای گمنامیان مجددن دستتان درد نکند .

  پاسخحذف
 52. ناشناس گفت...
  دورود بیکران بر همه گرامی دوستان
  اول اینکه من از توهین بر هر کس،هرچند بر من و ما و تاریخ ما جفا روا داشته باشد،بیگانه ام.به هر حال چندی باورهایی دارند که همه گان باید بر ایشان احترام قایل باشیم. تمامی کامنت ها و صد البته کل مطلب را خواندم.با عرض پوزش بجز اونهایی که فینگیلیش بودند و برای من مهجور و بیگانه بودند و نتوانستم بخوانم. یک چیز اضافه میکنم. دروزی های لبنان را همه گان به نیکی می شناسیم.حد اقل نامشان را بسیار شنیده ایم.اقلیتی(بهتر است بگوییم موجودیتی)در لبنان که دارای کرسی در پارلمان و وزیر در دولت بوده و کسی منکر ایشان نیست و نماینده جماعتی می باشند. بر باور ایشان حضرت محمد(ص) آنگونه که ما شیعیان می شناسیم نبوده است. ایشان به حضرت محمد(ص) لقب محمد کذاب! یعنی محمد دروغگو نهاده اند!بر باور ایشان آیات وحی بر سلمان پارسی نازل می شده و چون این جناب عربی را به نیکی نمی دانسته! و صد البته جایگاهی مابین اعراب جزیره العرب نداشته است، این آیات را به همدست و دوست نزدیکش محمد امین!!!بازگو می کرده و ایشان معرب آنها را بر اعراب بادیه نشین بازگو می کرده است! و در زمانی به قول امروزی ها حضرت محمد(ص)بر ایشان رکب زده و این کلام را به نام خود منتشر نموده و خود را فرستاده کردگار یکتا معرفی نموده و دست سلمان پارسی را در حنا گذاشته است! برای همین هم دروزی های لبنان محمد امین را محمد کذاب می نامند! شاید این شایعه و ادعایی بیش نباشد.ولی از نیاکانمان به نیکی شنیده ایم که: همیشه شایعه نیمی از واقعیت است. و موضع من در این مورد فقط این است: الله و اعلم!!! شاد و به نیکی باشید دوستان
  ++++++++++++++++++++++++++++++++
  ----------------------------------------------
  --------------------------------------------------


  سپاس از کامنت شما ،
  دروزی ها (گروهی که خود را اهل توحید می دانند ) ، و ساکن لبنان و فسطین هستند ، معتقد که قران سخن الله نیست و میگویند که این را سلمان فارسی تالیف نموده است، وخودشان قرآن خاصی دارند بنام «المنفرد بذاته» یعنی کتاب مستقل.

  پاسخحذف
 53. ناشناس گفت...
  اکثر مردم ایران دین اسلام را مطالعه نکرده بودند ...... آقای گمنامیان مجددن دستتان درد نکند .
  =================================================
  دوست عزیز، شما هم خیلی‌ خوب نوشته اید و معلومات زیادی از مطالعه قرآن دارید. دست شما هم درد نکند. لطفا شما هم به آگاه کردن هموطنانمان ادامه دهید.

  پاسخحذف
 54. گمنام جان، عالی‌ بود. مرسی‌.

  پاسخحذف
 55. گمناميان عزيز، آيا سخنراني هاي فرود فولادوند در مورد سلمان فارسي و تحقيق عميق او در اين باره را ديده ايد؟
  لينک زير تمامي ويديو هاي وي را در يوتيوب شامل مي شود.
  http://www.youtube.com/user/anjoman#p/c/A0FD46499B68D854/0/At_02WCrF94

  البته من موافق انجمن پادشاهي نيستم ولي افشاگري تاريخي و تحقيق آقاي فولادوند در اين زمينه بسيار به فهم تاريخ و شناساندن سلمان کمک مي کند.

  پاسخحذف
 56. نویسنده این اراجیف مطمعنا از فرقه وهابیون یهودی مسلک میباشد و از سوی یهودیان افراطی اسلام ستیز حمایت میشود از همه عزیزانی که این سند سازی های جهلی و دستکاری شده را خواندند تقاضای تفکر عمیق در این باره را دارم
  خداوند مهربان یارتان باشد .

  پاسخحذف
 57. هوووووی چند پول دادنت که اینا رو بنویسی کافر بی خدا؟

  اصلا اسلام هیچی توی بی عقل که همه ادیان رو نهی میگنی بی دین
  برو ازاده زندگی کن و مردم رو به تباهی نکشون برو عزیزم

  پاسخحذف
 58. ( کمونیست = مسلمان = ضد انتخابات آزاد = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

  گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند. « کورش فردوسی»

  پاسخحذف
 59. سلام
  شکی نیست که سلمان نقش بسیاری در شکل گیری ایدئلوژی و جهانبینی دین اسلام داشته است و همانطور که در مقاله آمد می دانیم که قرآن نیز تا حد زیادی مدیون همین سلمان است . اما از حق نباید گذشت که آنچه در این مقاله آمد بیشتر مغرضانه بود و نه یک تحقیق علمی . البته به قول شما باید اصل کتاب را هم خواند تا بهتر بتوان قضاوت کرد.

  پاسخحذف
 60. دوست عزیز شما هم خوب نوشته اید .................. لطفآ شما هم به آگاه کردن هموطنان ادامه دهید. در جواب این هموطن محترم باید عرض کنم با کمال میل . من در بالاترین حساب ندارم و ناچارم که صبر کنم تا آقای گمنامیان و یا دوستان دیگر در مورد دین اسلام مطالبی بنویسند تا من بتوانم نظرم را ارائه دهم . بنده با کمال میل در خدمت هموطنانم هستم. به امید پیروزی روشنایی به جهل و تاریکی

  پاسخحذف
 61. لعنت بر تمام ادیان به ویژه اسلام،درود بر گمنامیان

  پاسخحذف
 62. من نمی دونم چرا بعضی ها فکر می کنند حساب این حکومت و آخوند ها از محمد و امام ها و اسلام جداست ؟؟؟ نخیر نیست . محمد غارتگر و متجاوز و روانی بود . اینها هم همونن . اگر اسلام واقعی می خوای طالبان و القاعده ...خدایی که تو قران ترسیم شده جلاده ...جلاد ...آخه چرا نمی تونین بفهمین که مغزتون پر شده از اراجیف دین و نمیذاره درست فکر کنین

  پاسخحذف
 63. باور کنید همه عزیزانی که اینجا دارن از اسلام دفاع می کنند، یک بار هم قرآن رو فارسی نخوندند که بدونن توش چی نوشته شده، میگن هرجا آگاهی نباشه، جهل و تعصب زیاد میشه. من بیشتر از هفت بار قرآن رو پارسی خوندم و جز تناقض، تبعیض زن ومرد، کشتار و جنگ چیزی درش پیدا نکردم و راهکاری برای نیک پنداری، نیک گفتاری و نیک کرداری درش داده نشده. هر جا هم که به غیر اینها اشاره شده دقبقا از ادیان زرنشت و مسیحیت است. به هر حال به قول پاتانجالی بهترین دین، دینی است که از تو انسان بهتری بسازد و از اونجایی که هیچ یک از ادیان ابراهیمی موفق یه انجام چنین چیزی نشدند، پس بهتره وقت گران بهای خودتون رو هدر ندید و به این گفته توجه کنید که: یا بیندیش یا دینی را برگزین... و به جای تعصب داشتن روی اسلام، آبادی و سرنوشت ایران براتون اهمیت داشته باشه.

  پاسخحذف
 64. درود بر گمنامیان عزیز

  راستش من خودم از کسانی‌ هستم که به دلیل بزرگ شدن در خانواده مذهبی‌ سالها عمیقا به دین باور داشتم،من به سختی کندم و البته هیچ دلیلی‌ نداشت جز مطالعه-ِ. از ۱۰ سال پیش به طور غیر جدی و از ۲ سال پیش به طور جدی سعی‌ می‌کنم آدم‌های دورو برام رو از این مخدر نجات بدم.

  مطالب وبلاگت جالبن و همیشه می‌خونم اما من یک مشکله کوچک با منش شما دارم،البته نباید این حرف رو زیر این مطلب بزنم که البته نظریهٔ محتملیست که من باز هم شنیده‌ام، اما مشکله من

  اینه که شما از روش توهین یاآ پرکهاش یا جرحه دار کردن احساسات وارد میشوید،اما جواب‌های هوی است دوست عزیز. همان طور که شما از توهین به عقایدت ناراحت میشی‌ بقیه هم همین طور،

  به قول خودت و بسیاری از دوستان دیگه همین دین خودش بهترین وسیله برای کوبیدنش،کافیه از کتاب‌های خودشون مثال بیاری و بخوای که جواب بدن،این راهی که من میرم و همیشه هم جواب داده،حد آقل آدم هارو به شک میندازه،قدمه اول،

  من همیشه دین رو با مواد مخدر مقایسه می‌کنم،چون وقتی‌ آلوده شودی نمیتونی‌ بکّنی به راحتی‌ و اگر کسی‌ بخواد تو رو به زور جدا کنه بش حمل میکنی‌،و این که توضیع کنندهاش میگن هر کی‌ بت گفت نرو طرفش حتما سوسوله،ترسو،نمیفهمه،....

  خلاصه باید ما از دره دوستی‌ و آرامش وارد شیم،

  باز هم معذرت میخوام پایه این لینک که نظر خوبی دادی این همه حرف زدم،بیشتر به خاطره بحث هأیی که در سایت‌های اجتماعی پیش میاد از لینکهای تنده شما که گاهی‌ واقعا توهین نه نظری‌ یا مستدل.موفق و پایند باشین

  پاسخحذف
 65. دوست من . شما به خاطر اینکه ثابت کنید سلمان به پیامبر اسلام آموزش داده ، به یکی از آیات قرآن استناد کرده اید . بالاخره اگر قرآن برای شما قابل استناد و درست است ، پس چه جوری میشه که اینجوری می شه ؟ از این دست تناقضات تو مطلب شما زیاده و ضمن اینکه خیلی از مستندات و رفرنس ها قابل اعتماد نیستند و در آنها حرف هست . به نظرم مشکل اصلی برخی دوستان ، قاطی پاطی شدن بحث دین و سیاست باشه و اینکه این آقایون سیاسی خودشون رو به عنوان اصل دین معرفی کرده اند و از طرفی از هر روایت و حدیث ضعیف و یا حتی خرافات که به نفعشان بوده استفاده کرده اند تا موقعیت خود را تثبیت کنند . حالا این آش شور و تلخی که به نام اسلام درست شده رو هیچ کس نمی تونه بخوره و یکسری به این فکر افتاده اند که نکنه اصل دین و خدا و پیغمبر ساختگی باشه . در حالی که اگه شما اهل بحث صرف علمی و دو دو تا چهار تا هم باشید ، حکما و فلاسفه با دو دو تا چهار تا بحث توحید و خدا و پیامبر رو توضیح داده اند . خلاصه که رفیق اگر به اندازه من تنبل نیستی برو دوباره از سر خط شروع کن و تاریخ و روایت و داستان رو ول کن و بحث های اصولی و مبنایی رو بازخوانی کن . انشالله به نتیجه خوبی می رسی . موفق باشی

  پاسخحذف
 66. در پاسخ به اون بيچاره اي که ميگه برو دوباره اصولي و مبنايي بحث ها رو بازخوني کن.
  بايد گفت بله مبناي اسلام قتل و شمشير است پيامبر دروغين اسلام دستور به قتل 700 نفر از مردان يهودي را داد که در نوع خود با توجه به جمعيت محدود آنزمان يک نسل کشي بحساب مي آمد واگر امروز هر احمقي بخواد اينکار رو از طرف خدا بکنه محکوم به نسل کشي مي شه و بايد محاکمه بشه.

  پاسخحذف
 67. برای اینکه زحمت کشیدی ازت تشکر میکنم! ولی صادقانه بگم که شر و ور و مغرضانه و یک جانبه نگر بود! با این منطقی که تو داری میتونی کل قوانین فیزیک رو رد کنی! البته اول باید ازشون متنفر باشی!!! درباره خودت تجدید نظر کن! راستی خوشبختانه یکی معدود بلاگرهای ضد دینی ای هستی که میبینم مطالعه زیادی روی اسلام داشته! آخه بقیه واقعا اراجیف بهم میبندن! ولی تو حرفای تو حرف منطقی هم پیدا میشه! ولی کلا تجدید نظر کن!

  پاسخحذف
 68. با درود جناب گمنامیان در مورد سلمان و شاگرد ننگینش محمد تازی هیچ کسی مانند فرود فولادوند پژوهش نکرده است و این فولادوند بود که با اسناد بسیار گرانبها ثابت می‌کند که سلمان یا ناجا- ما یا- بهبود- برزویه- ابن بخشودان و نام‌های دیگر اسلام را ساخته و پرداخته کرد که لشگر و سپاهی تدارک ببیند که به امپراطوری ایران یورش ببرد و تمام هدفش تخت پادشاهی بود که همینطور هم میشود و او برای دو سال امیر یا شاه مدأین میشود و همه این پژوهش ۲۵ صالح را از خود فولادوند بشنوید تا همه آنچه با ما گذشت را بهتر و درست تر دریابید.

  پاینده باشید.

  آریا.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام دوست گرامی
   من مطلب شما را تا انتها نخواندم به دلیل اینکه یک ایراد در متن شما دیدم و آن اینکه در آیین مسیحیت و کتاب انجیل هیچ سخنی از پیامبری که بعد از مسیح می آید نشده است و این دروغ بزرگیست که مسلمانان ساخته اند و در یک انجیل دروغین به نام برنابا که هیچ شخص یا منبع مسیحی آن را تایید نمیکند چنین سخن گزافی گفته شده، و آنچه مسیح به پیروانش وعده داد روح القدس بود نه یک پیامبر....
   اما در این که روزبه (سلمان فارسی) یک خیانت کار است با شما کاملا موافقم

   حذف
 69. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:


  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاسخحذف
 70. شما تو این مقاله گفتی اسلام ساختگیه و برای اثبات حرفت از قرآن آیه آوردی. اگه به نظر شمااسلام ساختگی هست چجوری آیات قرآنش رو قبول داری پس؟
  دم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. قران رو که رفرنس نکرده توی این مقاله، بلکه اومده حرفهایی رو که توی قرآن زده شده باهم و باعقل مقایسه کرده و میگه این حرف ها حرف آدم هست نه حرف خدا.

   کسی که خواب هست رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده نمیشه

   حذف
 71. باید ریشه ی این دین جعلی را در کشورمان بخشکانیم. کشوری که از هویت اصلی اش باز ماند هیچ گاه مردمانش به سعادت نخواهند رسید...و تاریخ مردمان آن سرزمین را باز به هویتشان باز خواهند گرداند..

  پاسخحذف
 72. هر چی بیشتر حرفهای رکیک بشنوی مطمئن باش که به جای درست تری زدی مطالبت طرفدار بسیار داره خیلی ها از ترس سوسک شدن شهامت اقرار حقیقت وندارن اسلام دین کامل وجامعی برای قتل تجاوز بهره کشی وبرده داری مخالفانه و در دنیا هیچ دستور العملی بهش نمی رسه یکی نیست بگه اینهمه بی گناهی که در 11 سپتامبر مردن جاشون تو بهشته یا بنلادن و ادماش؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام شما لطفا برو تو اینترنت مقاله راز دلار رو بخون تا بفهمی جای اون آدمای بی گناهی که تو 11 سپتامبر مردن کجاست
   به نظرت چرا از دو روز قبل بیش از 5000 نفر از کارمندای یهودی یعنی تمامشون مرخصی میگیرن شک بر انگیز نیست خواست خدا بوده
   نه عزیزم هم بنلادن هم آمریکای بزرگ دو سر یه قیچی هستن دسته قیچی دسته یکی دیگست
   هر وقت مقاله رو خوندی مفهمی که از 220 سال پیش که دلار به وجود اومد نقشه ساخته شدن و خراب کردن این ساختمونا رو باخودش داشت میاورد
   سندش کتاب شریعت از آلیستر کرآولی پدر بزرگ نامشروع جرج بوش
   تو کتابش میگه
   برگه هارا بردار از راست به چپ و از پایین به بالا خم کن یا تابزن (فراموشی بنده) و سپس آگاه باش
   فارسی بنویس راز دلار میاد توگوگل
   منتظره جوابت هستم
   kamidordooneh@yahoo.com

   حذف
 73. زمانی که کورش بزرگ و سربازانش وارد بابل شدند او به سربازنش گفت که اگر از میان این مردم کسی از شما شکایتی داشت باشد من دستور خواهم داد که شما را زنه پوست بکنند و سپس به یهودیان اسیر و برده گفت که از هم اکنون شما مردمانی آزاد هستید و دیگر برده نیستید و به سربازنش گفت که قلاده‌ها را از گردن یهودیان بردارند که با اعتراض شدید یهودیان روبرو شد و آنها چنان به بردگی خو گرفته بودند که برایشان دشوار بود آزاد زندگی‌ کردن که براستی کوروش به شگفتی ماند تا سرانجام توانستند به آنها بفهمانند که کسی برده کسی نباید باشد ،

  اما کار ایرانیها بس دشوارتر است زیرا ۱۴۳۹ سال زمان بسیار درازی است و شوربختانه این تازیان بی‌ صفت توانستند در این مدت زیاد خرد بسیاری از ایرانیها را از کار کردن بیندازند ولی‌ خوشبختانه بسیاری از جوانان ما بیدار شودند و با بسیاری از راستی‌‌های اسلام اهریمنی اشنا شده اند و تنها در انتظار آن گاه صفر هستند که همه چیز این آئین کشتار گر‌ را در هم شکنند ،

  ۲۰ سال پیش زمانی که فرود فولادوند بازگشایی تازی نامه (قرآن) را آغاز کرد نخستین سخنش این بود : من میدانم که با همین بازگشایی سند کشتنم را امضا کردم ولی‌ میدانم که دارم چه می‌کنم و براستی پس از ۱۴۰۰ سال این فرزند نیک‌ ایران اسلام اهریمنی را کاملا برهنه کرد که بهترین درودهای آریابوم به روح و روانش.

  همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی این شاهزاده خائن ایرانی‌ و شاگرد ننگینش محمد تازی.

  پاسخحذف
 74. ba salam shoma mifarmaid ke dar aiine masihihat , masih gofte ke bade man yenafar khahad omad ? lotfan begin kojaye enjil hamchin chiziro neveshte ??

  پاسخحذف
 75. ba salam , shoma farmodin ke dar aiine masihiyat masih gofte bade man yek nafar khahad omad !! hala lotf konin begin ke kojaye enjil hamchin chiziro neveshte ??? tashakor

  پاسخحذف
 76. باز هم آفرین به محمد و سلمان که حتی اگر بنابر به نظر شما دروغ گفته اند امروزه و بعد از 1500 سال بیش از یک میلیارد طرفدار و پیرو دارند. شما در این عصر جدید و با اینهمه امکانات نمیتونی 10 نفر رو راضی کنسد که حرف هاتون حتی ارزش خوندن داره و برای همین به فحاشی به اسلام و مسلمین روی میارید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چی چی رو هی 1500 سال می کنید و هی یک میلیارد طرفدار میکنید؟ یهودیت که قدمتش بیشتره چرا یهودیت رو قبول ندارید یا مسیحیت رو یا اصلا بوداییسم رو که اکثر مردم دو تا از پر جمعیت ترین کشورهای دنیا (چین و هند)بهش اعتقاد دارند....
   حرف مفت یک میلیارد رو هم دیگه خیلی تکرار کردی. مگه شما شمردید همه مسلمونای جهان رو؟

   حذف
 77. آقا یا خانوم خود نا شناس اگر اندکی خرد داشتی میتوانستی به فولادوند گوش کنی‌ و با خرد خود ببینی‌ که این اسلام اهریمنی است که نه تنها به ایرانی‌ و بشریت بلکه به همه آفرینش توهین می‌کند اما شوربختانه خودت را به خواب زده‌ای و امیدی به بیداری تو نیست و همانطور که پادشاه سخن فردوسی گرامی‌ بیش از ۱۰۰۰ سال پیش شما بی‌ خردان را میدید و چقدر زیبا گفت:

  ز ترک و دهقان و تازی نژادی پدید آید اندر میان نه ترک و نه دهقان و نه تازی بود

  سخنها به کردار بازی بود

  پاسخحذف
 78. akhe asghali ke migi moshiri chert mige khob to ya ye akhonde haroomzade biayn javabe harfasho bedin, kesafat in eslam dare nabodemoon mikone, be jorme bi hejabi be dokhtarane hamvatanet tajavoz mikonan onvaght ma to tavhomim , omidvaram khoda marge harchi adame lashi mesle to hastesh ro zoodtar beresoone, dorod ba moshiri

  پاسخحذف
 79. تو این قصه تخیلی که حساس ترین نقطه آن احتمالی است آنجایی که می گویید (احتمالا سلمان در شام با محمد آشنا شده است و با هم بنای ساخت این دین جدید را گذاشته اند.)بهتر نبود قصه به صورتی کاملا قطعی جلو میرفت که مثلا سلمان نابغه این اشتباه کاملا ابلهانه را انجام نمی داد و خودش پیغمبر می شد. تا هم داستان شکل منطقی پیدا کند و از احتمالات خارج شود هم شخصیت اول داستان یعنی سلمان از هر نظر قهرمان باشد و آن حماقت به خرج ندهد. البته فقط مشکلش این بود که داستان مطابق با واقعیت بیرونی نبود (هرچند منطقی بود) در هرصورت داستان شما دارای عیبهای فراوان دیگری هم هست که مجال و حوصله گفتن ندارم و چون حوصله داستانهای ضعیف ندارم و بعید می دونم که دیگه بیام چنین داستانهایی بخونم در صورت تمایل لطفا با من در تماس باشید که در حد وسعم به شما کمک کنم هر چند من هم مانند شما در ابتدای کار هستمandaani6@aol.com

  پاسخحذف
 80. عزیز من شما یه دفعه با دقت نوشته خودت رو از بالا تا پایین با دقت بخون ببین چند بار از کلمه"احتمال دارد" "به نظر می رسد"و کلمات مشابه استفاده کردی...آخه این جوری که نمیشه...تازه شما مدام از بحارالانوار حدیث نقل کردی یه سوال ازت دارم,شما در مورد داستان نگارش بحارالانوار چیزی میدونی؟ به شما توصیه می کنم که حتما در مورد بحارالانوار تحقیق کنید تا متوجه بشید که حتی مولف این کتاب هم ادعای این رو نداره که تمام احادیث موجود در اون درسته و چه بسا بسیاری از احادیث موجود در بحارالانوار جعلی باشه و دیگه اینکه شما همه چی رو خیلی راحت انکار میکنی حتی دین یهودی مسیحی و...آخه رو چه حسابی؟چه جوری؟ بابا ما که 5 سالمون نیست بچه که نیستیم همین جوری رو هوا از هر چی که خوشمون اومد بگیم آره از هر چی هم خوشمون نیومد بگیم نه...

  پاسخحذف
 81. بابک گرامی‌ شما مهر بورزید و یک دوره کوتاه زبان تازی(عربی‌)را بیاموزید و سپس چند کتاب از نخستین و بزرگان تاریخ نویس که خوشبختانه همه خود تازیان هم بودند را بخوانید این نخستین تاریخ نگاران تازی :ابن خلدون- ابن اسیر - ال بلازری - ال واقدی - طبری و بسیاری دیگر بودند که این تاریخ را برای ما به جا گذشتند و شما برای کسی نمیتوانی ایراد بگیری که چرا آنها آنچه را که تازیان و پس از آن ترکها به سر میهن ما آوردند را نوشته اند و اگر توانایی آموختن زبان تازی را نداری میتوانی‌ به اسنادی که فرود فولادوند از این بزرگان تاریخ آورده است گوش فرا دهی و در خلوت خویش به آن بیاندیشی که چه بر سر ما آورد‌ند.

  آریا.

  پاسخحذف
 82. ta onja ke ma enjilo khondim va harchi donbale in gashtim ke bebinim koja " masih " HAMCHIN HARFI ZADE KE : BADE MAN KASI KHAHAD AMAD MAkE NADIDIM , JOZ YE JA KE ONAM YAHYAye nabi mige : bade man yeki khahad amad ke man layeghe bastane nayleyne on nistam bade man bood chon be man arjaiyat dasht ghable man shode , in az in , va " isa " goftesh ke man naomadam kotobe anbiyaro ya torato takmil konam , balke omadam ke tamoom konan , hich kas be tarafe khoda zoj az tarighe man nakhahad amad . in az enjil ( hala shoma az koja eddea mikonin va az koja miyarin ke to enjil hamchin harfai zade shode .......

  پاسخحذف
 83. بی‌ خیال مسیح بودا یا موسی‌ مگر هیولایی به جز اسلام اهریمنی بود که ایران را به عطسه کشیده آنهم به درازای ۱۴۰۰ سال؟

  آخر بیناموسی و با خود بیگانه بودن تا کی؟

  همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی این شهزاده خائن ایرانی‌ و شاگرد ننگینش محمد تازی.

  پاسخحذف
 84. وقتی اساس و پایه یک استدلال حدث و گمان باشه،کار از اینی که نوشتی بهتر نمیشه!
  واسه خودت منظور پیامبر رو از این جمله "اگر چیزهایی که سلمان می داند ، ابوذر می دانست ، کافر می شد. " رو با استفاده از بعضی داستان های درست و غلط تاریخی کشف کردی!! آفرین! احسنت!
  پی دی اف کتابت رو هم وقتی آماده شد بزار تو سایتت ما بخونیم شاید از راه ضلالت و گمراهی در اومدیم اسلام رو بیخیال شدیم !!
  به نظر من یه مقدار وقت بذار یه دینی،آئینی،چیزی هماهنگ کن -البته مثه همه حرفات مستدل و استخوان دار - ما از اسلام دست کشیدیم به اون ایمان بیاریم،خلاصه این وسط همینجوری یِلخی زندگی نکنیم.باشه؟!

  پاسخحذف
 85. عربی‌ که بلد نیستی‌ اگر میدانستی که میتوانستی خودت این اسناد را از زبان خود تاریخ نگاران تازی پیدا کنی‌ بنابر این این اسناد را از زبان یکی‌ از نیک‌‌ترین فرزندان آریابوم فرود فولادوند گوش کن و اگر شک کردی میتوانی خودت دنبال کتاب‌های این نویسندگان بروی و این تاریخ نگاران عرب : ال واقدی- ال بلازری - ابن خلدون - ابن اسیر - طبری و بسیار نویسندگان تاریخ برایت میگویند که چگونه اسلام اهریمنی به نیاکان ما یورش آورد‌ند.

  پاسخحذف
 86. من به نظرم این موضوع درست است.سلمان فارسی که یکی از بزرگترین موبدان ایرانزمین بوده وقتی جاهلیت در حاکمیت را میبیند و فشاری که به مردم می آید بر آن می شود که سر مخالفت باز کند و به این صورت که دوست عزیزمان گفتند پیش رود.من در اینجا می خواستم شباهت هایی را بین دین زرتشت و اسلام بگویم.
  1-تسبیح 101 که در زرتشت 101 نام خداوند را داریم و تسبیح 33 که در زرتست 33 امشاسپند را داریم.
  2-5 گاه نماز که شبیه هم می باشد
  3-وضو که زرتشتیانم به مانند ما دستها و صورت و پا را میشویند.
  4-اعتقاد به شخصی چون سوشیانت که به مانند مهدی است.
  5-اعتقاد به پلی در آن جهان
  و بسیاری که بخشی را دوست عزیزمان در مطلبش قرار داده

  پاسخحذف
 87. نه هموطن گرامی‌ شوربختانه شما تاریخ را نخوانده اید چون تاریخ را خود تازیان نوشته اند و این تاریخ نگاران تازی : ال واقدی - ال بلازری - ابن هشام - ابن اسیر - ابن خلدون - طبری و بسیاری دیگر بودند و اگر شما نیک‌ بنگرید می‌بینید که سلمان فارسی مخواست شاه مدأین یا تیسفون شود که همان طور هم میشود و با سپاهی ۶۵۰۰۰ نفره خونخوار تازی که خود آنها را ساخته و پرداخته بود به میهن خود یورش میبرد و سرانجام خود امیر یا شاه مدأین میشود و سپس می‌میرد و ما را به دست تازیان میسپارد،

  مهر بورزید و به اسنادی که فرود فولادوند که هم اکنون در چنگ ملایان تازی اسیر است گوش کنید چون می‌دانم که شما دانش زبان تازی را ندارید پس اگر میتوانید و دسترسی به اینترنت آزاد را دارید از این اسناد استفاده کنید چون فولادوند بالای ۳۰ سال دنبال این کتاب‌ها گشت و براستی ارمغانی بس گرانبها برای آریابوم به جا گذاشت،

  همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی این شاهزاده خائن ایرانی‌ و شاگرد ننگینش محمد تازی:
  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاینده باشید

  پاسخحذف
 88. دوستان به عقیده بنده هماهگونه که میدانید سلمان انسان دانایی بود تجربه چند دین را تا درجه بالاترین انها در داشت میدانست که نقطه ضغف بشر چیست برای همین همرفت در جایی که دین زاییده نشده بود اعلام اخرین را که تا بشر راحت شوداگر در طول این 1400سال چند تای دیگر میامدن چه میشد
  بابک

  پاسخحذف
 89. دوستان ارم فروهر را پرینت کنید در پشت شیشه عقب ماشینها نصب کنید فوری

  پاسخحذف
 90. نه اگر تاریخ را درست و از زبان خود تاریخ نگار تازی بخوانید میبینید که سلمان ننگین این شاهزاده براستی خائن ایرانی‌ تنها و تنها اسلام اهریمنی و محمد را ساخت تا شاه یا امیر مدأئن (تیسفون) شود که همینطور هم میشود و او ۶۰ تا ۷۰ هزار سپاهی خونخوار و انتحاری از از بیرهمترین شمشیرزنان تازی تربیت می‌کند تا به میهنش یورش ببرد و برای دو سال شاه شاه هم میشود و سپس در روزهای واپسین زندگانی ننگینش برای خودش آرزوی مرگ می‌کند و به خود میگوید که این واژه را به زبان فارسی‌ در کتابهای تاریخ خود نوشته اند،

  هم میهنان میتوانند همه اسناد در این پیرامون را از یکی‌ از بهترین فرزندان آریابوم فرود فولادوند بشنوند ،

  همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی و شاگرد ننگینش محمد تازی .

  پاسخحذف
 91. گفته می شود نام اصلی سلمان ( روزبه ) بوده و حتی به دربار ساسانیان نیز نزدیک بود و چون به علت داشتن خصوصیات کازرونی های زیک و فتنه گری مورد غضب دربار ساسانی قرار می گیرد و این اتفاق همزمان با ظهور پیامبر اسلام بوده از ترس نفله شدن به اعراب پناه می برد و اعراب یا خود محمد اسم او را به سلمان فارسی بر می گردانند که یک اسم عربی باشد و من همکاری داشتم کازونی که دقیقأ خصوصیات روزبه و یا همان سلمان فارسی را اشت و عجیب است که اکثریت کازرونی ها چنین خلقیات و شخصیتی دارند . لذا از نظر جامعه شناختی اقوام ایرانی خصوصیات روزبه به کازرونی ها نزدیکتر و یا بهتر بگویم عین آنهاست و البته خصوصیات او کمتر به اصفهانی ها می خورد هر چند که اصفهانی ها و کازرونی ها نقاط مشترکی نیز در پاره ای موارد شخصیتی دارند .دوستان لطف کنند در این مورد تحقیق نموده و اگر من در اشتباه هستم مرا آگاه کنند . متشکرم

  پاسخحذف
 92. دوست گرامی سپاس فراوان از کوشش شما در گردآوری این نوشتار

  پاسخحذف
 93. خدمت تمام دوستان که کامنت گذاشتند

  اینجوری که به نظر میرسه، این مطلب ادعای قطعی ندارد و طبقه همان کلماتی‌ که یک نفر اشاره کرد احتمالاتی را بیان می‌کند که برای افرادی امثال من جالب و خواندنی و قابل تامل است.

  من خیلی‌ اطلاعات از تاریخ اسلام ندارم ولی‌ با فلسفه بیگانه نیستم. از اصول بحث کردن این است که برای طرف استدلال به چیزی کنی‌ که آن را قبول دارد. برای همین برای مسلمانان آیه از قرآن یا حدیث ذکر شده. در اینکه استناد به قرآن مستدل تر از احادیث هست شکی‌ نیست و نویسنده نیز ادعایی نمیکند. دم خروس... !!

  از وقت شما سپاسگزارم
  پسرک

  در ضمن "بنا به حرمت آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود" کامنتی را حذف کردید!!چرا؟

  پاسخحذف
 94. پسرک عزیز ،
  سپاس از کامنت شما،
  اگر ملاحظه کنید در بخش نظرات نوشته ام :
  "هیچ کامنتی حذف نمی شود ، مگر تنها کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند، چنین لینک هایی برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند"
  -----------------------------
  کامنتی که حذف شده است، حاوی لینک های آلوده بوده است و به جهت حفظ امنیت دیگر دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند، آن کامنت حذف شده است.
  توضیحات بیشتر را در اینجا ملاحظه بفرمایید:
  http://geranom.wordpress.com/2011/05/23/316

  پاسخحذف
 95. جناب پسرک،

  اندکی تلاش کن و اسنادی را که فرود فولادوند در مورد سلمان فارسی ننگین و شاگرد ننگینترش محمد تازی جلو دوربین گرفته را ببین گوش کن و بیاموز،

  اگر شرف و خون ایرانی‌ داری که دست کم دنبال این اسناد میروی ولی‌ اگر خون تازی در رگ‌های تو جاریست که هیچ،

  این هم یکی‌ از اسنادی را که میتوانی ببینی‌ و با خود بیندیشی:

  http://www.youtube.com/watch?v=b31dlMR-PrQ

  پاسخحذف
 96. خوبه اصولا اگه روی زندگی پیغمبر تحقیق بشه خیلی از دستورات اسلام به زندگیش بر میگرده مثلا اگه محمد خیلی بیش تر از اعراب اون موقع به زن بها داده البته نه کامل ولی از اعراب اون موقع خیلی بیش تر به خاطر اینه که همسرش خدیجه یه زن بسیار ثروتمند و با نفوذ بوده که تمام ثروتشم برای کسترش ایده های محمد می ذاره خب اون وقت محمد چطور می تونه مقام زنو پایین بیاره یا وقتی که نداشتن فرزند پسر و داشتن فرزند دختر اوج سرشکستگیه اون بایستی مقام دختر ارتقا بدهکاری که سیره اماما بوده که شکستو با رفتارشون پیروزی جلوه میدادن مثل امام حسین و زینب در کربلا هم

  پاسخحذف
 97. ارزش زن در اسلام اهریمنی

  http://www.youtube.com/watch?v=KiEdh0lK7-E&feature=player_embedded

  پاسخحذف
 98. احمق جان اسلام رو با زرتشت مقایسه کردی بعد میگی محمد بواسطه ی سلمان از زرتشت آیینش رو گرفته ؟
  اولا اسلام بشتر شبیه یهودیته و بعد هم خب احمق جان بایدم شبیه هم باشند چون از یک خدا آمده است . بعد ابله جان در مورد عروج گفتی ؟؟؟ بیشعور من نوعی تو همین زمان با عبادت کردن خدا به این درجه رسیدم .
  حالا تو اومدی میگی خدا نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟
  یعنی مردم از خنده :)))))))))))))))))))))
  من دارم به عینه خدا رو میبینم و روح رو درک میکنم بعد تو این وسط حالت خوشه ؟؟؟؟؟؟؟
  :)))))))))))))

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. از نوع صحبت کردنتون معلومه به خدا رسیدید.
   بی تربیت.

   حذف
 99. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:
  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاسخحذف
 100. دهکده جهانی
  ضمن حفظ ارزش قلم وبیان، چند نکته ی درنقد و بررسی شما ونظردهندگان محترم ازمطالب مطروحه محترم درخور توجه است:
  1-پیامبری چه سودی(مادیت) برای حضرت محمد ص وسایرپیامبران داشت ؟ درزمان فوتشان ازمال دنیا چیززیادی نداشتند.
  2-اگر سلمان براساس شنیدهایش مبنی بر اینکه فردی در عربستان ادعای پیامبری کردوقتی پیش محمد ص رفت اصل قضیه پیامبری بودکه ازسوی محمد ص قبل از رسیدن او اعلام شده بود
  3-اگرقرار بود سلمان ادیان شناس با محمد بی سواد وچوپان تبانی کند واورا به درجه پیامبری برساند خودسزاوارتربودپس چراخودسلمان ادعای پیامبری نکرد؟
  4-پیامبرشدن محمد ص چه سود مادی برای سلمان داشت؟زمان فوتش چقدر دارایی واملاک داشت؟
  5-اگر قبول دارید سلمان یک روشنفکر بودچرا به او برچسب سودجوی میزنید؟ اگر فرض بر این که حرف شما درست باشد پس نمی شود گفته های روشنفکران پس از سلمان وتاکنون را زیاد اعتماد کرد.
  6-دین بد است یا دین اسلام یا حاکمین دین؟ مسیحان ویهودیان ومسلمانان آمریکا و اروپا آدمهای خوبی هستند یا بد؟ یا فقط مسلمانان بخصوص ایرانیها بد هستند؟ ویا حاکمین ؟
  7-کاشفین ومخترعین ودانشمندن از چه زمانی توانستند راجع به انسان وحیوان وزمین ودیگر کرات و آن هم به چه مقدار نظریه پردازی کنند وچه مدت نظرشان دوام داشت ؟ قبل ازپیامبران ویا بعداز پیامبران؟
  آیا هرکدامشان توانستندبه اندازه یک کتاب یک پیامبر مطلب بنویسند؟
  8-ازچه زمانی انسان درزندگی به عشق وهمنوع دوستی و...بطور کلی به اخلاق روی آورد؟
  9-انسان منهای اخلاق (بدون احساس وعشق،دوستی و....) یا بدون همان باورهای دینی برای شما چه معنای دارد؟
  10-یا انسانهای دیندار(بیش ازنصف جمعیت کره زمین که قسمتی ازآن ساکن درکشورهای پیشرفته) دراشتباه زندگی میکنند؟
  درآن زمانهای بسیاردورعلوم طبیعی درسطح امروزوجودنداشت پیامبران آن طور بیان نمودند که درکتاب شان نوشتند حالاشما هم(کل افراد مدعی بر باطل بودن دین بخصوص دین اسلام) بیاناتی داشته باشید وازروی آن کتاب های بنویسند که بیشترین توجه را درطول قرنهای متمادی حتی به عنوان تاریخ مبدا یک قوم وچندین کشور شود.
  بر اساس توانمندیهای روانشناسان وروانکاوها و...میتوان عملکردشان را معجزه ویا شبیه آن دانست وقتی وارد مسایل شخصی شان میشوید میبنید کمترین معجزه را درحفظ شیرازه خانواده شان نداشتند حتی بعضی شان آنقدر ضعیف بودند که خانواده شان علیرغم همه شعارهای شان ازهم پاشیده شد.
  کسانی آمدند کتابی نوشتند وخواستند به جای برسند ولی این طورنشد مثلا سلمان رشدی ،اگر حکومت جمهوری اسلامی به احترام آزادی قلم وبیان برعلیه او حکمی صادرنمیکرد و برعکس با کمترین هزینه ترتیب یک مناظره را میدادندازیک سو مدعیان ومدافعان دین اسلام وازسوی دیگرسلمان رشدی جهت شرکت در این مناظره دعوت به عمل می آوردند نه تنها کتابش پرفروشترین نبودحتی خودش هم منزوی میشدبا توجه به سروصدای که انجام شدامروز شاهدآن هستیم که نامی از اوبرده نمیشودشایدیک دهه نگذشته بود که به فراموشی سپرده شد
  خود شخص پیامبر حضرت موسی وعیسی ومحمدص به خاطر خواسته های دنیوی شان به چه کسانی آسیب جانی وروحی رساندن؟مثل خان مغول ویا هیتلرو.... که درمقابلش به سرمایه واملاک رسیده باشد؟
  اگر ما موضوع دین را از سودجویان وحکومت جداکنیم واقعیت دین غیر ازاین است که مردم را برای یک زندگی اجتماعی وصلح آمیزترغیب وتشویق میکند؟

  قبل ازهرقضاوتی بایستی بگویم من مسلمان وشعیه 12امامی هستم.این جمله براساس فخرومباهات من نیست چون فخرش به آن است موردقبول خدا باشد واین قبولی برای هیچ کس مشخص نیست. فقط جهت اطلاع خواننده محترم است
  نظریه فرضی شما میتوانست این باشد حضرت محمد ص به دلیل بالابودن ضریب هوشی ایشان نسبت مردمان آن روزگاراز یک مرد مسیحی که درنزدیکی اوصحرا نشین بود و درزمینه دین وطبابت وآمدن آخرین پیامبر،اطلاعات زیادی داشت بهره برداری کردپس ازآن ادعای پیامبری کرد. این نظریه در عمل منافاتی چندانی با مسلمانان ندارد.
  عمل من به دین اسلام (ضمن حفظ اعتقادات قلبی وشخصی) مبتنی برمسایل دینی وعلوم طبیعی که درپی آن انسانها درکناریکدیگر سعادتمند شده وبه آرامش میرسند .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گرامی،
   پاسخ شما:

   یک-
   محمد هنگام مرگ، ثروت بسیار داشت. در بسیاری از جنگ ها، قسمت عمده ای از پول و کالاهای غارت رفته و یا برده ها و کنیزها به شخص محمد می رسیده است.
   رجوع کنید به تاریخ طبری و صحیح بخاری.

   دو-
   پیامبری سود بسیار برای محمد داشته است !
   می توانی به من بگویی الان خامنه ای و یا صدام چه سودی از قدرت داشتند؟!
   داشتن قدرت،؛ غیر از فساد مالی، برای برخی لذت بسیار به همراه دارد.

   سه-
   سلمان مدعی پیامبری نشد، چون در ایران که کشورش بود، کسی او را تحویل نمی گرفت، در حجاز هم نیز به عنوان یک خارجی نمی توانست خوب نفوذ کند و مدعی پیامبری شود، چون محمد جایگاه اجتماعی نداشت.

   چهار-
   پیامبر شدن محمد، سود بسیار برای سلمان داشت:
   اینجا را بخوانید:
   ((در نامه ای که منتسب به علی بن ابی طالب است و بدستور محمد پیامبر نوشته است، محمد به صراحت دستور می دهد که خانواده سلمان در کازرون از پرداخت جزیه به مسلمانان معاف هستند :"...من از خانواده ی سلمان ذلت در پرداخت جزیه، پرداخت جزیه، خمس، مالیات و سایر هزینه ها و تکالیف مالی را رفع نمودم. ( بحار الانوار ج: 18 ص: 135 و 134- المناقب ج: 1 ص : 111)..."))

   پنج-
   کی گفته سلمان روشنفکر بود؟!

   شش-
   هم دین اسلام آشغال است و هم حاکمان دین، جمعی جنایتکار هستند.
   مسلمانان و مسیحیان و یا یهودیان، انسان هستند و قابل احترام.
   مشکل ما با مسیحی یا مسلمان نیست، مشکل با تفکر اسلام است که چون ویروس به تخریب ذهن و فکر آنها می پردازد.

   هفت-
   کتاب محمد یک کتاب چرند است که در آن آیاتی وجود دارد مانند اینکه محمد کی با کدام زنش سکس داشته باشد.
   این کتاب کجایش ارزش دارد؟!

   هشت- باورهای دینی، به معنای اخلاق نیست.
   اصولا دین باعث اخلاق نمی شود.
   می توانی به من بگویی چرا اکثر تروریستها مسلمان هستند؟!

   حذف
 101. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:
  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?

  پاسخحذف
 102. خدا لعنتتون کنه که دارین دره ای از دره های جهنم رو برای خودتون میخرین
  خاک بر سر بی عقلتون
  هزار سلام و صلوات خدای یکتای قهار بر حضرت محمد مصطفی ص و اهل بیت پاکش ع که آنه را جر مومنی که خدا قلبش رو به نور ایمان روشن کرده دوست نمیدارد و جز حرام زاده یا حرام لقمه دشمن نمیدارد
  والسلام

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. همین ملعوون بوود که راههای نفوذ به ایرانو به عربها یاد داد ... تفففففف

   حذف
 103. درود،فقط کسی که مطالعه کرده باشه میفهمه که چی درسته چی غلط...ازتون میخوام فقط تحقیق کنین مطالعه کنین مولوی رو عین القضات رو... و تاریخ

  پاسخحذف
 104. این فرود فولادوند بود که پس از ۱۴۰۰ سال با یاری گرفتن از شاید صد‌ها سند تاریخی که همه آنها نوشته شده به وسیله خود تازیان است نه‌ تنها به فرزندان آریابوم بلکه به همه دنیا ثابت کرد که سلمان این شاهزاده ایرانی‌ِ براستی ننگ آفرینش بود که اسلام را بنیان نهاد و محمد تازی را ساخت و پرداخت کرد

  این سلمان ننگین بود که فرمانده اصلی‌ قادسیه در پشت جبهه بود

  این سلمان ننگین بود که با حیله گری‌ها و جاه طلبی و دانشی که داشت توانست گارد جاویدان کاخ تیسفون را شکست دهد تا راه را برای ۳۵۰۰۰ سپاهیان خونخوار تازی را که سالها آنها را آموزش نظامی و ایدئولوژیکی داده بود به داخل خاک ایران باز کند

  این سلمان نگین بود که پیش از سقط شدن پیغمبری که خود او را ساخته و پرداخته بود ‌یک پیمان نامه ئی با او امضا کرد که پس از ورود سپاهیان تازی او و خانواده او در امان کامل بمانند و حتا از همه مالیات هایی که خود طراح آنها بود معاف باشند

  این سلمان ننگین بود که جزِ ناثیه را اختراح کرد و به سپاهیانش دستور داد که به هر سرزمینی که یورش می‌بردند این سه‌ شرط را به مردمان آن سرزمین میدادند:

  ۱--اسلام بیاورید

  ۲- اگر اسلام نمی‌‌آورید باید مالیات سنگین بدهید

  ۳- اگر هر کدام از این دو شرط را نپزیرفتید با شما وارد جنگ خواهیم شد

  هنگامی که این پیمان نام بین او و شاگردش محمد تازی را میخوانید به راستی‌ می‌بینید که سلمان ننگین براستی ارباب محمد بوده

  هنگامی که به بازگشایی تازینامه (قرآن) و تاریخ با ما چه کردِ فرود فولادوند که یک شاهکار تاریخی مانند شاهنامه فردوسی گرامی‌ است گوش میدهید در میابید که این سلمان ننگین در واقع خودِ اهریمن یا الله تازی است چون فولادوند در بازگشایی تازینامه ثابت می‌کند که همه بخشنامه‌های سیاسی‌ یا مطالب گفته شده در آن یک گفتگویی روزانه بین سلمان در کنار شاگردش و مخالفان محمد است نا چیز دیگری

  این فرود فولادوند بود که از دل‌ تاریخ ۱۴۰۰ سال بیرون کشید که عایشه همواره شکایت میکرد که سلمان بیشتر شبها تا بامدادن با محمد در گفتگو بودند و محمد کمتر به رختخواب میرفت و در اینجا میبینیم که سلمان شبها دا ساختن و آماده کردن پیغمبرش برای نشست و برخورد روز دیگری برای شناساندن دینش میبوده

  این فرود فولادوند بود که با پژوهش سنگین خود همه این چیستان‌های ۱۴۰۰ ساله را از دل‌ تاریخ نوشته شدهِ خود تازیان برای فرزندان آریابوم به جا گذاشت

  این فرود فولادوند بود که ثابت می‌کند که سه دلاور ایرانی بودند که سه خلیفه تازی را به درک فرستادند:

  فیروز نهاوندی کشنده عمر

  بهمن جازویه رامهرمزی(ابن ملجم) کشنده علی‌ تازی معروف به علی‌ سگ کش

  بهزاد همدانی کشنده عثمان

  هنگامی که بهمن (که خود یکی‌ از سرداران بزرگ سپاه ایران بود و به گفته خود تازیان در نبرد گلو گاه و قادسیه صد‌ها تازی را از بین میبرد) بمانند سایر ایرانیان اسیر میگردد تازیان از او می‌‌پرسند که نامش چیست؟ و او پاسخ میدهد : بهمن جازویه رامهرمزی و تازیان که هیچ هنگام نمیتوانستند نام ایرانیان را درست بیان کنند از او پردیدند که پدرت چکاره است که او پاسخ داد پدرش لجام گیر است( لجام گیر سرباز بسیار زبده و جنگ جویی پر قدرت بود که لجام اسب فرمانده سپاه ارتش در یک دست و با دست دیگر جنگیدن و باز گذاشتن دو دست سوار کار به جلو میتاخت) در اینجا تازیان او را ابن ملجم یعنی‌ پسر لجام گیر میخوانند

  آری این سلمان ننگین ارباب محمد بود که پس از ورود تازیان به ایران برای ۲ سال امیر یا شاه مدأین هم میشود

  آری این سلمان نگین سازنده اسلام اهریمنی بود که تا پایان زندگی‌ ننگینش زتشتی میماند و مانند زرتشتیان هم می‌میرد

  این سلمان ننگین آموزگار و سازنده محمد تازی است که در روزهای پایانی خود به خود می‌گوید: سلمان بمیر سلمان بمیر، که در اینجا فولادوند با اسناد تاریخی خود تاریخنگاران تازی نشان میدهد که تاریخ نگار عرب در کتابش به فارسی‌ واژه سلمان بمیر سلمان بمیر را میاورد

  آری این فرود فولادوند بود که همه این نا گفته‌های ۱۴۰۰ ساله را از دل‌ تاریخ بیرون می‌کشد که براستی بهترین درود‌های آفرینش به روح و روانش که سرانجام به دست خود ایرانی‌ و همکاری دولت ترکیه و انگلستان در سال ۲۰۰۷ تحویل رژیم خونخوار اشغالگر اسلامی ایران داده میشود

  پاسخحذف
 105. پیمان نامه ننگین میان سلمان فارسی‌ و محمد تازی:‎
  http://www.youtube.com/watch?v=ZpYmsu4I5Wk&feature=related


  شکایت عایشه از سلمان فارسی‌ ننگین‎

  http://www.youtube.com/watch?v=8j_sJfYZmK0&feature=related

  پاسخحذف
 106. کشته شدن سه خليفه تازی بدست ايرانيان: علی بدست بهمن جازويه، عثمان بدست بهزاد همدانی و عمر بدست فيروز نهاوندی کشته ميشوند.http://www.youtube.com/watch?v=Xch053UYqBo
  http://www.youtube.com/watch?v=O1XOkTqqjZQ

  http://www.youtube.com/watch?v=es8FSdtdmgg

  http://www.youtube.com/watch?v=L5VZI0QgzDs

  http://www.youtube.com/watch?v=c_LudEsN674

  http://www.youtube.com/watch?

  پاسخحذف
 107. رو به روشنایی


  اول سلام
  دوم این کس شعرا چیه بافتید به هم
  قرآن کریم سوره بقره آیه 79 وای بر کسانی که به دست خود کتاب نوشتند و گفتند این کتاب از طرف خداست
  چاه ویل میدونید کجاست
  بهتره بدونید
  یه چاه ته جهنم که وقتی درش رو برمیداری بقیه اهالی محترم جهنم میگن ببند دره اون صاب مرده رو حواست باهش داری پا کجا میذاری نهایتش 70 نه اصلا 7000 هزار سال عمر میکنی بلاخره که میمیری اونوقت میخوای از کی کمک بگیری
  برو تحقیق کن بعد بیا حرف بزن فکر کردی با 4 تا جمله از ابن عباس و 4 تا حدیث از پیامبر کارت ردیفه
  نه عزیزه من من با این اطلاعات کمم میگم کس شعر نوشتی
  امام علی روحی فدا می فرماید مراقب گفته های دشمنانتان باشید زیرا مشتی از راست و مشتی از دروغ را به هم میبافند و به شما میگویند
  شما هم همینطور حدیث پیغمبر درست
  حرفای ابن عباس هم درست
  ولی میشه بگی مسیح کی گفته بعد من پیغمبری نمیاد تو کدوم کتاب نوشته مرد حسابی تو راست میگی یا مستر جیمز حاک که تحقیق کرده کتابی نوشته با عنوان قاموس کتاب مقدس گفته از این 85 باری که عیسی در کتاب مقدس گفته او می آید نهایتن 35 بار منظور خودشه بقیش داره به کسی دیگه اشاره میکنه

  پاسخحذف
 108. مرد حسابی پس اینن جمله از کتاب مقدس دروغه که میگه زنی که خورشید را در بر دارد ماه در زیر پاهایش و تاجی از 12 ستاره دارد پسری بزاید که زمین را پر از عدل و داد میکند
  شما که اینترنت داری برو کتاب مقدس هم تورات بگیر هم انجیل بخون ببین چقدر نشونه شیعی گذاشتن بره ما
  برو زبور بخون نوشته او می آید در حالی که شمشیر دو دمه در دست دارد
  اون کیه که میاد از آدم تا خاتم گفتن که میاد به خدا اون بره ما میخواد بیاد
  خاک بر سر ما که نمیفهمیم
  تازه ام کی گفته کشننده سه خلیفه ایرانی هستن عمر رو میگی به دست فیروز اون توش شکه اطلاعاتی تازگی هایکی از پژوهشگر ها به دست اورده که قاتل عمر یهودی ها هستند
  کشنده عثمان هم معلومه به سند نهج البلاغه که کشننده عثمان دامادش مروان حکم بوده
  مروان حکم کسی بود که وقتی به دنیا اومد بردن پیش پیغمبر اسم بذاره گفت وزغ ابن الوزغ
  یعنی چی پیامبر داره چی از آینده میگه
  و درباره کشننده علی (ع) تو همه جای تاریخ اومده که ابن ملجم مرادی ایشون رو به شهادت رسونده
  حتی خوده ایشون تو نهج البلاغه هست در زمان ضربت چی میگه قسمت اولش رو همه شنیدن به خدای کعبه رستگار شدم و قسمت دومش که هیچکس نشنیده فرزند زن یهودیه مرا کشت
  اره عزیزم اینم جواب اون کامنت
  به خدا قسم خیلی ناراحت شدم ماهایی که یه دقیقه نمیریم تحقیق کنیم چسبیدیم مثل سگ به دنیا هر خری میاد یه چیزی بهمون میگه و میگیم راست گفتی حرف تو دینمونو میندازیم رو بند حرف اون طرف اون دنیا باید جواب بدیم
  تو قرآن چندتا فعل هست من بعد از بیست و خورده ای سال الان فهمیدم چی داره میگه خاک بر سره من
  میدونی فعلهاش چیاست
  زیاد شنیدیم
  یتفکرون یتدبرون یفقهون یعلمون
  میدونید یعنی چی یعنی فکر کنید تو اینا نشونه گذاشتم براتون
  به خدا قسم من مخالف نیستم با آزادی بیان ولی چرا ماها حرف بی بی سی و خبرگذاری های خارجی رو قبول داریم اونوقت حرف خبر سات 9 شبکه 1 رو قبول نداریم در حالی که جفتشون دارن یه خبرو میگن از دوتاجای دنیا
  و یه چیزه دیگه به اون دوستی که ادرارش رو داره اینور و اونور میریزه ای کاش فقط یه ساعت فقط یه ساعت مینشستی کتاب مقدس میخوندی دلم نمیسوخت به همه اون دینهایی که اعتقاد داری قسمت میدم برو بخون برو تورات انجیل زبور خداکنه هنوز چشم و گوشت مهر نخورده باشه
  این دلیلی که آودری برای شباهت این دین ها فکر کن اگه دین یهودیت و مسیحیت هم تحریف نمیشد و همونطور بود چی میشد یکی از دلایلی که ایرانی ها اسلام رو قبول کردن این بود که این دو دین شبیه هم بودند بسیار
  منم مثل شماها بودم بلکم بدتر بادیدن یه سخنرانی دیدم عوض شد به دنیا میدونم خیلی ها اصلا حوصله نگاه کردن و گوش دادن به سخنرانی ندارن ولی کافیه فیلم هری پاتر رو بذاری 4 چشمی میرن توش خوده منم همینطورم ولی اگه دوست داشتید من یه آدرس میدم تا شماهم اون سخنرانی رو نگاه کنید دوست عزیز آیه 103 رو آوردی بهتره بدونی عجم فقط به ایرانی ها گفته نمیشد به هر غیر عربی میگفتن عجم
  در ضمن اینو میگفتم آیه 103 رو آوردی آیه 108 میفرماید که انها کسانی هستند که چشم و گوش و دیدگانشان مهر خورده در حالی که خود بیخبرند.
  نمیدونم دلم میخواد هرچی میدونم و فهمیدم تا الان رو به شما هم بگم ولی حیف از این صفحه ی مجازی که بین ماها جدایی انداخته بیایید دستامونو نه به هم بلکه به واقعیت برسونیم خیلی درد داره که منه شیعه اول خودم و به خودم اثبات کنم بعد بیام بره بقیه حرف بزنم
  مقالت رو کامل نخوندم چون میدونم اگه کامل بخونم تو وجودم خوره میفته جاهایی که خونده بودم رو جواب دادم کامنتهایی هم که نوشته بودن دوستان یه سری هاش رو خوندم جواب دادم ولی به خدا این آخر قصه نیست
  مواظب باشید
  خیلی مواظب باشید
  آخر قصه رو تو این صفحه ببینید
  http://wistfuls.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-3%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DA%A9%D8%B3/#comment-11546
  آخره قصه های ما اینجاست تو
  حرف زیاد و وقت کم
  دوستان نویسنده مقاله پایین جمله خوبی نوشته من جانم رو میدهم تو حرفت را بزنی اما خواهش میکنم به جای فحش دادن به موضوع نوشته بپردازید.
  موفق باشید و پیروز
  بدرود

  پاسخحذف
 109. رو به روشنایی

  آخر کره الاغی که خر بزرگ باید از دنیا بروی، تو اصلا بیشرف تازی زاده سواد عربی‌ داری؟ آخر بی‌ناموس حرام زاده و تخم و ترکه تازیان برو در کتابخانهای مصر و دیگر کشورهای عربی‌ و تاریخ درست را از زبان گردنکلفتان تاریخ نویس که همگی‌ عرب هم بودند بخوان تا شاید همان کره الاغی که آمدی از این دنیا بروی،

  این تاریخ نویسان آغاز اسلام ننگین اینها هستند کره الاغِ دراز گوش:

  ال واقدی -

  ال بلازری -

  ابن خلدون -

  ابن اثیر - و پس از ۴۰۰ سال بعد طبری همه در مورد جنایتهای اسلام ننگین نوشته اند برو بخوان زنا زاده تازی پرست تا بدانی که سلمان ننگین چگونه اسلام را بنیاد نهاد و شاگرد ننگینش محمد تازی را ساخت و پرداخت کرد

  پاسخحذف
 110. سلام
  آقای اویل ایسلام
  ممنون از نظرت اگه با دهن زدن سگ آب دریا کثیف میشه انقدر دهن بزن تا بترکی
  انقدر میگید گفتگو کو اینجوری که وقتی کم میارید شروع به فحش میکنید به هموطنتون با هر طرز تفکری
  مرد حسابی من اگه عربی بلد بودم میرفتم قرآن رو درست میخوندم نه مثل بنز گازشو بگیرم برم
  شما هماگه بلدی برو بخون شاید که یه چی بفهمی
  فقط یه جمله از قرآن رو تحلیل میکنم برات باقیش با خودت
  این داستان رو زیاد شنیدی که وقتی فرعون داشت غرق میشد گفت ایمان آوردم به خدای موسی که بر حق است
  قرآن تو ادامه این داستان میگه که الان؟
  تاکنون تو عصیان میکردی و از ستمگران بودی حال ما جسد تو را نگه میداریم برای آیندگان تا درس عبرتی شود برای انها میدونی یعنی چی ف یعنی آهای اونایی که منجی رو قبول دارید ولی دارید سنگ میندازید بدونید اگه بیاد در توبه بسته میشه
  از این گذشته برید جزئیات تازه از کشف جسد فرعون رو بخونید تواینترنت پره
  http://www.masina.blogfa.com/post-17.aspx

  http://arany.blogfa.com/post-551.aspx

  این دوتا نمونش که عکس هم داره
  تو بیشتر میفهمی یا موریس بوکای با تو باشه تو بیشتر میفهمی ولی هر کاری کنی عین یه گردونه داری دنباله دمه خودت میچرخی
  مواظب باش وقتی وایسی....
  و در آخر
  مگر عدو شود سبب خیر
  هرچه بیشتر مخالف داشته باشم بیشتر بالا خواهم رفت بادبادک در جریان خلاف باد به پرواز در می آید و سعود میکند
  هرچی شما و امثال شما بگن من به حقانیت خودم بیشتر پی میبرم
  تازه تو که چیزی نیستی ما آماده ایم برای طوفانی بزرگ که در راهه
  هواست باشه تو این طوفان کدوم طرفی رو قایق را رو خشکی
  در ضمن آقای اویل ایسلام
  جالبه شما از این همه نظر به تنهایی 20 تا نظر داری ترکوندی همتت رو مضاعف کردی برای منحرف کردن بقیه
  آخرش که چی؟
  دلم بره تو نمیسوزه چون تو بغل ابلیس جات تو جهنمه ولی بقیه
  جوونا مواظب باشید
  یه چیزی رو برادرانه بهتون میگم هروقت که تونستید برید پزوهش کنید نگاه نکنید یکی یه چی میگی درسته
  من نه تازی پرستم نه یه ناسیونالیست
  من یه آزاده ام یه نجیب زاده ی ایرانی
  موفق و پیروز باشید
  بدرود

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آقای yas عزیز گفتی برید پزوهش کنید نگاه نکنید من خودم تا زمانی که به صورت تصادفی ((برای کار نه زیارت)) نرفته بودم عربستان درمورد دین هیچ اظهار نظری نمیکردم نه قبول داشتم نه نداشتم سرم به کار خودم بود ولی وقتی چشمم به غار حرا افتاد و تمام داستانهایی که در مورد اون شنیده بودم در ذهنم مرور کردم ((زندگی های چند ساله در آن، پنهان شدن در آن و....!!!)) خیلی خنده ام گرفت که دین اسلام بر پایه چه دروغ هایی ساخته شده است؟؟خودت غار حرا رو دیدی؟؟ نه تو رو به همون خدایی که میپرستید برید و این غار عریض و طویل حرا را ببنید بعد در مورد بقیه چیزهایی که تو اسلام آورده شده صحبت میکنیم. اون کسی که اسم اونجا رو گذاشته غار گنجه یا کمد ندیده بوده!!! بابا جون 1 آدم متوسط نمیتونه جوری توی این غار بزرگ قرار بگیره که دست وپاش بیرون نیاشه!!!!!!!!!!!!!! غار کجا بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟یه فرو رفتگی توی یک تپه است !!!!!!!! حالا یک نفر توی اون قایم بشه یا سالها توش زندگی کنه؟؟؟ فقط داستانی است که خیلی باعجله از خودت درست کنی برای لالایی گفتن بچه شیر خوار 2ساله که زودتر خوابش ببره بتونی بری به کارات برسی!!!! پس از خواب بیدار بشین چون دیگه فکر کنم خیلی وقته از شیر گرفتن مارو!!!!!!!!!!

   حذف
 111. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی‌ این شاهزاده خائن ایرانی‌ که اسلام را بنیاد نهاد و شاگرد ننگینترش محمدِ تازی

  حالا به فولادوند گوش بعده که ببینی‌ چه از دل‌ تاریخ نوشته شده خود تازیان برای فرزندان راستین آریابوم بیرون آورده:


  پیمان نامه ننگین میان سلمان فارسی‌ و محمد تازی:‎
  http://www.youtube.com/watch?v=ZpYmsu4I5Wk&feature=related

  پاسخحذف
 112. سروروران گرام!درود بشما!!
  دزدی برای دزد و قتل برای قاتل ،عملی است که بآن عقیده دارد! میتوان به این اعتفادات احترام گذاشت؟
  اینقدر نگوئید...به عقایدجنایکاران احترام بگذارید!
  بیائید وجود سلمان فارسی را در مکّه و آشنائی با ورقه بن نوفل و خدیجه را بر ملا کنید،اسلام -قرآن- محمّد با اهل بیت ساختگیش وامامان بیسرو پای مفتخور زیر سوال میروند! اراجیفی را هم که محمّد شبانه گوش میکرد و فردایش ناقص بصورت نثر مسجع تحویل مردم میداده هم زیر سوال میرود ! از یک جوان بیسواد و الاّف و ضعیف و مریض و بی پدر و مادر در آن محیط شبه جزیره عربستان چه انتظاری دارید؟نکند انتظار داشتید که آقایان جبرائیل و فرشتگان الاهی را بیاورد و هرروز هرروز نشانتان بدهد؟! ..... بیا..!
  مسلمان اسبق ( انسیه )

  پاسخحذف
 113. چه گرفتاری بزرگ ما ایرانیان داریم

  کسی مانند زنده یاد فرود فولادوند پس از سالیان دراز جستجو و کاوش در کتاب خانه‌های مصر و دیگر کشورهای عربی‌ تمام اسناد را از دل‌ تاریخ بیرون می‌کشد و آنها را در برابر دوربین می‌گذرد و واژهٔ به واژهٔ آنها را که براستی تاریخ راستین از هنگام یورش تازیان به ایران است می‌گوید

  اما شوربختانه هنوز بسیاری از ایرانیان نمی‌خواهند خود را از این خواب ۱۴۴۰ ساله بیدار کنند

  همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی‌ ننگین که اسلام اهریمنی را بنیاد نهاد و شاگرد ننگینترش محمد تازی

  http://tanhatarinneveshtar.blogspot.com/2011/07/blog-post_8311.html

  پاسخحذف
 114. درود بر شما.

  فقط تجربه ی شخصیم رو میگم.

  من از دشمنان اصلی دین و مذهب و این حرفا بودم. حالم از پیامبرا و اماما به هم میخورد.
  یه سری تجربه هایی برام پیش اومدو یه مدت هم تو شهر نگور لب مرز پاکستان رفتم.
  چیزایی دیدم که کلا نظرم عوض شد و الان به اسلام ایمان آوردم در حالی که همیشه توهین میکردم بهش. الان هم کاملا میفهمم هر دو طرف موافق و مخالف چی میگن و به همشون حق میدم. چون تو هر دو گروه بودم.
  برای ایران عزیز سربلندی و برای همه مردم جهان صلح ابدی آرزو میکنم.

  جنگ هفتاد و دو ملت همگی عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  پاسخحذف
 115. درود بر شما
  متاسفانه این متن قابل اعتماد نیست. بنابراینکه فرمودید مسیح آمدن پیامبری را بعد از خودش نوید داده یک داستان بر گرفته از انجیل برنابا ست که قدیمی ترین دستنوشته مربوط به آن به قرن 16 میلادی بر می گردد که آمدن پیامبری را بعد از مسیح نوید میدهد. با خواند انجیل یوحنا به سراحت منوجه می شوید که مسیح اشاره به آمدن کسی دارد که برای همیشه با انسانها خواهد ماند و آن روح القدس است نه یک انسان فانی. شما در هیچ کجای کتاب مقدس اسم و اثری از پیامبری بعد از مسیح نمی بینید. بلکه ادعای های مسلمانان بر گرفته از انجیل جعلی برناباست.اساسا تا 500 سال پیش هرگز همچین ادعایی در ذهن مردم نبوده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس از کامنت شما،
   اما این اندیشه (آمدن پیامبری بعد از مسیح) در صد جا آمده است،
   به متن رجوع بفرمایید،
   تمامی اشخاصی که بعد از شکل گیری مسیحیت، مدعی پیامبری شده اند، به آن اشاره کرده و به آن استناد کرده اند.
   لذا با ضرس قاطع می توان گفت که چنین چیزی وجود داشته است

   حذف
 116. درود بر شرفت
  امیدوارم که پیروز باشی
  بسیار زیبا بود
  بی صبرانه منتظر کتاب شما هستیم

  پاسخحذف
 117. باز جای شکر داره سلمان فارس بوده از جوان آذربایجان ترک نبوده وگرنه این فارس ها ابرو برای ما نمیگذاشتن ای عجما

  پاسخحذف
 118. سلمان فارسى يكى از درباريان شاه بود,و بزرك ارتش بود,كه از طرف شاه تبعيت شد به عربستان و سلمان فارسى قسم خورده بود كه انتقام خود را از شاه بكيرد.اختلاف شاه با سلمان فارسى سر همسر سلمان فارسى بود كه همسر خود را با شاه ديده بود,و همينطور تمام جنكهاى اسلام راسلمان فارسى كنترول ميكرد جون در تاكتيكهاى نظامى سر رشته فراوانى داشت.البته بايه ريزى اسلام محمد و سلمان فارسى نبودن,بلكه بزرك يهوديها و بدر واقعى محمد كه بزرك كشيشهاى طايف بود همكارى ميكردن .همون حديث هست كه محمد وقتى 7 ساله و با عموى خود به سفررفته بود كه ابرى امد و جلوى نور خورشيد را كرفت و مانع ان شد كه نور به محمد بتابد,كه همان كشيش از ان طرف كفت كه اين است رسولى كه عيسى كفته است .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چگونه سلمان فارسی‌ ننگین این شاهزاده جاه طلب و خائن به میهن خود اسلام اهریمنی را بنیاد نهاد

   او سپاهی ۳۵ هزار خونخوار از بهترین شمشیر زنان تازی را گرد هم آورد و خود در پشت جبهه آن را فرماندهی کرد تا به ایران یورش ببرد و پادشاه تیسفون یا مدأئن شود که شد

   او دو سال هم شاه یا امیر مدأئن شد و سپس به درک واصل گشت و ما و میهنش را در اختیار تازیان گذاشت

   بشنوید برای نخستین بار از اسناد تاریخی که زنده یاد فرود فولادوند از دل‌ کتاب خانه‌های مصر و دیگر کشورهای عربی‌ پس از ۱۴۰۰ سال بیرون کشید و در برابر دوربین برای فرزندان راستین این آب و خاک براستی گرفتار به ارمغان گذاشت که بهترین درودهای آفرینش به روح و روانش:
   http://www.youtube.com/watch?v=_jemVH6suUY

   http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks

   http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o

   http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg

   http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM

   http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A

   http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE

   http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI

   http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s

   http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24

   http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg

   حذف
 119. میدونستی مادرتو سگ گاییده تو پس افتادی ؟!

  پاسخحذف
 120. سه چیز رو از سه پیامبر به یاد داشته باشید:
  از موسی نه ایستا بودن
  از عیسی بخشش
  از محمد محبت
  بهترین درس برای زندگیه...همین برا همه کافیه که تو زندگیشون موفق بشن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تا وقتی که محمد قدرت نداشت محبت میکرد و آیات رحمت میاورد وقتی در مدینه مستقر شد وکمی قدرت گرفت آیات قتال و خون ریزی و راه زنی را آورد رجوع شود به کتاب 23 سال زنده یاد علی دشتی

   حذف
 121. اين هم سندى از خود تازى نامه(قران) براى ان دسته از ايرانيان نااگاه و بى وجدان که بر اين باورند که ما ايرانيان پيش از اشغال تازيان مردمى اتش پرست بوديم در حالى که اتش برايمان مقدس بود چون اتش مظهر پاکى روشنايى گرما انرژى و زندگى بخش است

  در اين بخش از تازى نامه ميبينيم که الله تازى به صورت اتش در برابر موسى ظاهر ميشود و با او سخن گفته مى گويد: منم خداى تو
  حال چه کسانى اتش پرستند ما ايرانيان که از اتش صنعت و تکنولوژى و دانش به دنيا ارمغان داديم يا تازيان بى تمدن صحراهاى سوزان عربستان؟

  سوره 9 -10-11 -12-13-14 طاها:

  وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿۹﴾هنگامى كه آتشى ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا من آتشى ديدم اميد كه پاره‏اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه [خود را باز] يابم (۱۰) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿۱۰﴾پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسى (۱۱) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى ﴿۱۱﴾اين منم پروردگار تو پاى‏پوش خويش بيرون آور كه تو در وادى مقدس طوى هستى (۱۲) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾و من تو را برگزيده‏ام پس بدانچه وحى مى‏شود گوش فرا ده (۱۳) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿۱۳﴾منم من خدايى كه جز من خدايى نيست پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار (۱۴) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿۱۴﴾

  پاسخحذف
 122. ریدم به روح محمد و سلمان پدرسگ همین کفایت میکند ؟ مطالب جالبی بود دستتان درد نکند

  پاسخحذف
 123. هیچ پدیده‌ای مقدس نیست و هیچ اعتقادی لزوماً قابل احترام نیست حتا اگر میلیونها تن‌ به آن باور داشته باشند ، مقدس جلوه دادن یک دین ، کتاب ، شخص ،و هر چیز دیگر سبب میشود که تمامی‌ دریچه‌ها و روزنه‌های پرسش و انتقاد به آن بسته شود بخاطر همین در این ۱۴۰۰ سال که از پیدایش اسلام می‌گذرد هیچگونه تحول و رنسانسی در آن بوجود نیامده و مسلمین در همان ۱۴۰۰ سال پیش درجا زدند و گیر کردند و کوچکترین پیشرفتی در دانش نداشتند و از دایره جهان دانش و ترقی‌ بدور ماندند . هم اکنون بیش از ۵۰ کشور اسلامی در جهان وجود دارد که یکی‌ از دیگری عقب مانده تر ، درمانده تر و فلک زده ترند از ماتمکده عربستان زادگاه اسلام با آنهمه پول نفت که در آنجا انسان بویژه زنان ؛ بگوئید مادر یک وطن ؛ در آن هیچگونه ارزش و جایگاهی ندارند ، دست و پا و سر انسان را مانند اجداد جانور خوی‌شان در وسط میدان شهر همچون هندوانه به دونیم میکنند بگیر تا تمامی‌ خاور میانه تا آسیای مرکزی و تا شاخ آفریقا سودان و سومالی و ....../ اسلام آئین توحش و سوزاننده خرد آدمی‌ و اهانت آشکار به بشریت بویژه زنان است . بیداری و آگاهی‌ تنها راه رهایی از زنجیر‌های تنیده شده پنهان بر خرد دینداران بویژه مسلمانان است ، هیچ راه دیگری نیست. بروید کتابهای معتبر ( محمد -ستاره ای که در مکه در خشید )و ( تاریخ العرب فی قبل اسلام ) و ( انساب الاشراف ) و یاکتابهای جرجی زیدان یا پرفسور مسعود انصاری ..... را مطالعه کنید .خیلی خلاصه طرز تهیه اسلام ، توسط بزرگترین خیانتکار تاریخ بشریت یعنی سلمان فارسی : نامبرده ضمن آشنائی وازدواج با خدیجه در 18 سالگی در هنگامی که در جوانی به ایران برای تجارت سفر می کرد ( همسر سابق محمد : پیامبر ادعائی ) و درک این امر که در شبه جزبره عرب ؛ بواسطه کثرت شراب وشهوت ؛در هر آینه تعدادی ادعای پیامبری از جانب الله را دارند – چه اینکه این موضوع در زمان ادعای نبوت محمد هم دقیقاً صادق بود وبالای 200 نفر که من جمله 3 نفر آنها زن بودند ؛ همزمان با محمد ادعای نبوت داشتند . - وزمینه چینی برای این امر در آن تاریخ به همراه پسر خواهر باهوش خدیجه . ترک ایران از جانب خدیجه پس از 8 سال و پیگیری برای پسری که ناتوانی جنسی داشته یعنی از لحاظ روانی عقده ای باشد ونیز بعلت پائین بودن هورمون مردانه مثل زنان؛ زیبا جلوه کند و...که خدیجه در 40سالگی محمد را به چوپانی استخدام ودر 42 سالگی وبلافاصله پس از ورود سلمان فارسی به عربستان ودر حالی که محمد 20 سال داشت ؛ از او برای محمد از پدر خدیجه، خواستگاری و این ازدواج در اوج مخالفت پدر خدیجه صورت می گیرد .محمد که بیسواد مطلق بود ؛ پس از 20 سال آموزش ممتد توسط سلمان فارسی وپسر خاله خدیجه و متعاقب آن ، در 40 سالگی محمد ؛ پس از 3 سال کارآموزی عملی به بهانه دعوت پنهانی وگردآوری تمام بزهکاران شبهه جزیره عرب جهت سرقت دسته جمعی وکشتار مردم وغارت زنان واموال آنان و...بنام جهاد ونیز کم کم وارد کردن اغلب سنن اجداد وحشی خویش در گرد خدای موهومی بنام الله یعنی نام بزرگترین بت تاریخ عربستان – در حالیکه ادعای مبارزه با آن را داشت و مراسمی چون طواف به گرد الله و رجم وسنگسار و جمیره و سنگ اندازی به شیطان و سجده ادواری چندگانه روزانه و زیارت اجباری کعبه در موسم سالیانه برای ثروتمندان و قربان کردن حیوانات در آن محل ( تا امت مکه از هر حیث تامین باشند ) و ......که این سنن قبل اسلام نیز کاملاً مرسوم بوده است و با مخلوطی چند از سنن زیبای ایران باستان با سرقت ادبی از کتاب تورات یهودیان ( نسخه تلموت که این هم خودش عبری شده وتحریف گاتها وسروده های زرتشت می باشد .) وبا آوردن داستانهای تکراری موسوم به قصص قران در غالب سوره ها وآیا تتکراری دیگر تماماً از طرف سلمان فارسی و....که با ادعای وحی و بنام قران به امت عوام آن تاریخ با زور شمشیر واشغال سرزمین ، قالب کردند ؛ وبعداً با آموزشهای جنگی سلمان و قتل وکشتار واجباری نمودن دین اسلام و... این امر تداوم پیدا کرد ....و الان 1435 سال است که هر جا صحبت از بدبخت است فقط نام اسلام در آن محل می درخشد وکارش است صرف وعده به اینکه به سفارشات من عمل کنید ، شما را به بهشت برده وحیوان خواهم کرد یعنی در آنجا به حوریان زیبا تجاوز کنید ومجانی از زیباترین نعمتها بخورید... ...درست کاری که یک حیوان الان در جنگلهای وحشی انجام می دهد ....باز هم برخی از امت گوسفند همیشه حاضر در صحنه ؛ که از بدبختی و اهلیت امت عوام سود میبرند ، می خواهند همه را در خواب وخرافت ببینند و باید متاسف بود .

  پاسخحذف
 124. دینی که توش برده داری رواج داره دین آدمیت نیست تو روح مادرت ریدم روزبه(سلمان فارسی)تو اگه به ایران خدمت میکردی ساسانی ها تا ناکجا اباد رو هم میگرفتن ولی کس کش بودی دیگه انقدر بابات با کیر خودش ور رفت تا تو افتادی بیرون جاکش ولی مازیار و بابک خوب کس زن سرداران اسلامو گاییدن هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

  پاسخحذف
 125. اسلام دین خداوند نیست !!
  دلیل :
  اسلامی که وقتی به ایران حمله کرد به تمام زن ها تجاوز کردن همه ی مرد هارو برده کرد
  اسلامی که با سرب داغ و زور شمشیر مردم رو دین دار میکنه
  اسلامی که توسط قوم وحشی و کثیف اعراب آورده شده
  اسلامی که خدایی که سم آورده مثل جانی هاست و سیخ داغ میکنه تو حلق جهنمیان
  اسلامی که برای حوس مرد هاش اجازه میده هر مرد 1000 تا زن صیغه داشته باشه این اسمش جنده گری نیست ؟
  اسلامی که دم از صلح میزنه تو زمان زندگی محمد به حبشه حمله میکنه کشووری که یه روزی به محمد کمک کرد
  ای احمق ها یه کم فکر کنید ! یه دین از طرف پروردگار مهربون که حتی کافر ها رو هم میبخشه اینطور نیست
  نویسنده عزیز خیلی ممنون از اطلاعاتت

  پاسخحذف
 126. عزیزان اسلام چه گلی به سر ما زده-قبل از ورود اسلام به ایران 1400 سال امپراطور دنیا بودیم بد از اسلام چی شدیم

  پاسخحذف
 127. من یک سوال دارم واون اینه که چرا قبل اسلام ماهیچ دانشمندی مثلا در حد بوعلی یا خواجه نصیر و ... نداشتیم؟ یا داشتیم و در حمله اعراب تمام این آثار از بین رفته یا اصلا نبوده و اسلام باعث رشد ایرانیان شده که نتیجتا این دانشمندان ظهور کردند. اگه کسی مطلبی داره بگه

  پاسخحذف
 128. نقد قول انتساب قرآن به سلمان
  1. قرآن در جواب این شبهه می فرماید : زبان کسى که مى‏گویند پیامبر از او چیز مى‏آموزد، عربى فصیح نیست. » در این جا نمى‏گوید: «عجمى» زیرا این کلمه منسوب است به «عجم» و عجم یعنى غیر عرب. لکن «اعجمى» منسوب است به «اعجم» و او کسى است که زبان فصیح ندارد، خواه عربى باشد، خواه عجمى. یعنى زبان کسى که گمان مى‏کنند که به تو قرآن مى‏آموزد، غیر فصیح است و به عربى سخن نمى‏گوید . چگونه پیامبر، قرآن را که عالیترین و شیواترین سخن است، از او مى‏آموزد؟! وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ: این قرآن به زبان عربى آشکار است و هیچ تردیدى در آن نیست. هر گاه عرب از آوردن مثل قرآن عاجز باشند- در حالى که قرآن به زبان آنهاست- چگونه کسى که زبان فصیح ندارد، مى‏تواند نظیر آن را بیاورد و به پیامبر تعلیم دهد؟![1]
  2. سلمان فارسى در مدینه مسلمان شد، و وقتى به زیارت آن جناب نائل گشت که بیشتر قرآن نازل شده بود . چون بیشتر قرآن در مکه نازل شد، و در این قسمت از قرآن تمامى آن معارف کلى اسلام، و داستان ها که در آیات مدنى هست، نیز وجود دارد، بلکه آن چه در آیات مکى هست، بیشتر از آن مقدارى است که در آیات مدنى وجود دارد، پس سلمان که یکى از صحابه آن جناب است، چه چیز بمعلومات او افزوده است؟.[2]
  3. چنان که خودشان می گویند سلمان به تورات و انجیل آگاه بوده است ، و آن تورات و انجیل، امروز هم در دسترس مردم هست، اگر با قرآن مقایسه شود، روشن خواهد شد که تاریخ قرآن غیر تاریخ آن کتاب ها، و داستان هایش غیر آن داستان ها است، در تورات و انجیل لغزشها و خطاهایى به انبیاء نسبت داده، که فطرت هر انسان معمولى متنفر از آن است، که چنین نسبتى را حتى به یک کشیش، و حتى به یک مرد صالح متعارف بدهد، و احدى این گونه جسارتها را به یکى از عقلاى قوم خود نمی کند. »[3]
  نتیجه:
  سلمان کاتب وحی نبوده است و در مورد آوردن قرآن نیز هیچ نسبتی به وی داده نشده است فقط می گفتند آیات قرآن وحی نیست بلکه پیامبر آنها را از سلمان گرفته است که دلائل ردّ این شبهه گذشت.

  [1] - ترجمه مجمع البیان ، همان ، ج 14 ، ص 53 .
  [2] - موسوى همدانى، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1374 ش ، ج 1 ، ص 100 .
  [3] - ترجمه تفسیر المیزان، همان ، ج 1 ، ص 101 .

  پاسخحذف
 129. خیلی جالب است که حرف هایی که امثال شما می زنید بسیار شبیه به حرفایی است که از امثال شما می شنوم.همین مطالب را من از زبان یک پانتورک نیز شنیدم.داستان سرایی جالبی کرده اید.با مطالعه کوچک پیرامون معجزات قران و کسب اطلاعاتی پیرامون تاریخ اسلام میفهمید که این مطالب بی ریشه که در هیچ جا سندیتی ندارد موهوماتی بیش نیست.منابع دوطرف موافق و مخالف را باهم مطالعه کنید تا حق را دریابید.
  /سلمان فارسی/هههه

  پاسخحذف
 130. بیشتر کسانی که از اسلام تو ایران دفاع میکنند(نه همه) بالاخره یک سهمیه دانشگاه یا تکه زمینی از یک بنده خدا مصادره کردند یا حکومت محترم از یک بدبختی گرفته و داده بهشون یا استخدام شدن از طریق گزینش مذهبی، بسیجی و اطلاعاتی ، دارند یک حقوق ماهیانه مفتی با بیمه و تمام مزایا میخورند و بدون داشتن لیاقت اون شغل از مزایای اون بهره مند هستند یا با رانت وام کم بهره گرفتن و دیگه پس نمیدن و یا مداح هستند و به بهانه اسلام تو خیابونها هفت تیر میکشن و با ترسوندن مردم حقوق مردم را به شکم گندشون میریزن و هزار تا بدبختی دیگه ، این دسته افراد برای اینکه این مفت خوری را از دست ندهند از اسلام یا هر چیز دیگه مذهبی که فعلا مد روز و ابزار مفت خوریه دفاع میکنند ....... البته عده کمی هم ار طرفداران اسلام این طوری نیستن و اسلام موروثی دارند که ناشی از پذیرش دین بدون مطالعه هست . پس اگر مسلمان خوب شما پیدا کنید از همین دسته دوم هست که تعدادشون خیلی کمتره و اغلب ادمهای خوبی هستند و برای کل جامعه درد سر ساز نیستند و معمولا جامعه مدرن هم با این ادمها مشگلی نداره .

  پاسخحذف
 131. سلمان حاضر به آتشپرستی نشد و به خاطر همین می‌خواستن اعدامش کنند و فرار کرد و به دنبال دین واقعی بود و تحقیقات خوبی در زمینه ادیان مختلف کرده، همچین فردی با همچین اعتقداتی که داشته، چرا باید به فکر تولید یک دین دروغی بیفته، من اعتقاد دارم که سلمان انسان عاقل و عالمی بوده و در جستجوی حقیقت با حضرت محمد آشنا شده و به اون ایمان آورده، و با توجه به دانشی که از ادیان مختلف داشته، دین اسلام را کاملترین دین دیده. در ضمن با تمام افرادی که قران را مملو از خشونت می‌دونند، مخالفم، من قران مملو از رحمت می‌بینم

  پاسخحذف
 132. آقا دیگه واضحه که قران تقلبیه لطفا ماله نکشن دوستان.

  پاسخحذف
 133. 1 - اگر چه شما به این چیزا اعتقادی ندارید اما شعور و فرهنگ شما رو امر به این میکنه که اسم اشخاصی رو که میارید همونجور ک در این جامعه با این زبان اکثرا میارن استفاده کنید ک نکردی و جوری میگی محمد انگار محمد پسر خاله تنیت رو داری درموردش حرف میزنی!
  این یعنی ک شما با توجه به نقدی ک کردی و از گفتاری ک داری میشه فهمید با خصومت و به دور از بی طرفی داری صحبت میکنی

  2- در مورد خرفهایی ک زدی از سر تا تهش اشکال خیلی میشه گرفت شبه هایی ک بیان کردی جوابشم هست ک نیازی نمیبینم دیگه در موردش صحبت کنم
  http://www.pasokhgoo.ir/node/39519
  http://www.cloob.com/timeline/answer_238477_2527987

  3- کسایی ک دارید بی احترامی میکنید عین این حیون کوروش حرام زاده { از بچه هایی ک ب قران بی احترامی کرد در نظرات }
  چشاتونو باز کنید ک دارید در مورد قران حرف میزنید نه کتاباو شرو ورایی ک ادمایی عین شما دنباشن وگرنه مام خوب بلدیم وجود خودتونو ببریم زیر سوال چ برسه ب اعتقادادتون

  پاسخحذف
 134. به نظر میاد کاله ی ساطوری داری با چشمای گرد .شبیه علی هستی .شعورتم مثل اونه
  باشه تو میگی کوروش بی شعور بوده
  ***کار عرب های بت پرست قبل از محمد درستر بود چون به بت های داخل کعبه اعتقاد داشتند ولی حالا.....
  ***شما می گیدمحمد مردم را بسوی الله هدایت کرد-خب این یعنی قبل از محمد مردم الله رو نمی شناختند .درسته یا نه؟ پس میشه بگی ننام پدر محمد کی بود؟
  ***در مدرسه حتما داستان ابابیل رو شنیده اید که کعبه از خودش دفاع میکنه ولی ایا جوابی دارید که چرا جلو 1-یزید که کعبه رو اتیش زد و2-حجاج ابن یوسف 3- قرمطیان (ایرانیان آزاده) 4- همه می دونیم تو قران میگه کعبه رو نوح درست کرد وبالاخره غرق شد
  ***میگه برادر مریم عمران بود وجای دیگه .می فرماید عمران برادر موسی بود پس موسی دایی عیسی میشه . این طور نیست
  ***سوره ی طارق 5-6-7 می فرماید جنین از ابی که از رگ الت تناسلی مرد واستخوان سینه ی زن درست میشه--هه هه عجیبه الله اینقدر بی سواد؟
  *****************************
  حکم محابه تو اسلام چیه؟ اگه نمیدونی برو بمیر
  ************************
  قانون اساسی بهرام گور رو اگه از تو شاهنامه نخونی نصف که هیچه .تمام عمرت بر فناست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جناب Garin لطفا حرفی که میزنی با صداقت بزن و کمی در موردش تحقیق بکن.جواب:
   کجای آیه ی 5 و 6 و7 سوره طارق گفته که جنین از آب جهنده (منی) که از رگ آلت تناسلی مرد و استخوان سینه زن درست میشه؟
   آیه هایی که گفتید تفسیر هم داره و می تونستید تفسیر ها ش رو هم بخونید تا یه حرف بی اساس نگید که بعضی که رو دچار اشتباه کنید.این ایه تفاسیر مختلفی داره که هیچ کدام از این ها حرف شما رو تصدیق نمیکنه. من این جا سه مورد از تفایسر مربوط به این آیه رو میگم
   1-صلب اشاره به پشت مرد و ترائب اشاره به سینه و قسمت های جلو بدن اوست بنابراین منظور نطفه مرد است که از قسمت های درون شکم که در میان پشت و قسمت جلو قرار دارد خارج میشود
   2-صلب اشاره به خود مردان و ترائب اشاره به زنان است چراکه مردان مظهر صلابت و زنان مظهر لطافت و زینتند بنابراین آیه اشاره به ترکیب نطفه انسان از نطفه مرد و زن میکند که در اصطلاح امروز اسپرم و اوول نامیده میشود
   3-منظور خروج جنین است از رحم زن که میان پشت و قسمت های جلو بدن او قرار گرفته است
   منبع : تفسیر نمونه   کسانی که از این مطلب بازدید میکنن لطفا به سادگی یه حرفی رو باور نکنن و نحقیق هم بکنن.

   این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست،برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد سوره شمس آیه 27 و 28

   و اگر درباره انچه بر بنده خود (یعنی حضرت محمد(ص)) نازل کرده ایم شک و تردید دارید، (دسته کم) یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را -غیر خدا- برای این کار، فراخوانید اگر راست میگویید!پس اگر چنین نکنید-که هرگز هم نخواهید کرد- از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنهای مردم (گناهکار) و سنگها [=بتها] است ، و برای کافران آماده شده است سوره بقره آیه 23 و 24

   حذف
 135. متاسفانه سرشار از مغلطه بود...
  متاسفم بر شما
  البته این اراجیف بهرام مفنگیه
  کاش اندکی مطالعه و عقل سلیم داشتید

  شماها متحجر هستید به اراجیف عده ای شترلاتان
  و سخن گفتن با شما عین جدل است
  بی هوده

  هرکسی اندکی عقل داشته باشد و مطالعه به سخرگی این یاوه ها پی می برد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حرف شما حرف خمینی است حقیقت تلخه تعصب انسان را کور میکند تعصب بع تازیان شرم بر شما که بر جنایات عربها فکر نمیکنید و جنایات حکومت اسلامی به نام دین

   حذف
 136. از نوشتن پست بالا واقعا شرمنده هستم به بزرگی خودتون ببخشید
  ولی واقعیت اینه که ایرانیان در اواخر ساسانی مثل امروز دچار نکبت و دشمنی داخلی با هم بودند
  -دین
  -سرزمین
  -برابری قومیتی
  -نژاد
  -زبان
  -سهم در پیش بورد کشور
  و...
  باعث اتحاد یک ملت می شونند
  -امروزه ده ها ایین و دین مختلف به طور رسمی از سوی مجلس شناخته شده ولی ایا ما زرتشتیان با شیعیان برابریم؟مسلما نه
  -بعد از حمله اعراب ایران از هم پاشید و هیچگاه جمع نشد نه اینکه دولت ها نخواهند مردم یگانه نبودند مثلا اذربایجان بعد از ازاد سازی چرا دوباره به ایران نپیوست
  یا همین استان بندی ها لرستان - کردستان- سیستان و...
  - در سال 93 عطای امتیاز شهرک پتروشیمی بوکان به‌ میاندوآب را شاهد بودیم -استان داران کردستان از اذربایجان می ایند -بوجه استانی سمنان از لرستان و حتی کرمانشاه بیشتر است -روستاهای چهارمحال گاز ندارند ولی در استان همدان نوک الوند و گرین گاز دارند اینها یعنی بربری لر و لک و کرد با اذریها و فارسها
  -دروغ هایی به نام کاسی ها و مهاجرت اریایی ها---امروز مطما باشید هرگز یک فارس حاضر نیست در دفاع از یک بلوچ جان خود را به خطر اندازد - یا یک لک در قبال یک لر
  -امروزه کرد ها و لر ها و بلوچ ها نقشی در پیش بورد کشور ندارند-حتما شنیدید پشتو های ایرانی که هیچ تفاوتی با من کرد ندارند در هیچ عرصه ای بجز ارتش حق ورود ندارند(حامد کرزای و تمام کابینه اش ترکه هستند)
  حالا کمی به تاریخ نگاه کنید
  موبد=مرتاض=مسیحا =اخوند=خاخام=کشیش
  اینو بدونید گابریل که از او در مسحیت به عنوان فرشته یاد می شود در واقع نام یک ایل ایرانی به نام گابراییل است یا برداشت های سلمان ازسرگذشت سیاوش که واقیت دارد ولی شما به این سرگذشت می گویید قصه و به داستان مو سی که نیل رو دو تکه کرد میگید واقعیت!

  پاسخحذف
 137. 98%مردم ایران بت پرستند!.میگی نه؟خب فرقی که بت پرستان مکه با مسلمانان امروز دارند فقط فقط پنهان بودن الله از نظر هاست مثل مهدی موعود
  خب خدا پدر مادر الله پرستهای قبل از اسلام رو بیامرزه حداقل الله رو میدیدن بعد بهش سجده میکردند
  امروزه ما تو پاسارگاد میبینم مردم به سجده می کنند قافل از اینه خبری از قبر کوروش نیست!6 بناهمانند بنای گور کوروش در جای جای زمین دیده می شود انها چیستند؟مهراب
  ایا بین مهراب طاق بستان کرمانشاه با محراب مساجد فرقی است؟
  ایا بین انچه کعبه زرتشت خوانده می شود با بنای خراب شده ارام گاه کمبوجیه فرقی است ؟
  چه فرقی میان ضریح حرم های امامن شیعه با دریوار اورشلیم وجود دارد؟
  سوال مهم
  آیا این افریدگار نیست که به یک گوسفند یا گاو و بوقلمون جان می دهد؟پس چرا باید پیامبرانی نظیر محمد و ابراهیم-گوتاما بودا-عیسی را بفرست که به مردم مژده کشتن جانداران را با رضا و خشنودی خالق برسانند؟
  عشق است زرتشت همینو بس

  پاسخحذف
 138. لطفا به شاهنامه فردوسی مراجعه کنید نامه یزد گرد به مرزبانان توس .فردوسی بزرگ با مهارت تمام چهره اعراب و اسلام را با شعر به تصویر کشیده است
  از این مار خوار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان ...........الی اخر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با سلام تنها راه ازاین بن بست ففط یک راه است واون حکومت بر پایه عقل وسکورلاریسم و این که دانشمندان در همه عرصه ها ازاد باشن وحقایق را به مردم بکویند همانند اروپا وامریکای شمالی با کمی نکاه به وضعیت خاورمیانه وجنگهای مذهبی سر هیج مشکل از ریشه است همه ایرانیان را باید به زور به ایین زرتشتی بر کردانیم تا از این سرطان اسلام خلاص شویم

   حذف
 139. درود بر شما گرانقدر
  من ارتان هستم

  از ابتدای پیدایش بشر انسان های ضعیفتر همیشه در مقابل سختی هایی که از طرف قویتر ها میدیدند و همچنین ضعف در مقابل بلایای طبیعی و… . در خود احساس نیاز به یک خالق،معبود را حس میکرد و نبودش حالت کمبود ایجاد میکرد و از این رو بود که خدایان را در اشکال مختلف خلق کرد… .
  مثلا پرستش خورشید بعنوان خدا و بت ها و… .
  و همیشه هم افرادی از این نیاز انسان ها سواستفاده کردند و سعی کردن با ساخت خدایان و ارائه ی اون به انسانهای دیگر از ایشان سواستفاده کنند… مثل پولی که برای بت ها جمع میشد….
  و در این میان افراد خردمندتری بودند که امدند و خدایی واقعی تر ارائه کردند… خدایی که دیده نمیشود… و این منطقی تر بود……
  و در کنار اون ایینی هم ارائه کردند چون بهر حال وقتی خودشون پیامبر خواندند باید پیامی از طرف خدا ارائه میکردند و از این طریق هم گاها اداب رفتاریِ درست تری به مردم می اموختند و هم اصولی برای سوءاستفاده راحتتر خودشون ارائه میدادند و راهشون رو هموار میکردند….
  بله تمامی ادیان ساخته دست انسان هاست،
  اما اینکه بیشتر بحث و جدل ها بر سر اسلام هست دلیلش اینه که اسلام از در زور وارد شد و قانون دین اجباری رو سرلوحه کار قرار داد… .

  ببخشید پر حرفی کردم…
  بسیار بسیار سپاسگزارم از مقاله خوبتون….

  پاسخحذف
 140. دینی که وقتی واردش میشی سر کیرتو میبرند ووقتی میفهمی پوچه و میخوای ازش بیرون بری سرت رو از بدنت جدا میکنند که دین نیست.
  دینی که ستونش نمازه ولی با یه گوز خیلی کوچیک خراب میشه که دین نیست.
  این خواهر کستا اصلا معلوم نیست و باور ندارند که زنی گاییده شده و از تو کسش بیرون اومدن واسمش مادره .یعنی برا مادر خودشون که یک زن بدبخت ومفلوک و بیچاره است هم ارزش فایل نیستند انموقع توقع داری برای من و تو ارزش قایل باشند..
  چطور شد که وقتی دستور کشتن هشتصد زن ومرد یهودی از قبیله بنی قریضه راداد حالیش بود که زن ریس قبیله رو ببره تو چادرش و سیر بکونتش . ولی حالیش نبود که شخصی که حداقل بیست نفر از خانواذش کشته شدند دیگه از زوز قصه و ناراحتی تو فکر حال دادن نیست و نایی به جسدش نیست که بخواد به پیغمبرحالی بده.اصلا چرا هرزنی که از محمد جدا میشد سه ماه بعد حامله بود بگفته طبری و دیگران ولی خودش نمی تونست اونو حامله کنه . اگر میگی چرته پس آیه انا اعطیناک الکوثر . فصل الربک والنهر . انا شانئک الهول العبتر چیه بدبخت ابتر یعنی دم بریده .یعنی کسی که بچه دار نمی شه.
  بخون قرآنتو !!!!چندین بار میگه سر زده بر رسول خدا وارد نشین . چرا میخواد کسی نبینه داره لواط میکنه. چون چند بار چند نفر رفتند تو چادرش دیدند یه پسر نوجوان پهلوشه .خوب ادم لواط کار که نباید سرزده بهش وارد شد.
  بدبختهای گول خورده کسی که به زن فرزند خوندش رحم نمی کنه و طلاقش رو از زید(÷سر خوانده محمد) میگیره جون بدن لختشو ار لای پرده حمام دیده بود و اون کون چاق و رونهای درشتشو وکیرش راست شد برای کردنش انوقت میخوای به ذیگران رحم کنه .
  مگر نمی گی خدا بزرگه قداره و قهار و بر هر چیزی توانا وقاذره ؟ واز اینده و گذشته سر در میاره .؟ پس چرا خدای تو اونقدر عقل نذاشته که الان بگه محمد هفت گروه رو میتونی باهاشون ازدواج کنی (آیه 50 - سوره احزاب < برو بخون> )و میتونی خوب بکونیشون ....وقتی عایشه و ابوبکر این آیه رو میشنوند میرن پیشش و عایشه بهش میگه این کونده بازیا چیه در آوردی . این چه خداییه که فقط در خدمت کیر توست چرا در خدمت کیر پدر من ودیگران نیست و سر فوحش وناسزا رو میکشه بهش .بعدآ ایه 52 سوره احزاب نازل میشه که ) دیگه نمی تونی با هیچ زنی ازدواح کنی حتی اگه خیلی خوشگل باشه والخ...
  بروید خداوکیلی فارسی قرآن رو بخونین نه قلقل عربیشو . تو هرحونه ایرانی که میری انگار سماور به دیوار زدند قل قل . 4 تا آیه قل زدند بدیوار که هر آن ممکنه بریزه روسر یک بدبختی وبسوزندش . قل یا ایهالکافرون قل هوالله واحد قل اعوذ وبرب الفلق. قل تعوذو برب الناس ....برین بابال جمع کنین این مغازتون رو .
  1-دینی که مال عربهاست 2- سنگشو ما کاسه از اش داغترها بسنه میزنیم 3- دکتراشو انگلیس میده (دکتر بهشتی) .
  اصلا فکر کردین و یا همینجور این دینو مثل ویروس از پدرای خرتون بارث بردین وبه بچه های خرتر ازخودتون تحویل میدن واونها هم به بچه هاشون. .
  بدبختا اگر کل آدمهای روی زمین هم این دین رو قبول داشته باشند نه یک میلیارد و اندی کل کل آدمها ولی فقط یک نفر قبول نداشته باشه . حق با اون یه نفره. کدوم یکی از این کس کشا که سنگشون رو بسینه میزنید یه اختراع کردن و تو دنیا ثبت شده وبکار بشر اومده ؟؟؟؟؟. چرا میگذارید دیگران اختراع میکنند و بعد مثل جن بو داده ظاهر میشن میگین این قبلآ قرآن بهش اشاره کرده . ....خوب خواهر جنده اگه اشاره کرده چرا تو کشفش نکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دیدی مثلب خر تو گل موندی. برو عزیز دل کمی بخون و این غیرت که نه این تعصب کور کورانه رو بذار کنار. آخه خره اگر خدایی باشه همون که برای محمد جبرییل میفرستادو قبولش داری اولین حرفش به محمد این بود (اقرا) یعنی بخوان . پس اون فهمید چیکار بکنه وتو نفهمیدی .
  تو هم برو وقت صرف کن و ببین کی درست میگه .بگذار یه سئوال ازت بکنم ترا به وجدانی که نداری اگر بهشت راست بود این آخوندهای بی همه چیز میگذاشتند تو ازش سر در بیاری که بعد بخوای تو بهشت موی دماغشون بشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  نه بقئل شاعر که میگه ( دوسه مثقال خریت زخران چیزی نیست آدمی هست که الحق دوسه خروار خر است)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگه شما دین اسلام یا اصلا خدا رو قبول نداری حق نداری به کسانی که این ها رو قبول دارن بد و بیرا بگی.هرکس مسئول کار خودشه و کسی رو تو قبر یکی دیگه نمی خوابونند.بر همه مسلمونا واجبه که برن در مورد دین اسلام تحقیق کنن تا اولا خودشون آگاه بشن دوما بتونن با منطق جواب شما و امثال شماها رو بدن.
   آدما ذاتا خدا جو و خدا پرست آفریده شدن ولی تو بعضیا شون این خصلت کمرنگ میشه به واسطه ی کارهایی که خودشون میکنن ولی زمانی این خصلت پررنگ میشه تو آدما ، که دچار بلا یا بیماری ها گوناگونی و... بشن.اون وقت است که خدا رو بهتر حس میکنن.
   دلیلش چیه که ائمه این همه شفا میدن. شما کافیه یه بار برید مشهد تا ببینید آدم های زیادی اونجا از خدا به واسطه امام رضا(ع) شفا میگیرن.
   چطور این آدما خوب میشن؟آیا دلیل علمی واسه معجزه وجود داره؟
   اگه دلیلی وجود داره ذکر کنید

   حذف
 141. دوست عزیز
  در تمام خانه ها قرآن هست میتونی بری و اونو مطالعه کنی

  آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت)

  ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلا رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.  آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت)
  چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

  در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره موذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند....  آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت)
  عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

  تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قوانین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.


  آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت)
  عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده.انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

  تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند و یا تحویل بدهند.  آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت)
  سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند.اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.
  همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب شمشیر به مردم زورچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کاسه گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.

  نوشته صادق هدایت
  یه سری هم به سایتhttp://alcorana.blogspot.com/feeds/ بزنی بد نیست

  پاسخحذف
 142. بخدا وسط هوا وزمین موندم نمیدونم اسلام راسته نیس. یکی بگه وقتی ما میمیریم کجا میرم. فقط امیدوارم یه چیزی بعدش باشه اگه جهنم هم هست اشکال نداره فقط نابودی مطلق نباشه. هر چی میخد باشه باشه. تا حالا فکر کردین اگه بمیرید و کاملا از ین برینو هیچ چیزی بعد از مرگ نباشه چقد ترسناکه؟ نمیدونم منظورمو چن نفر میفهمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما جوابش سخته فقط قبلشه یهنی قبل از تولد چیزی بود نه نه نه نه انسان همانند سایر جیوانات تنها شعور وعامل تفاوت ما با اونهاست دوست عزیز فقط به علم ودانش مدرن بر واقعیتها تمرکز کن نه خواب ونه رویا دلیل بر زندکی به شکل دیگری نیست ما ناخواسته وارد این سیستم ویا هر چیزه دیکه شدیم زندگی پس از مرگ ساخته شایطین بزرگ به نام پیامبران بودن به کسی اسیب نرسان تا بهت اسیب نرسانن قانون فیزیک وانطور رفتار کن که دوست داری با شما رفتار کننن در حقیقت پیامبران از همین حقیقت انسان نابود شدن وبرگشت به طبیعت ادیان را اختراع کردن اگه دروغ میکم هزاران چرا میلیونها انسان در فقر بیسوادی مرگ میلیونها انسان در هولوکاست هیتلر مرگ میلیونها انسان در شوری در سیبر بدست استالین و........... اهمه این کارها رو انسان انجام داده

   حذف
 143. امروزه علم ثابت میکنه که جسم از بین رفتنی است . اما تکلیف روح ما چی میشه . روح ما در کالبد دیگری میکنه . همانطوری که جسم ما خاک میشه ودر گل ,کیاه , و جزء مواد معدنی خاک میشه . بقول خیام این کوزه چو من عاشق زاری بوده است ....... در بند سر زلف نگاری بوده است
  .این دسته که بر گردن او میبنی.... دستی است که بر گردن یاری بوده است
  روح سر شار از انرژپی است . وانرژی هر گز از بین نمی رود بلکه از صورتی بصورت دیگر تغییر ماهیت میدهد. پس نگران مردن و بقول این جانیان سکرات بعدش نباش . تو به همانی که فکر میکنی خواهی رسید . نه کم و نه بیش..
  دین ملعبه ای بیش نیست برای سودا گران زر وزور. تا وقتیکه ما از بی سوادی وبی مطالعه گی بسر میبریم در ذهنمان دروغهایی بزرگ جا می کنند که باورش خیلی آسانتر است برای افراد بی سواد. بقول هیتلر دروغ هرچه بزرگتر باشد باورش برای مردم عمی راحتر است . اگر کسی تا کنون پایش به کره ماه رسیده .پس دین تو نیز راست است. بدان که هر دو فریبی بیش نیستند. . یک میلیارد و دویست سیصد میلیون مسامان از شیعه و سنی و حنفی و مالکی و حنبلی گرفته و... که همه بدبخت ترین افراد این کره خاکی اند. چرا که عده ای مفت خور تن پرور ولا ابالی در اینگونه کشورها میخورند و میریزند و میکنند وبد بختی اش برای مردم ملتهای آنهاست. واینرا بدان هر چه در این ممالک جنگ و کشت وکشتار باشد سودش به جیب انگلیس و آمریکا و چین و روسیه سرازیر میشود و نکبت و بدبختی اش از آن ماست.. سری به صحه آخر voa بزن تا برایت نشان دهندذ که چگونه میلیاردها میلیارد از پول این مملکت سالانه گم میشود و یا در کشورهای دیگر خرج میشود. . ببخشید شما شتر را گم کرده اید دنبال مهارش میگردیدو عزیز دل برادر.کتابهای نقد دین را ذر کامپیوتر سرچ کن ودانلود کن و بخوان تا از این خواب 1400 ساله بیدار شوی. . امید که گوش جانت شنوا باشد. ویاذت باشد پیغمبر کزایی ات گته """ بخوان""" پس بخوان که بفهمی و ااین خواب گران بیدار شوئی.. درود هر ایرانی بر آن ایرانی که هویت خویش را بشناسد و پاس دارد.

  پاسخحذف
 144. با درود بر خردمندان همیشه اینکونه بوده حقیقت هر چند تلخ باشد باید گفته شود کافیس به بلای که اخوند وداعش الان در قرن 21 انجام داده کمی فکر کنن و در 1300 سال پیش که تازیان با ما چه کردن انطور کع در شاهنامه فردوسی امده فقط انچه از اسلام تازی فهمیدم جز دروغ فریب به امید جهانی که معلوم نیست باشد یا نباشد دین توسط افراد باهوش زمان خویش خلق شده تمام و در دین اسلام جز وعده ای دروغ و از کمر به پایین چیزی هست

  پاسخحذف
 145. با سلام این افرادی که فوش میدهند گفته های همه رو ول قران رو فارسی بخوانندتضاد فراوان یک نمونه در سوره توبه اوایلش فرمان خدا ای پیامبر در سه ماه ریختن خون کافر جایز نیست رمضان محرم رجب در هر کحا یافتی اورا بکوش زنش بر تو حلال مالش حلال فرزندانش حلال باور نمیکنم که این حرف خدا باشد داعش اینجنین با ایزدیان ومسیحیان در قرن 21 رسمن اسلام ناب محمدیرو نشان داد. دروغ میکم جز حسرت واه ککاری از دستمان بر نمیاید حسین حسین میکنن ولی نمیدانن که او که بود وچه کرد ما شیعه زاده یا سونیه زاده هستیم انتخاب نکردیم به ارث بردیم همانند طوطی ممنون از نوشته ای افشار کرتان

  پاسخحذف
 146. درود..اگه لطف کنید منبع صحبت تون رو همینجا بحویسید ممنون میشم..و لطفا حاشیه جواب ندید که جا نبود و طولانی میشه..فقط یک ادرس دقیق از این گفته هاتون .سپاس

  پاسخحذف
 147. بر فرض که اسلام ساخته مشترک سلمان ومحمد باشد چه چیزبدی دراین دین ساختگی وجود دارد برای من به طور مشخص وبادلیل درست وبدون مغلطه وسفسطه چند مورد یایک مورد بگویید.ازطرفی اگر ماایرانییان به درستی به سخنان زرتشت عمل میکردند چه نیاز به دین جدید وایین اسلام بود؟ شما اگر توانستید یک مورد به سه اصل زرتشت(پندار،گفتار،کردار نیک)اضافه کنید من شما را به عنوان آخرین پیامبر میپذیرم اگر مب توانید بسم الله... همه ادیان ومذاهب ومکاتب و...راجمع کنیم میشود این سه کلمه ولاغیر اگرسلمان به محمد آموخت چه کند وچه بگوید باید به او آفرین گفت که کمترین دستاوردش حفظ وگیترش آیین زردشت بوده است این کجایش بد است.وبه چنین انسانی بایداحترام گذاشت که تنها ودست خالی در کشور غریبه وبی تمدنی که مغز مردم از گچ بوده چنین کار بزرگی را انجام داده و....مهم نیست اسلام ازکجا آمده مهم این است که دستورات وقوانین و...آن انسان را به سعادت میرساند حداقل سعادت دنیا اگر دستورات مدنی واجتماعی وحقوقی وکیفری و... قران رادر جامعه پباده کنیم همان مدینه فاضله که رویای بشراست ایجاد مبشود اسم این کتاب قران باشد ویا اوستا ویا...فذقب ندارد حتی مهم نیست به چه زبانی است به چه خطی نوشته شده مهم ابن است که چه میگوید وچه میخواهد وچه میدهد. باز اگر قران از سلمان یاهرانسان ومخلوقی صادرشده باشد پس چگونه است معجزاتی که در آیات ان وجود دارد یا خبر از چیزی میدهد که پس از ۱۴۰۰سال بشر به ان میرسد مانند علوم فضا وسایر علوم سلمان یا هیچ کس نمیتوانسته دران دوره به این علوم تسلط داشته باشد امروز بااین همه تکنولوژی تازه اندکی از ان علوم را درک میکنیم.معجزه قران در ایات وکاربردهای ان نهفته است که اگر به بخش کوچکی از رموز قران وکلمات ان آگاهی یابیدخواهیدفهمید این از توان بشرخارج است هرکه باشد محمدیاسلمان یاانشتین یابوعلی یابزرگترین جادوگران در تمام طول تاریخ اگرذره ای از این علم نصیب بشر شود چه مبشود.... چرا نمیشود ؟چون ما انسانهای امروزی ظرفیت ان را نداریم ودر راه دستیابی به امیال وهوای نفس از ان بهره خواهیم برد اگر نفس خود راتزکیه کنید ودنبال فراگیری علم رازورمز قران بروید تازه میفهمید چیست واز کجا امده وبرای چه امده اگر مالیاقت ان راداشتیم که این رموز رافراگیریم دیگر نیازی به هیچ سلاح وتجهیزات نظامی وهیچ ابزار وهیچ وسیله ای نبودیم تا بر سختی ها وگرفتاریها دربندشدنها وهجوم دشمنان و....هر انچه فکر میکنید فایق آییم این ورای دعا وجادوی رمالان وحیله گران است ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود میبری وزحمت ما میداری

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.