یکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰

برای اولین بار در تاریخ ، افشای متن اعلامیه منشور اسلامی حقوق بشر توسط قوه قضاییه ایران

جناب آقای محمد جواد لاریجانی اعلام کرده اند که بزودی منشور اسلامی حقوق بشر ، منتشر خواهد شد. خبرنگار ویژه این وبلاگ  موفق به دریافت متن اولیه این منشور شده که در زیر تقدیم حضور می گردد.

طبیعی است که این متن ، کاملا از قرآن و سنت محمد پیامبر اقتباس شده است و اگر کسی معتقد است که هر کدام از بند های حقوق بشر اسلامی زیر، منطبق با اسلام نیست ، بند فوق را در بخش نظرات بگذارد تا آیه قرآنی مربوطه ارایه گردد.

برای مقایسه ، متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منشور اسلامی حقوق بشر، با هم و در کنار هم اورده شده است تا مقایسه آن آسانتر باشد.

ضمنا، من مانده ام چگونه می شود کلمه اسلام را که معادل برده داری و کشتن و ترور است، کنار کلمه حقوق بشر قرار داد !

۝         ماده ي 1
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.

متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
طبق نص صریح آیه 29 سوره توبه ، به عنوان اولیه بند اعلامیه تصریح می گردد که تمام افراد بشر به صورت برده به دنیا می آیند، مگر اینکه یا مسلمان باشند، یا حاضر به باج سبیل دادن به مسلمین باشند.

۝         ماده ی ۲
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
بر اساس سنت پیامبر ، باید تمام دنیا یا مسلمان شوند یا به عنوان مستعمره مسلمین ادامه حیات دهند و طبیعی است که بچه های آنها در بدو تولد برده مسلمانان خواهد بود.
مسلمانان می توانند از مفاد این اعلامیه بهره مند شوند. طبیعی است که غیر مسلمانان آدم محسوب نمی شوند که از این اعلامیه بهره مند گردند.

۝         ماده ی ۳
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
هر مسلمانی حق زندگی و امنیت دارد. اما آزادی چیز بدی است و اصلا نباید باشد. اگر کسی مشروب خورد ، باید شلاق زده شود، اگر همجنس گرا بود ، باید در آتش سوزانده شود، اگر با زنی که همسرش نیست، رابطه داشت ،باید سنگسار شود. 

۝         ماده ی ۴
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
بردگی چیز بسیار خوبی است، پیامبر اسلام برده داشته، در قرآن نیز برده داری رسمیت داده شده است. مسلمانان عزیز طبق آیه 24 نسا می توانند به زنان شوهر داری که کنیز آنها نیز هستند، تجاوز کنند.

۝         ماده ی ۵
      متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
اگر کسی اسلام نیاورد، مسلمانان می توانند او را بکشند. شلاق زدن و قطع دست و سنگسار نیز سنت رسول خدا و قرآن است و باید اجرا شود.

۝         ماده ی ۶
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
شخصیت حقوقی مسلمانان در همه جا به رسمیت شناخته می شود ، اصولا غیر مسلمین نیز شخصیت خقوق ندارند که بخواهد رسمیت یابد !

۝         ماده ی ۷
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
غیر مسلمین آدم محسوب نمی شوند که اصلا از طرف قانون بخواهند مورد حمایت واقع شوند، برای مسلمانان نیز ، زنان نصف آدم محسوب می شوند و انسان کامل نیستند.

۝         ماده ی ۸

متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
مسلمانان حق برخورداری از دادگاه را دارند، اما غیر مسلمین آدم نیستند که حق دادگاه داشته باشند.

۝         ماده ی ۹
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
همه غیر مسلمین را می توان خودسرانه توقیف، حبس ، تبعید کرد و یا حتی کشت. مسلمانان عزیز هم اگر پر رو بازی درآوردند، باید چوب در آستین آنها کرد.

۝         ماده ی ۱۰
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
ما سه جور آدم داریم. یک مسلمان مرد که آدم کامل است و از همه حقوقی برخوردار است. مسلمان زن که نصف حقوق انسانی را دارد و حالت سوم که کسی غیر مسلمان باشد و او اصلا آدم نیست و حقوقش برابر با حقوق برده ها است.

۝         ماده ی ۱۱
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
. هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
 همه گناه کار هستند، تا زمانی که بی گناهی آنها ثابت شود.
همه غیر مسلمین را می توان کشت یا به بردگی کشید !!

۝         ماده ی ۱۲
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
حاکم اسلامی حق دارد در امور خصوصی مسلمانان ،اقامت گاه یا همه چیز مسلمین دخالت کند. اصولا غیر مسلمین که آدم نیستند که حقی داشته باشند.
۝         ماده ی ۱۳
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
مسلمانان حق دارند به کشورهای اروپایی رفته و پناهنده شوند و کار سیاه کنند و مالیات ندهند و هر موقع لازم شد، هنرمندان و نویسندگان اروپایی را بکشند.

۝         ماده ی ۱۴
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد، نمی توان به این حق استناد کرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
مسلمانان حق دارند به کشورهای پولدار اروپایی رفته و پناهنده شوند و کار سیاه کنند و مالیات ندهند و هر موقع لازم شد، هنرمندان و نویسندگان اروپایی را بکشند.
غیر مسلمانان نیز اگر خر گازشان گرفته بود و به کشورهای اسلامی برای پناهندگی آمدند، باید به عنوان برده با آنها رفتار شود.

۝         ماده ی ۱۵
 متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
حاکم و رژیم اسلامی حق دارند هر بلایی خواستند سر ملت بیاورند.

۝         ماده ی ۱۶
         متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
زن نصف مرد محسوب می شود و طبق آیه شریفه الرجا قوامون النسا، زنها اصولا کالایی در اختیار مردها هستند. کودک به مانند کالا متعلق به پدر و پدر بزرگ پدریش است و پدرش می تواند او را بکشد. تجاوز به دختر بچه های بالای نه سال کاملا آزاد و سنت رسول الله است.

۝         ماده ی ۱۷
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق
مالکیت محروم کرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
نه تنها اموال غیر مسلمین متعلق به مسلمانان است، بلکه خود غیر مسلمین نیز برده مسلمانان محسوب می شوند.

۝         ماده ی ۱۸
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
هیچ کسی حق ندارد یه دینی غیر از اسلام بگرود، اگر کسی دینی غیر از اسلام را داشت، یا باید یک پول کلانی باج سبیل بدهد یا باید کشته شود و بعد برده شود.

۝         ماده ی ۱۹
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
اگر کسی به قوانین اسلام بی احترامی کرد یا به محمد حرفی زد یا کاریکاتور محمد را کشید، باید کشته شود.

۝         ماده ی ۲۰
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
ملت (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) غلط می کنند بخواهند تشکیل اجتماع بدهند

۝         ماده ی ۲۱
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است : این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
بر اساس قرآن، حق حاکمیت انسان ، حق خداوند است و چون خدا خودش زبان ندارد، پیامبر خدا و یا نمایندگانش ، بر انسان حق حاکمیت دارند.

۝        ماده ی ۲۲
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
غیر مسلمانان حق امنیت اجتماعی ندارند. به عنوان مثال پیامبر شریف اسلام، به قبایل یهودی حمله کرد و تمام یهودیان مرد را کشت ! امنیت اجتماعی کیلو چند است؟!

۝         ماده ی ۲۶
متن اعلامیه اعلامیه حقوق بشر
۱. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.


متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی
زنها فقط حق دارند سوره نسا قرآن را یاد بگیرند. مردها نیز فقط مجاز به یادگیری علوم اسلامی (شامل حدیث و قرآن هستند)

لینک این مطلب در بالاترین---------آزادگی-------------ریشه ها-----------فرندفید


چند نوشته دیگر مرتبط با مبحث حقوق بشر:


۳ نظر:

  1. اخه اقای لاریجانی احمق.تو هنوز حقوق زن و مرد رو برابر نمیدونی.اونوقت اومدی منشور حقوق بشر اسلامی درست میکنی؟

    پاسخحذف
  2. لاریجانی احمق این چه جور حقوق بشری هست که هنوز حقوق زن و مرد برابر نیست.برو کشکتو بساب بابا.

    پاسخحذف
  3. لاریجانی احمق این چه جور حقوق بشری هست که هنوز حقوق زن و مرد برابر نیست.برو کشکتو بساب بابا.

    پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.