چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۹

آزادی بیان و آزادی اندیشه را چگونه تعریف کنیم؟اصل اول:
حق آزادی اندیشه برای هر انسانی محفوظ است. هر کسی حق دارد تا به هر گونه ای که می خواهند اندیشه کند؛ درباره هر مساله ای، هر دیدگاهی که می خواهد داشته باشد، و یا هر مساله را هر جور که می خواهد تفسیر کند. حاکمیت حق ندارد از هیچ شهروندی درباره باور و اندیشه او بپرسد.

اصل دوم: 
حق آزادی باور برای کسی  محفوظ است.  حاکمیت حق ندارد درباره باور هیچ کسی از او سوال کند، و هیچ کسی را نمی توان به جرم داشتن عقیده، دین، مذهب، باور، نگرش و یا تغییر دین مجرم قلمداد نمود.

بنیاد سوم:
(الف):حق آزادی بیان برای هر انسانی محفوظ است، (شایان یادآوری است که گردهمآیی و راه پیمایی ها نیز بخشی از آزادی بیان جمعی قلمداد می شود.)
(ب): برای نشر اخبار یا اندیشه، در قالب رسانه به هر شکلی، نیاز به مجوز نمی باشد.
(ج): حاکمیت تنها در صورتی می تواند حق آزادی بیان یک شهروند را محدود کند که: (1) آن شهروند با استفاده از حق آزادی بیان خود، حقوق دیگر شهروندان به شکلی نقض می کند، (2) منافع عمومی جامعه با خطر مواجه شده باشد؛ و این محدود نمودن حق هم می بایست صرفا در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه صورت پذیرد.

بنیاد چهارم:
هیچ قانونی نمی تواند این بنیاد چهارگانه را نقض کند، و این اصول، مقدم بر تمامی «قوانین موضوعه» و یا «عرف جاری» و یا «عقاید و دستورات مذهبی» می باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.