یکشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۹

البته که به بند کشیدن شیوا هنر نیست، تجلیل ازاو شعور می خواهد/ کدامین زندان توان به بند کشیدن روح بزرگ شیوا را دارد؟!

چند روز دیگر ، ضحاک زمان مسلخی دیگر برپا می کند و خواهر زیبای ما را به پای میزی می برد که بیماران روانی چون قاضی صلواتی پشت آن نشسته اند. سخن از بیدادگاهی است که در انتظار شیوا است.

براستی کدامین زندان می تواند روح بزرگ شیوا را به بند بکشد ؟ کدامین حکم از کدامین بی دادگاه می تواند اسم بزرگ شیوا را بدنام کند؟ به بند کشیدن شیوا هنر نیست، تجلیل از شیوا هنر است. دادگاهی که علیه شیوا حکم دهد، به صورت پیش فرض فاقد اعتبار است.

شاید ده ها دختر مانند شیوا در بند باشند و به دلیل عدم آزادی مطبوعات ، ما از آنها بی خبر هستیم و البته که شیوا نماینده همه آنها است.

زنان ایران باعث افتخار ما هستند، در یکسال گذشته دیده ایم که چگونه شجاعانه جلوتر از مردان به مبارزه برای آزادی برخواسته اند و از آن مهمتر دیده ایم که چگونه باتوم می خورند ، اما زمانی که همان نیروی سرکوبگر اسیر می شود، تن خود را سپر آنان می کنند، مبادا مردم خشمگین خشونتی علیه آن جنایتکاران مرتکب شوند. (این تصویر گویا ترین سند است)

سی سال است که گروهی متحجر و پول پرست، مست از قدرت به غارت ایران مشغولند و بنا به عقیده ابله هانه خود ، زنان را در چادر اسیر کرده اند، شگفتا که بعد از سی سال سرکوب زنان، قهرمانانی چون شیوا، شجاعانه قد علم می کنند و چون خاری در چشم دیکتاتوران می نشینند. البته که شیوا شاگرد مکتب بزرگانی چون سیمین بهبهانی است.

خواهر زیبایم، شیوا،
در مقابل تو و روح بزرگ تو کلاه از سر برمی دارم و تا کمر خم می شوم، تو معلم من هستی و از تو درس آزادگی می آموزم.

ایزابل آلنده در این سخنرانی می گوید :من کارکترهای زن قهرمان داستانم را خلق نمی کنم و نمی سازم، کافیست به اطرافم نگاه کنم و همه جا زنان قهرمان را ببینم ، البته که شیوا ، از جنس قهرمانان اینچنینی است و باعث افتخار ما.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.