دوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۹

مردی بعد از اینکه در ورزشگاه به صورت عمدی بر روی یک افسر پلیس و دخترش استفراغ کرد ،بازداشت شد!


خلاصه ترجمه خبر
مرد 21 ساله، انگشتش را درون حلقش کرد و با قصد قبلی بر روی افسر پلیس و دختر یازده ساله اش، استفراغ کرد!/ خبرنگاران حدس می زنند این اقدام او برای انتقام گیری از اخراج دوستش از ورزشگاه باشد/ دوستش به دلیل رفتار پرخشاگرانه از ورزشگاه ، قبل از این افتاق اخراج شده بود./ مایکل وانلو ،قربانی حادثه می گوید: این چندش آورترین چیزی است که من دیده ام، او انگشتش را در حلقش کرد، بعد با یک جهش ناگهانی ، شروع به استفراغ بر روی من و دختر یازده سالم ام کرد./ بعد از آنکه این افسر پلیس سعی کرده است که دخترش را بپوشاند، متهم با مشت به صورت او ضربه زده است./ متهم با اتهامات حمله، رفتار بی ملاحظه و خطرناک نیز خواهد بود.
اصل خبر

21-year-old Matthew Clemmens, of New Jersey, allegedly made himself throw up over the off-duty officer at the game between the Philadelphia Phillies and the Washington Nationals in Philadelphia last Wednesday.

Reports suggested it was in retaliation for the fact that a friend of Clemmens had just been ejected from the stadium for unruly behaviour.

'It was the most vile, disgusting thing I've ever seen,' victim Michael Vangelo said on Friday. 'He has two fingers down his throat, he lunges forward and vomits on myself and my 11-year-old.'

According to Vangelo, as he tried to shield his children, Clemmens then punched him in the face, before other fans rushed to help - holding Clemmens until police arrived, and punching him in the face when he tried to escape.

Clemmens now faces charges of, among other things, assault, reckless endangerment, and disorderly conduct

۱ نظر:

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.