یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۸

آقای خامنه ای، این فیلم سند پیروزی ما است، خون ما بر شمشیر رژیم تو پیروز است.

آقای خامنه ای، این سند پیروزی ما است، قدرت تو به سپاه و بسیج است، به باتوم و مشت و گلوله، اما ما نیز اسلحه مخصوص خودمان را داریم. قدرت ما از جنس دیگری است. قدرت تو از جنس شمشیر است و اعمال خشونت، اما قدرت ما ایستادگی بدون اعمال خشونت است.

هزاران سال است که مراسم سیاوشون در این کشور باستانی برگزار می شود، همان عاشورایی که شما مدعی آن هستید نیز از بطن همان سیاوش کشان به وجود آمده است. هزاران سال است که یاد گرفته ایم خون ما بر شمشیر پیروز است. پیروزی خون ما بر شمشیر متجاوز روشی است که هزاران سال است کار کرده و موفق بوده است.

ما هفتاد میلیون نفریم، آمار بی پایه نمی دهم ، واقعا هفتاد میلیون نفریم، همان یکصد و سی هزار نفر کادر سپاه نیز با ما هستند، اما فقط به دلیل اجبار و موقعیت کاری پی تو می دوند. آدمکشان واقعی تو، کسانی که حاضرند واقعا آدم بکشند، کمتر از ده هزار نفر هستند. آنها نیز بعد از کشتن پنج نفر، دیگر حاضر به کشتن نیستند. به عبارت دیگر و در بدترین شرایط ،تو حداکثر پنجاه هزار نفر از ما را می توانی بکشی، بعد ناچار به تسلیم هستی.

این ویدیو را ببین، سند پیروزی ما است و سند شکست تو

خواهر بی گناه ما را کشتی ، اما زمانی که آدمکشان تو اسیر ما می شوند، ما به حرمت اسم ندا از گناه انها می گذریم و اسم همان دختری که عمال تو وحشیانه او را کشتند، اسم رمز ما شده برای بخشش، ما آدم کش تو را به حرمت اسم ندا رها می کنیم. ختم کلام اینکه ما چنگیز و تیمور و امثالهم را رام کرده ایم، تو آخوند پشه وزن و نورسیده که عددی نیستی، به زودی سرنگونت می کنیم. در طول تاریخ اینترنت نبود، اما اکنون ما اینترنت داریم و مجهز به اسلحه ای هستیم که تو را یارای مقابله با آن نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.